Category Archives: Chemie

Vergelijking Duitse en Zwitserse biotechnologie sector

Het bedrijf BIOCOM heeft een onderzoek uitgevoerd naar de biotechnologiesector in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Tijdens een workshop “Status and Prospects of the Biotechnology Sector in Central Europe” op 3 december 2013 in Berlijn presenteerde de BIOCOM de resultaten in drie rapporten en vergeleek de resultaten uit verschillende landen. Opvallend verschil: in Duitsland werken per miljoen inwoners 437 mensen in de biotech industrie, in Zwitserland zijn dit 2239 personen. Continue reading

Comments Off on Vergelijking Duitse en Zwitserse biotechnologie sector

Filed under Chemie, Duitsland, Life science, Zwitserland

Energieopslag – IRES conferentie in Berlijn

Energieopslag speelt een centrale rol bij de Duitse Energiewende. Het belang van het onderwerp werd zelfs expliciet benadrukt in het regeerakkoord tussen CDU/CSU en SPD dat op 27 november 2013 werd overeengekomen. Een week eerder (18-20 november) vond de internationale energieopslag conferentie en exhibitie (IRES) plaats in Berlijn. Continue reading

Comments Off on Energieopslag – IRES conferentie in Berlijn

Filed under Chemie, Duitsland, Energie, Energiewende, High Tech

CO2 als grondstof voor chemie en polymeren

Zou het niet fantastisch zijn als we de opwarming van de aarde tegen kunnen gaan door CO2 als grondstof te gebruiken? Of onze afhankelijkheid van olie-import te reduceren, de transitie naar duurzame energie te versnellen en de schaarsheid van grondstoffen te verminderen? Door CO2 te recyclen tot nieuwe grondstoffen wordt het delven van primaire grondstoffen voor diverse producten gereduceerd. Deze nieuwe grondstoffen vervangen immers dan de gedolven primaire grondstoffen. Dit draagt bij aan een circulaire koolstof economie en een duurzamere samenleving.

Continue reading

Comments Off on CO2 als grondstof voor chemie en polymeren

Filed under Chemie, Energie

Duits onderzoek naar de risico’s van nanomaterialen gebundeld in database

Het Duitse onderzoeksministerie BMBF hecht bij het thema nanotechnologie veel waarde aan de maatschappelijke dialoog over het gebruik van nanomaterialen en stimuleert deze al jaren. Trots melden beleidsmakers dat nu 65 procent van de Duitsers het begrip nanomateriaal kent, en dat een meerderheid overtuigd is van de kansen die de technologie biedt. Continue reading

Comments Off on Duits onderzoek naar de risico’s van nanomaterialen gebundeld in database

Filed under Chemie, Duitsland, High Tech, Innovatie algemeen, Life science, Zwitserland

Groot potentieel voor Bio-based industries: PPS demonstratieprojecten, doet u mee?

Op een informatiebijeenkomst in Berlijn over Europese publiek-private samenwerking (PPS) in Bio-based industries spreekt iedereen van enorme kansen voor landen binnen de EU. De informatiebijeenkomst vond 3 november plaats op het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) en is georganiseerd door het Biobased Industries Consortium (BIC) in samenwerking met IBB Netzwerk GmbH en CLIB2021 (Cluster industrielle biotechnologie). Eveline Lecoq van de Europese commissie, Anita Westenbroek coördinator van BIC, Henk van Liempt van BMBF, Clemens Neumann van het Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Consumentenbescherming (BMELV) en een keur aan andere sprekers spraken over de kansen voor de bio-based industrie van Duitsland. Deze kansen liggen volgens alle sprekers vooral in internationale samenwerking langs de hele keten in EU verband. Zo zijn er veel traditionele biobased industrieën die willen vernieuwen in de EU, speelt agricultuur nu al een belangrijke rol (veel afval om te benutten), is er een globale markt van 200 miljoen euro in 2020, en kunnen biobased industries veel werkgelegenheid met zich meebrengen. Een PPS is volgens alle sprekers essentieel om de doelstelling van de Europese Commissie te behalen dat de industrie 20% aan het BBP van de EU in 2020 zal bijdragen.

Continue reading

Comments Off on Groot potentieel voor Bio-based industries: PPS demonstratieprojecten, doet u mee?

Filed under AgroFood, Chemie, Energie, Innovatie algemeen

Nederlands-Duitse samenwerking bij magnetocalorische materialen

Het Duitse chemiebedrijf BASF is een overeenkomst aangegaan met de TU Delft, de Universiteit van Amsterdam en STW om patenten voor magnetocalorische materialen in licentie te nemen. Dergelijke materialen warmen op in een magnetisch veld en koelen weer af als ze uit dit magnetische veld gehaald worden. Daarom zijn ze geschikt om te gebruiken als energiezuinige warmtepomp voor koelingssystemen zoals koelkasten en airco’s.

De magnetocalorische technologie is voortgekomen uit onderzoeksprojecten die uitgevoerd zijn door de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. In het kader van het Industrial Partnership Programme (IPP) is BASF ook al enkele jaren bij de ontwikkeling en opschaling van het productieproces betrokken.

Voor meer informatie zie het persbericht van de TU Delft

 

Comments Off on Nederlands-Duitse samenwerking bij magnetocalorische materialen

Filed under Chemie, Duitsland, High Tech, Nederland

Nederland Partnerland op de Hannover Messe 2014 krijgt vorm

De Hannover Messe is de grootste technologiebeurs ter wereld. Het afgelopen jaar trok deze beurs 6.550 exposanten uit 62 landen met 220.000 bezoekers uit 93 landen. De Messe zal in 2014 plaatsvinden van 7 – 11 april met Nederland als Partnerland. De Messe biedt daarmee een uniek podium om Nederlandse innovaties en technologieën aan de wereld te tonen, Nederland te branden als technologieland en om verbindingen te leggen met partners in Duitsland en de rest van de wereld.

Gaandeweg begint de Nederlandse bijdrage structuur te krijgen. De FME coördineert de Nederlandse bijdragen in Hal 2 (Kennis en innovatie) en het Energie Paviljoen. De Continue reading

Comments Off on Nederland Partnerland op de Hannover Messe 2014 krijgt vorm

Filed under Chemie, Duitsland, Energie, High Tech, Innovatie algemeen, Nederland, Water

Bussen worden gekoeld met CO2, auto’s in de toekomst ook?

CO2 koelsystemen worden bij bussen al langere tijd met succes ingezet. Sinds 2008 gebruiken zeven stadsbussen van het Berlijnse vervoersbedrijf (BVG) dagelijks CO2 koelsystemen. Het gebruik verloopt zonder noemenswaardige problemen. De hoge koelingdynamiek, het lage onderhoud en snellere bijvulling in vergelijking met het koelmiddel R134a zorgen voor meer comfort, tijd- en kostenbesparingen.

Continue reading

Comments Off on Bussen worden gekoeld met CO2, auto’s in de toekomst ook?

Filed under Chemie, Duitsland, Energie, Logistiek

Bioliq: op weg naar biobrandstoffen – processtap 2 succesvol afgesloten

Het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) is erin geslaagd voor het bioliq project een hogedruk ‘Flugstromvergassung’ (snelstroomvergassing) in werking te stellen. Daarmee is een grote stap gezet om de productie van tweede generatie biobrandstoffen op commerciële schaal in toekomst haalbaar te maken. IA heeft al in 2004 en 2008 over dit project bericht. Bioliq is een lange termijn onderzoeksproject waarin een proeffabriek wordt opgezet  voor de productie van hoogwaardige brandstoffen voor diesel– en Ottomotoren uit reststoffen uit de landbouw. Het project bestaat uit vier processtappen. Met de ontwikkeling van de hogedruk snelstroomvergassing is stap 2 behaald.

Bioliq-Anlage

De Bioliq pilot fabriek

Continue reading

Comments Off on Bioliq: op weg naar biobrandstoffen – processtap 2 succesvol afgesloten

Filed under Chemie, Duitsland, Energie

Van lignine naar bioplastics – van onderzoek naar toepassing – een D/CH samenwerking.

De Biobased Economy staat hoog op de agenda van overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Zo ook in Duitsland en Zwitserland. Er wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om alternatieven te vinden voor aardolie als grondstof voor de kunststofindustrie. Nieuwe kennis uit de technische wetenschappen hebben voor verschillende doorbraken geleid. Sinds 1998 bijvoorbeeld is het mogelijk om het belangrijkste afvalproduct van de papierindustrie (namelijk lignine) zo te bewerken dat het als een kunststof gebruikt kan worden. Daarvoor wordt het lignine gemengd met bijvoorbeeld fijne vezels uit hout, vlas of hennep, aangevuld met was en omgevormd tot een granulaat. Dit granulaat (in korrelvorm) kan vervolgens met behulp van de gebruikelijke kunststofverwerkende machines gesmolten worden en via een spuitgietproces verwerkt worden tot onderdelen voor de auto-industrie, behuizing van computers, mobiele telefoons enzovoort.

Biobased producten van Semadeni

Biokunststoffen van Semadeni, gebaseerd op hout (Bron: Semadeni)

Al met al een niet onbelangrijke stap als bedacht wordt dat lignine alleen al in de Duitse papierindustrie met 300.000 ton per jaar vrijkomt. Bovendien komt het product ook vrij bij het maken van biobrandstoffen uit stro. Tot nu toe wordt lignine vooral verbrand voor de opwekking van elektriciteit. Continue reading

Comments Off on Van lignine naar bioplastics – van onderzoek naar toepassing – een D/CH samenwerking.

Filed under Chemie, Duitsland, Zwitserland