Beieren investeert meer en eerder in High Tech Agenda

Om de Beierse industrie te helpen de corona-crisis te overwinnen, kondigde de deelstaatregering deze week aan dat zij enkele onderdelen van de in oktober 2019 besloten High Tech Agenda (HTA) eerder uit zullen voeren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Minister-President Markus Söder kondigde aan dat er in de jaren 2021 en 2022 € 900 miljoen extra in de HTA zal worden gepompt, afkomstig uit het “coronapakket” ter hoogte van € 20 miljard euro dat al door het staatsparlement is goedgekeurd. “Met de High Tech Agenda plus lanceert de deelstaatregering een eigen Beiers economisch stimuleringspakket,” aldus de persmededeling. Deze bestaat uit de volgende (extra of vervroegde) maatregelen:

 1. „Die besten Köpfe für Bayern”

De invulling van 1800 nieuwe functies voor hoogleraren en wetenschappelijk personeel aan universiteiten en hogescholen wordt met twee jaar vervroegd. De 1200 functies die eigenlijk slechts tijdelijk waren gecreëerd vanwege de afschaffing van de militaire dienstplicht en om het dubbele afstudeerjaar op te vangen, worden op permanente basis behouden.

Begrotingsmiddelen:
2021: € 142,5 miljoen
2022: € 100,3 miljoen
Totaal: € 242,8 miljoen

 1. „Die modernste Infrastruktur für Bayerns Hochschulen“

De belangrijkste bouwmaatregelen die in het kader van het zogenaamde sanerings- en versnellingsprogramma waren voorgenomen, bedoeld om de bestaande onderzoeksinfrastructuur een ‘upgrade’ te geven, worden sneller aangepakt en afgerond. Het gaat hierbij concreet om nieuwbouw van de faculteiten Technische Chemie in Erlangen en Chemie in Würzburg, de digitale departementen aan de Technische Hochschule Ingolstadt, het Internationale Wetenschapscentrum in Passau, het Technologiepark in Rosenheim, een Start-upcentrum in Bayreuth, een Center for Nanoscopy in Regensburg en een data center voor de Universiteit Augsburg.

Voor de huisvesting van de nieuwe wetenschappers komt er een speciaal programma voor modulaire gebouwen in onderzoek en onderwijs.

Begrotingsmiddelen:
2021: € 50 miljoen
2022: € 50 miljoen
Totaal: € 100 miljoen

 1. „Die innovativste Forschung für Bayern“

Een aantal onderzoeksprojecten worden naar voren gehaald. Het gaat hierbij om de oprichting van de nieuwe Faculteit Luchtvaart, Ruimtevaart en Geodesie aan de TU München, de versnelde oprichting van onderzoeksinfrastructuur voor AI door het Fraunhofer Instituut voor Cognitieve Systemen in Garching, oprichting van een ELLIS (European Lab for Learning & Intelligent Systems) Instituut in München en versnelde oprichting van een AI-fabriek aan de Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Ook begint men eerder met de financiering van onderzoek naar met name AI, additive manufacturing en life sciences en wordt de financiering van waterstofprojecten, o.a. in Augsburg uitgebreid.

Ten slotte wordt de investering in regionale en toeristische financiering met € 15 miljoen verhoogd.

Begrotingsmiddelen:
2021: € 48,2 miljoen
2022: € 11,3 miljoen
Totaal: € 59,5 miljoen

 1. „Die modernsten Technologien für Bayern“

Ten slotte zijn er een aantal aanvullende voornemens boven de eerdere maatregelen binnen de High Tech Agenda afgesproken:

 • Beiers kwantuminitiatief met de oprichting van een centrum voor kwantumcomputing en kwantumtechnologieën, de oprichting van een kwantumtechnologiepark en de versterking van opleiding, netwerken en marketing;
 • Versterking van de lucht- en ruimtevaartindustriem.v.:
  • Verhoging van het luchtvaartonderzoeksprogramma BayLu25 voor onderzoeksprojecten in de private sector,
  • Air Mobility Initiative rondom Ingolstadt (vliegende taxi’s),
  • Speciaal ruimtevaartprogramma gericht op minisatellieten en nieuwe draagraketten,
  • Beiers satellietnetwerk, demonstratiemissie met zes kleine satellieten en
  • Investering in hightech luchtvaart voor een nieuwe generatie politiehelikopters;
 • Oprichting van het Fraunhofercentrum Trusted Electronics (beveiliging van de volgende generatie IT-hardware);
 • Ophoging van de onderzoeksprojecten voor additive manufacturing;
 • Ophoging van de middelen van de Beierse onderzoeksstichting ter ondersteuning van ook kleinere samenwerkingsprojecten;
 • Oprichting van de LifeScience-Campus Martinsried voor interdisciplinair en interactief onderzoek in de biowetenschappen;
 • Ontwikkeling van een AI-productienetwerk in Augsburg;
 • 6G initiatief inzake fundamenteel onderzoek voor mobiele communicatie in de 6e generatie;
 • Versterking van het infectieonderzoek d.m.v.:
  • Nieuwbouw van het Helmholtz-instituut voor onderzoek naar RNA-infecties in Würzburg en
  • Oprichting van een Fraunhofer-eenheid in Penzberg voor infectieonderzoek en pandemiebestrijding
 • Start-up initiatieven;
  • Nieuw scale-up fonds ter hoogte van 250 miljoen euro en
  • snellere financiering van het reeds opgerichte HTA-start-upfonds
 • Denkwelt Oberpfalz – volgende stap (samenwerking met OTH Amberg-Weiden ter versterking van de technologieoverdracht op AI-gebied); en
 • Initiatief Beiers Innovatiepark, met het industriepark Cleantech in de regio Bamberg en een waterstofcluster in de metropoolregio Nürnberg.

Begrotingsmiddelen:
2021: € 290,5 miljoen
2022: € 224,5 miljoen
Totaal: € 515 miljoen

Met deze extra middelen wil Beieren de wetenschap en economie in de deelstaat juist vanwege de coronacrisis stimuleren.

Origineel bericht: https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-14-september-2020/