199 Nederlandse wetenschappers zijn Humboldt-alumni

Volgens dr. Judith Schildt (Alexander von Humboldt Stiftung) zijn 199 Nederlandse wetenschappers lid van het Alexander von Humboldt – netwerk. Daarvan komt 61% uit de natuurwetenschappen en 39% uit de sociale- en geesteswetenschappen. Daarmee is volgens dr. Schildt de Nederlandse wetenschap relatief goed vertegenwoordigd. Het illustreert volgens haar niet alleen het internationale niveau van de Nederlandse wetenschap, maar ook de sterke banden tussen de Nederlandse en Duitse kennisinstellingen.

De Alexander von Humboldt Stiftung verleent jaarlijks zo’n 600 fellowships en 100 research awards. Deze beurzen worden alleen toegekend aan gepromoveerde onderzoekers op basis van bewezen excellentie. Een Duitse kennisinstelling moet de voordracht ondersteunen. Voor Duitse kennisinstellingen vormt het netwerk van Humboldtianer een interessante bron van kennis en contacten. Voor meer informatie over de mogelijkheden van dit programma voor ervaren onderzoekers kunt u terecht bij www.humboldt-foundation.de.

09-12-2014

Eelco van der Eijk

Innovatieraad Berlijn