Category Archives: Energiewende

Hoe slaagt de Energiewende in Europese context?

 

De Energiewende kan niet alleen in Duitsland op grote belangstelling rekenen: ook buiten de Bondsrepubliek wordt het energietransitieproject met veel interesse gevolgd. Tijdens een bijeenkomst in Berlijn, georganiseerd door het Forum für Zukunftsenergien, werd door politici, ambtenaren en het bedrijfsleven besproken hoe de Energiewende kan slagen in een Europese context.

Continue reading

Comments Off on Hoe slaagt de Energiewende in Europese context?

Filed under Duitsland, Energiewende

Forum für Zukunftsenergien

 

Wir müssen die Energiewende schaffen ‘. Deze zin viel meerdere malen tijdens het derde energiecongres dat maandag 17 februari in Berlijn plaatsvond en werd georganiseerd door het  Forum für Zukunftsenergien. Om de Energiewende te laten slagen zijn verdere ontwikkeling van waterstoftechnologie en energieopslag volgens de sprekers essentieel.

Het stijgende aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale energieproductie heeft een tweetal belangrijke neveneffecten. Ten eerste leidt dit tot steeds heftigere fluctuaties in de energieproductie die moeten worden opgevangen. Ten tweede worden de plaats van productie en de plek van afname steeds meer van elkaar losgekoppeld: de locaties waar de omstandigheden voor het opwekken van duurzame energie gunstig zijn, zijn namelijk niet altijd ook de plaatsen waar de energievraag het hoogste is.

Continue reading

Comments Off on Forum für Zukunftsenergien

Filed under Chemie, Duitsland, Energie, Energiewende, Innovatie algemeen

E-World in Essen

 

In februari vindt ieder jaar in Essen de E-World plaats, een vakbeurs voor energie- en waterwetenschap. De E-World beurs groeit en wordt ook politiek steeds belangrijker. Dit jaar waren er 620 beursstands en meer dan 23.000 bezoekers. De bezoekers zijn voornamelijk actief in de elektriciteits- en gassector, energietechniek  en smart energy. Ook enkele Nederlandse bedrijven waren aanwezig.

Continue reading

Comments Off on E-World in Essen

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, High Tech

Energieopslag – IRES conferentie in Berlijn

Energieopslag speelt een centrale rol bij de Duitse Energiewende. Het belang van het onderwerp werd zelfs expliciet benadrukt in het regeerakkoord tussen CDU/CSU en SPD dat op 27 november 2013 werd overeengekomen. Een week eerder (18-20 november) vond de internationale energieopslag conferentie en exhibitie (IRES) plaats in Berlijn. Continue reading

Comments Off on Energieopslag – IRES conferentie in Berlijn

Filed under Chemie, Duitsland, Energie, Energiewende, High Tech

Communicatiesystemen als oplossing voor een duurzamere toekomst

7 november 2013 vond de IT4Energy Workshop over de gebouwde omgeving en energienetten in het Fraunhofer Instituut voor open communicatiesystemen (FOKUS) in Berlijn plaats. Sprekers vanuit vastgoed, energievoorziening, netbeheerders, gemeentelijke nutsbedrijven en industrie spraken over de kansen en uitdagingen bij de inzet van IT in de energiesector. Het doel was om gezamenlijk met toonaangevende ondernemers duurzame energieoplossingen voor de Energiewende te ontwikkelen.

Continue reading

Comments Off on Communicatiesystemen als oplossing voor een duurzamere toekomst

Filed under Energie, Energiewende, High Tech, Innovatie algemeen

Het Duitse geothermie landschap

IA Berlijn heeft de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar het Duitse geothermie landschap. Het resulterende rapport is op 4 januari gepubliceerd en bevat informatie over:

  • Soorten geothermie (ondiep/diep)
  • Geografische geothermie landschap van Duitsland
  • Geothermie beleid van Duitsland (subsidies en leningen)
  • Duitse brancheverenigingen, onderzoeksinstellingen, bedrijven
  • Toekomst van geothermie (korte termijn, lange termijn en kansen Nederland)

U vindt het rapport in de sectie ‘publicaties’ van onze website.

voorblad

Comments Off on Het Duitse geothermie landschap

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, High Tech

Eerste monitorbericht Energiewende, niet op peil, wel op koers

De commissie voor het monitoren van de Energiewende presenteerde  op 20 December in Berlijn het eerste voortgangsrapport van de ‘Energiewende’ genaamd: ‘Energie der Zukunft’. Voorzitter van de commissie, Professor Dokter Andreas Löschel vertelde tijdens zijn presentatie dat de ‘Wende’ aanzienlijk achter loopt maar dat de gestelde doelen zeker nog bereikt kunnen worden. Löschel benadrukte echter wel dat de maatregelen, om de doelen van de ‘Wende’ te bereiken, moeten worden herzien. De kosten van de Wende, die begin 2013 de 64 miljard euro grens passeren, zullen ook beter in de gaten moeten worden gehouden. Volgens Löschel is het geen probleem dat de Energiewende, die hij beschreef als het Duitse equivalent van de Amerikaanse ‘space race’, gepaard gaat met hogere energiekosten. Hij vond echter wel dat de kosten draagbaar moeten blijven voor de bevolking.

energiewende Continue reading

Comments Off on Eerste monitorbericht Energiewende, niet op peil, wel op koers

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, Innovatie algemeen

Effizienz Fabrik, de race naar de hoogste efficiëntie

Met de ‘Energiewende’ streeft Duitsland naar een duurzame toekomst. Als er over duurzaamheid wordt gesproken spreekt men in het algemeen over duurzaamheid in de vorm van energiebronnen als wind, zon en aardwarmte. Efficiënt omgaan met energie (en grondstoffen) is echter ook een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Om meer licht te schijnen op energie-efficiëntie zijn het Bondsministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) en de vereniging van Duitse machine en installatiebouw (VDMA) samen het innovatieplatform ‘Effizienz fabrik’ (efficiëntie fabriek) gestart.

Continue reading

Comments Off on Effizienz Fabrik, de race naar de hoogste efficiëntie

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, Innovatie algemeen

Opening grootste zonne-energie park van Duitsland

De slechte berichten over de Duitse PV-sector buitelen over elkaar heen: Solarwatt, Solon en Q-cells hebben faillissement moeten aanmelden en zijn gedeeltelijk in buitenlandse handen gevallen, en ook Solarworld leidt verlies. Toch blijkt er af en toe nog een lichtpuntje te melden. In het plaatsje Neuhardenberg vlakbij de Poolse grens is in oktober Duitslands grootse “Solarpark” geopend.

Op 240 hectare land rondom een klein vliegveld is 200 miljoen euro geïnvesteerd in ruim 600 000 zonnepanelen die gezamenlijk 145 MW aan elektriciteit kunnen produceren. De panelen zijn geleverd door verschillende (Chinese, niet Duitse) producenten zoals LDK, Yingli, Trinasolar en Suntech.

Voor het eind van 2013 moet het park echt aan het elektriciteitsnet worden aangesloten en energie gaan leveren. Gezien de dalende feed-in tarieven voor elektriciteit uit zonne-energie zou het best eens kunnen zijn dat dit park voorlopig niet meer ingehaald wordt en de grootste blijft.

Comments Off on Opening grootste zonne-energie park van Duitsland

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, High Tech