Fraunhofer IML en Oost NV werken samen

Op 23 januari openden Minister Schwall-Düren (NRW) en Gedeputeerde Biezen (Gelderland) het Agrologistics Support Center / ASC. Deze opening bezegelt de samenwerking tussen het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund en Oost NV, met ondersteuning van de Provincie Gelderland. De beide bewindslieden stonden stil bij de bijdrage van het postennet Duitsland aan het ASC en de stimulerende rol van Eric Samson in het bijzonder. Het ASC biedt dienstverlening voor grensoverschrijdende samenwerking in alle stadia van de voedselketen en adviseert bedrijven bij de toepassing van innovatieve technologie. Het initiatief beoogt uiteindelijk om kennis aan beide zijden van de grens beschikbaar te maken voor het MKB. Voor meer info kunt u terecht bij Netzwerkmanager Ute-Bärbel Rangnick (+31(0)263844020 en +49 (0) 23665009439). Eelco van der Eijk (Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl)

Groot potentieel voor Bio-based industries: PPS demonstratieprojecten, doet u mee?

Op een informatiebijeenkomst in Berlijn over Europese publiek-private samenwerking (PPS) in Bio-based industries spreekt iedereen van enorme kansen voor landen binnen de EU. De informatiebijeenkomst vond 3 november plaats op het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) en is georganiseerd door het Biobased Industries Consortium (BIC) in samenwerking met IBB Netzwerk GmbH en CLIB2021 (Cluster industrielle biotechnologie). Eveline Lecoq van de Europese commissie, Anita Westenbroek coördinator van BIC, Henk van Liempt van BMBF, Clemens Neumann van het Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Consumentenbescherming (BMELV) en een keur aan andere sprekers spraken over de kansen voor de bio-based industrie van Duitsland. Deze kansen liggen volgens alle sprekers vooral in internationale samenwerking langs de hele keten in EU verband. Zo zijn er veel traditionele biobased industrieën die willen vernieuwen in de EU, speelt agricultuur nu al een belangrijke rol (veel afval om te benutten), is er een globale markt van 200 miljoen euro in 2020, en kunnen biobased industries veel werkgelegenheid met zich meebrengen. Een PPS is volgens alle sprekers essentieel om de doelstelling van de Europese Commissie te behalen dat de industrie 20% aan het BBP van de EU in 2020 zal bijdragen.

Continue reading

Nieuw Duits centrum voor bioraffinage

Het stadje Leuna in de deelstaat Sachsen-Anhalt is al bijna honderd jaar een belangrijke vestigingsplaats voor de Duitse chemische industrie. In de eerste wereldoorlog bouwde BASF een groot chemisch complex voor de productie van ammoniak via het Haber-Bosch proces. In de jaren erna ontwikkelde de industrie in Leuna zich verder tot het centrum van de petrochemische industrie in de voormalige DDR. Om te voorkomen dat de deels verouderde fabrieken na de Duitse eenwording zouden sluiten en veel arbeidsplaatsen verloren zouden gaan, is er vanaf 1990 veel overheidsgeld in de lokale industrie gestopt. Nu de laatste jaren veel beleid erop gericht is minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden, hebben lokale en landelijke overheid besloten 50 miljoen euro te investeren in het nieuwe Chemisch-Biotechnologische Prozesszentrum (CBP). Dit Fraunhofer instituut voor toegepast onderzoek gaat zich richten op het opschalen van technologie op het gebied van onder andere fermentatie en scheidingstechnologie (van cellulose). Het centrum is in recordtijd gepland en gebouwd en zal op 2 oktober 2012 door Bondskanselier Merkel geopend worden.

Het CBP is onderdeel van het eveneens nieuwe spitzencluster BioEconomy. In dit cluster voeren grote chemische concerns, meer dan 40 innovatieve MKB-ers en enkele onderzoeksinstituten samen projecten uit. De belangrijkste wetenschappelijke partners zijn Fraunhofer, de Universiteit Halle en het Duitse Biomasseforschungszentrum.

Links naar meer informatie over het Chemisch-Biotechnologische Prozesszentrum (CBP) en het Spitzencluster BioEconomy