Bioliq: op weg naar biobrandstoffen – processtap 2 succesvol afgesloten

Het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) is erin geslaagd voor het bioliq project een hogedruk ‘Flugstromvergassung’ (snelstroomvergassing) in werking te stellen. Daarmee is een grote stap gezet om de productie van tweede generatie biobrandstoffen op commerciële schaal in toekomst haalbaar te maken. IA heeft al in 2004 en 2008 over dit project bericht. Bioliq is een lange termijn onderzoeksproject waarin een proeffabriek wordt opgezet  voor de productie van hoogwaardige brandstoffen voor diesel– en Ottomotoren uit reststoffen uit de landbouw. Het project bestaat uit vier processtappen. Met de ontwikkeling van de hogedruk snelstroomvergassing is stap 2 behaald.

Bioliq-Anlage

De Bioliq pilot fabriek

In de bioliq pilotfabriek worden de landbouwreststoffen decentraal verwerkt tot een energierijk tussenproduct, dat daarna kan worden verwerkt tot technologisch hoogwaardige brandstof. Stro en resthout worden in kleinschalige decentrale installaties door snelpyrolyse omgezet in een energierijke slurry (stap 1 van het proces), het zogenaamde bioliqSuncrude®. Vanwege de hoge energiedichtheid is de bioliqSuncrude® economisch rendabel over langere afstanden te vervoeren naar een grotere centrale installatie. Hier vindt vervolgens de tweede proces stap plaats. De hogedruk snelstroomvergasser zet de slurry om in een teervrij synthesegas, dat grotendeels bestaat uit koolmonoxide en waterstof. Dit alles bij temperaturen van boven de 1200 graden Celsius en een druk tot 80 bar. Deze hoge temperaturen en hoge druk stellen ook hoge eisen aan het proces, de instrumenten, de sturing en de veiligheidstechnologie van de fabriek, waar dan ook het grootste deel van de tijd en onderzoek is komen te zitten.

In de derde processtap, de reiniging van het hete gas, worden niet-gewenste stoffen en deeltjes, chloor en stikstofverbindingen van het synthese gas gescheiden om dan in de vierde proces stap de gasmoleculen zo samen te stellen, dat de gewenste brandstof ontstaat.

Figuur Duitsland bioliq 1

Processchema Bioliq

De proeffabriek staat op de campus van het KIT en wordt door de bondsregering en de deelstaat Baden-Württemberg gesubsidieerd. Voor proces stap 2 is een investering van 28 miljoen Euro gepleegd, de helft daarvan heeft het Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) betaald.

De kosten voor de nu nog resterende investeringen doen het KIT samen met de industriepartner AirLiquid Global E&C Solutions.

KIT en AirLiquid Global E&C Solutions staan nu vlak voor de economisch rendabele winning van synthetische brandstof uit de restafval van de landbouw, dus niet concurrerend met de voedselproductie en volledig inzetbaar voor verbranding in de huidige motoren op de weg. Eerder is dit stadium behaald in het kader van het Choren project. Choren heeft samen met Daimler, Volkswagen en Shell tevens een pilotfabriek opgezet. Choren is afgelopen jaar failliet gegaan en daarmee vervloog vooralsnog ook de droom om synthetische brandstoffen economisch rendabel te produceren. De recente ontwikkeling in het bioliq proces brengt deze droom nu weer een beetje dichter bij.

http://www.bioliq.de/

http://www.kit.edu/besuchen/pi_2013_12692.php

Comments Off on Bioliq: op weg naar biobrandstoffen – processtap 2 succesvol afgesloten

Filed under Chemie, Duitsland, Energie

Comments are closed.