Category Archives: Corona

Hackathon #WirVsVirus

In het weekend 20 tot 22 maart vond in Duitsland een grote Hackaton namens #WirVsVirus plaats. Het evenement was geïnitieerd door zeven organisaties die zich bezighouden met digitale innovaties en maatschappelijke betrokkenheid en het staat onder beschermheerschap van de bondsregering. 27.000 deelnemers ontmoetten elkaar online om gezamenlijk software te ontwikkelen voor bijna 1500 ‚challenges‘ die de coronacrisis met zich meebrengt. Het initiatief was geïnspireerd op ‚Hack the Crisis‘, dat een week eerder in Estland plaatsvond. De initiatiefnemers wilden het groeiende sociale engagement met de reikwijdte en expertise van de bondsregering combineren. Dit evenement vormt idealiter het startpunt van een breder programma van burgerparticipatie en innovatie, ook in Europees verband.

De 1500 challenges zijn gecombineerd tot 48 overkoepelende thema’s en in deze tabel verzameld. Thema’s op het gebied van wetenschap en technologie zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen infectieketens worden getraceerd, hoe kunnen coronatests worden geoptimaliseerd en hoe kunnen de vele getallen en gegevens met betrekking tot besmette en geteste personen beter worden ingezet. Ook sociale vragen speelden een grote rol in de uitdagingen. Zo werden oplossingen geformuleerd voor de vraag hoe men mentaal gezond blijft in sociale isolatie, hoe kleine lokale ondernemingen kunnen worden ondersteund en hoe voedselbanken kunnen worden bijgestaan. Ook werden creatieve oplossingen uitgewerkt voor e-learning, e-cultuuraanbod en hulpmiddelen voor home office, nu de scholen en culturele instellingen gesloten zijn en veel mensen vanuit huis werken.

Een jury zal in de komende dagen beslissen welke projecten verder gefinancierd worden. Deelnemers zijn gevraagd video’s te uploaden waarin zij hun oplossingen voorstellen, zodat ook het brede publiek kan afstemmen welk van de projecten het meest veelbelovend is. Alle video’s kunnen op deze pagina worden bekeken.

Comments Off on Hackathon #WirVsVirus

Filed under Corona, Duitsland, Innovatie algemeen

Duitsland werkt met telecomdata om coronabewegingen in kaart te brengen

In Duitsland geldt tijdens de coronacrisis het devies: blijf zoveel mogelijk thuis en beperk het aantal sociale contacten tot een absoluut minimum. Ondanks dringende oproepen van het Robert-Koch-Institut (de Duitse tegenhanger van het RVIM), lijken vooral jongeren nog steeds zeer beweeglijk te zijn. Om precies te kunnen meten in hoeverre de richtlijnen in acht worden genomen, worden telecomdata gebruikt om de beweging van mensen te tracken. De Deutsche Telekom heeft daartoe vijf gigabyte aan geanonimiseerde gegevens aan het RKI ter beschikking gesteld.

Om anonimiteit te waarborgen, worden locatiegegevens van minstens dertig smartphones samengevoegd. Achteraf herleiden naar individuele personen is niet mogelijk, de aanpak schendt daarmee niet de privacywetgeving.

In China, Zuid-Korea, Israël en Taiwan worden telefoongegevens eveneens gemonitord, waarbij privacy minder zwaar weegt. Hier wordt gericht naar de gegevens van met SARS-CoV-2 besmette personen gekeken. Door de Israëlische geheime dienst worden gegevens verzameld waaruit blijkt wie er de afgelopen 14 dagen, tot op twee meter afstand, contact heeft gehad met een coronapatiënt.

Een dergelijke controle zou in Duitsland, waar ook voor de Europese verordening ten behoeve van gegevensbescherming al zeer veel waarde werd gehecht aan ‚Datenschutz‘, ondenkbaar zijn. Volgens het RKI is dit in Duitsland ook niet noodzakelijk: “De samengevoegde, geanonimiseerde gegevens geven ons inzicht in hoe de mobiliteit daadwerkelijk is afgenomen”, aldus Lothar Wieler, voorzitter van het RKI. “Als blijkt dat de maatregelen en oproepen van de politici niet ter harte worden genomen, weten we waarom het aantal gevallen blijft stijgen”.

In Oostenrijk zijn bewegingsprofielen van gebruikers van het telecombedrijf A1, dat deels staatseigendom is, reeds geëvalueerd. Daaruit concludeert A1 dat de bewegingsradius van de Oostenrijkers sterk – met 40 tot 50% – is afgenomen. A1 benadrukte dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over individuele gebruikers. Elke mobiele telefoon krijgt een willekeurig gegenereerd nummer toegewezen voor trackingdoeleinden. Al deze nummers worden elke 24 uur opnieuw toegewezen (d.w.z. opnieuw geanonimiseerd). Dit maakt het onmogelijk om te achterhalen waar de geanonimiseerde gebruikers zich over een langere periode naartoe verplaatsen.

In China wordt gebruikgemaakt van apps op telefoons van individuen. Een Duitse correspondent in Shanghai vertelt in een podcast dat hij iedere keer als hij een openbare ruimte wil betreden, een aantal vragen in een app moet beantwoorden: Heeft hij Shanghai verlaten? Heeft hij contact gehad met besmette personen? De app vergelijkt vervolgens zijn antwoorden met GPS- of radiogegevens van zijn smartphone. De app geeft pas groen licht als duidelijk is dat de gebruiker geen Corona bedreiging is.

Gerelateerd daaraan werkt ook het Robert-Koch-Institut aan een app waarmee eenvoudiger en sneller gecheckt kan worden met wie een Covid-19-patiënt de afgelopen veertien dagen contact heeft gehad. Dit gebeurt nu middels interviews door het Gesundheitsamt (een instantie die vergelijkbaar is met de GGD). Een zeer tijdsintensief proces, zeker nu het aantal besmettingen steeds verder stijgt. Technische uitdagingen en hindernissen op het gebied van gegevensbescherming kunnen worden overwonnen, zei Wieler in een persconferentie. Een termijn waarop de app beschikbaar kan zijn is nog niet bekend.

Comments Off on Duitsland werkt met telecomdata om coronabewegingen in kaart te brengen

Filed under Corona, Digitisation, Duitsland, Health, Innovatie algemeen, Smart