Acatech presenteert studie over autonoom rijden

Op maandag 5 december presenteerde de Duitse academie voor technische wetenschappen (acatech) een studie over de toekomst van autonoom rijden op de Nederlandse ambassade te Berlijn. Na een welkomstwoord van Ambassadeur Monique van Daalen werd in het bijzijn van ruim honderd experts de studie overhandigd aan Rainer Bomba, de Duitse Staatssecretaris voor Verkeer.

Voor de studie zijn 27 aandachtspunten onderzocht, waaronder bijvoorbeeld het ontstaan van zogenaamd ‘Mischverkehr’, waarbij reguliere en autonoom rijdende auto’s beide deel uitmaken van het verkeer, en het belang van multimodaal verkeer, waarbij autonoom rijdende voertuigen aansluiten op al bestaand openbaar vervoer. Daarnaast maakt acatech aanbevelingen over hoe om te gaan met de vele uitdagingen en drempels voor de verdere integratie van autonome voertuigen.

Staatssecretaris Bomba waarschuwde dat de Duitse auto-industrie weliswaar momenteel wereldwijd bovenaan staat, maar de concurrentie op de loer ligt, met name in dit nieuwe innovatieve veld. De ontwikkelingen gaan snel, maar het is toch belangrijk een langetermijnstrategie te hebben, aldus Bomba. Volgens hem zijn verder de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, rechtszekerheid voor bedrijven én consumenten, gegevensbescherming en hacking, en acceptatie van nieuwe technologieën de belangrijkste aandachtspunten.

Van groot belang is volgens Bomba ook de internationale samenwerking; een prima opstapje naar de Nederlandse inbreng van Rijkswaterstaats topadviseur Serge van Dam. Hij haalde aan dat internationale afstemming van groot belang is op het gebied van autonoom rijden, zodat de ontwikkelingen niet gestopt worden door slecht op elkaar aansluitende nationale systemen, bijvoorbeeld voor communicatie tussen voertuigen en verkeersmanagement. Hij presenteerde verder de Nederlandse speerpunten op dit terrein en betoogde dat samenwerking en geduld het autonoom rijden uiteindelijk verder zullen brengen.

Op dit moment wordt er door Nederland en Duitsland samengewerkt aan de follow-up van de ‘Amsterdam Declaration’, die tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap door de Europese verkeersministers is getekend. In februari 2017 zal in dit kader de eerste ‘High Level Structural Dialogue’ over autonoom rijden in Nederland plaatsvinden.

Lees acatechs studie ook zelf!