Category Archives: Innovatie algemeen

Update corona-app: PEPP-PT

In de afgelopen weken werd er in Duitsland veel gesproken over een ‘stop-corona-app’. Door infectieketens vroegtijdig te lokaliseren en te onderbreken, zou de verspreiding van SARS-CoV-2 kunnen worden ingedamd. Nadat gezondheidsminister Jens Spahn zijn voorstel voor een wetswijziging, die de regering in staat zou stellen om locatiegegevens van mobiele telefoons te gebruiken bij het traceren van contacten van COVID-19-patienten, na protest vanuit de gegevensbescherming moest terugtrekken, is een team van wetenschappers en ontwikkelaars bezig geweest met een privacyrecht-conform alternatief.

Het resultaat werd op 1 april voorgesteld: Pan European Privacy Protecting Contact Tracing, PEPP-PT, is een non-profitorganisatie bestaande uit bijna 130 wetenschappers en technici uit 8 Europese landen, die een standaard-technologie aanbiedt om contacten conform de Europese privacyregels te traceren. Naast het Fraunhofer Heinrich Hertz Instituut (HHI) für Nachrichtentechnik in Berlijn, zijn het Robert Koch Instituut (RKI) en verschillende start-ups betrokken. Het team bestaat ook uit ingenieurs, programmeurs, epidemiologen en psychologen uit Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland.

De techniek werkt als volgt: Na de installatie genereert de app een willekeurig identificatienummer dat niet te herleiden is tot de individuele gebruiker en verandert met regelmatige tussenpozen. Via Bluetooth Low Energy kunnen telefoons die zich in de buurt bevinden worden gelokaliseerd, de appgebruikers krijgen een melding en kunnen contacten lokaal opslaan. Zodra een gebruiker positief op SARS-CoV-2 wordt getest, geeft hij dit door aan een centrale, beveiligde server, waar alleen de anonieme ID van de mobiele telefoon wordt opgeslagen. Vervolgens wordt automatisch een geanonimiseerde aanbeveling verstuurd naar alle ID’s die in de afgelopen twee weken als contact in de smartphone van de besmette persoon zijn opgeslagen. Deze mensen zouden dan gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te blijven tot er een diagnose is gesteld.

PEPP-PT levert geen kant-en-klare app, maar een raamwerk van software dat uit drie delen bestaat: een front-end die in andere apps kan worden geïntegreerd, een backend die de gegevens van de apps verzamelt en verspreidt, en een beveiligde verbinding voor de autoriteiten. Dit maakt het mogelijk om de technologie te integreren in apps die gebruikers al op hun smartphone hebben staan.

Het RKI – de officiële uitgever van de app in Duitsland – verwacht dat de applicatie midden april voor Duitse gebruikers ter beschikking staat. Een Berlijnse kazerne van de Bundeswehr test sinds afgelopen weekend al een demo-versie.

Uit o.a.: Spiegel, Welt, Handelsblatt, Tagesschau

Comments Off on Update corona-app: PEPP-PT

Filed under Corona, Digitisation, Duitsland, Health, Innovatie algemeen

Exit-strategie in Duitsland: Met tests & tracking terug naar de normaliteit

Hoe en wanneer heffen we de gedeeltelijke lockdown op? Deze vraag houdt de Duitse politiek bezig sinds de nieuwe maatregelen ten behoeve van het indammen van SARS-CoV-2 zijn ingegaan. Een te snelle opheffing van de lockdown zou een snelle overbelasting van het gezondheidssysteem met fatale gevolgen betekenen. Verschillende politici en economen wijzen echter ook op de verregaande beperkingen voor burgers en de negatieve gevolgen voor de economie van de huidige strikte maatregelen. Uiterlijk na Pasen moet er een plan klaarliggen. De federale en deelstaatregeringen vermijden concrete uitspraken over de exitstrategie, maar het is duidelijk dat een terugkeer naar de normaliteit geleidelijk zal moeten gebeuren. Duitsland zet daarbij in op uitgebreide tests, meer personeel in de gezondheidszorg en digitale oplossingen voor het volgen van contacten van besmette personen.

Minder lang steunpaketten, meer investeren in gezondheid
Instanties als het ifo-institut in München en het Rhein-Westfalisches Institut für Wirtschaftsforschung (beide instituten voor economisch onderzoek) waarschuwen voor de enorme kosten die een lange shutdown en de daarbij horende steunpaketten voor het bedrijfsleven van de regering betekenen. Zij dringen aan op een stapsgewijze exit-strategie in verbinding met effectieve maatregelen ter bevordering van de gezondheid: veel testen, bescherming van risicogroepen en hygiënemaatregelen in de openbare ruimte.

De minister van Volksgezondheid, Jens Spahn (CDU), ziet het liefst een balans tussen eigen verantwoordelijkheid van burgers en controle door de regering. Jongere personen, die weinig risico lopen op een zwaar ziekteverloop, kunnen wellicht eerder terug naar de normaliteit, risicogroepen moeten langer afgezonderd blijven.

De 38 Duitse universitaire ziekenhuizen hebben inmiddels hun krachten gebundeld om gezamenlijk onderzoek ten behoeve van behandeling van Covid-19 uit te voeren, als ook de verzorging van patiënten te optimaliseren. Op een centraal platform worden actieplannen, diagnose- en behandelingsstrategieën van de universitaire ziekenhuizen en andere spelers in de gezondheidszorg systematisch verzameld.  De Berlijnse Charité heeft deze samenwerking geïnitieerd en zal het netwerk coördineren. Het Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek heeft hiervoor in 2020 €100 miljoen en voor 2021 nog eens €50 miljoen ter beschikking gesteld.

Digitale hulpmiddelen
Om mogelijke besmettingen zo consequent en betrouwbaar mogelijk te kunnen detecteren, overweegt de Duitse regering digitale hulpmiddelen in te zetten. De federale autoriteit voor infectie- en niet-overdraagbare ziekten, het Robert-Koch-Institut (RKI), heeft van het telecombedrijf Deutsche Telekom al twee reeksen met locatiegegevens van Telekom-klanten gekregen. Er bestaat echter nog geen wettelijke grondslag op basis waarvan de regering deze gegevens mag gebruiken om contacten van COVID-19-patienten te traceren: een dergelijke procedure zou in strijd zijn met de wet op gegevensbescherming. Minister Spahn wilde hiertoe aanvankelijk een wetswijziging voorstellen, trok dit echter voorlopig weer terug.

Het privacyrecht-conforme alternatief is een app, die burgers vrijwillig installeren en daarmee toestemming voor het gebruik van hun gegevens geven. Zo’n app, die door het Rode Kruis in Oostenrijk al wordt gebruikt, zou fungeren als een soort digitaal dagboek, waarin gebruikers hun contacten opslaan. Via Bluetooth kunnen telefoons die zich in de buurt bevinden worden gelokaliseerd, de appgebruikers krijgen een melding en kunnen contacten opslaan. Zodra een gebruiker positief op SARS-CoV-2 wordt getest, wordt automatisch een geanonimiseerde aanbeveling verstuurd naar alle mensen die in de afgelopen twee weken als contact van de besmette persoon zijn opgeslagen. Met deze aanpak is er niet langer grootschalige isolatie van alle burgers noodzakelijk. De federale minister voor Digitalisering, Dorothee Bär (CSU), staat achter dit idee. Haar CSU-collega’s in de Beierse staatsregering zijn nog duidelijker: “Een ieder zou kunnen helpen door de app te downloaden,” zegt bijvoorbeeld CSU-politicus Michael Kuffer. Een PR-campagne zou volgens hem snel op touw gezet kunnen worden. Ook de Bondscommissaris voor gegevensbescherming, Ulrich Kelber, ziet in een vrijwillig geïnstalleerde anticorona-app als een geschikte manier om de viruspandemie in te dammen. In Singapore is een dergelijke tracking app zeer succesvol gebleken in de beteugeling van het virus. RKI werkt in samenwerking met het Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik in Berlijn aan de ontwikkeling.

Testcapaciteit uitbreiden
De Zuid-Koreaanse aanpak leert: door veel te testen kunnen besmette personen direct worden geïsoleerd, zodat zij het virus niet verder kunnen verspreiden. Momenteel zijn er in Duitsland 300.000 tot 500.000 tests per week mogelijk, einde april hoopt Spahn dit te kunnen verhogen naar 200.000 per dag, staat in het strategiepaper ‘Hoe we Covid-19 onder controle krijgen’, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daartoe worden onder andere  in Duitsland steeds meer drive-through teststations opgezet – wederom naar voorbeeld uit Zuid-Korea. In Hannover, Duisburg, Unterföhring bij München en Esslingen worden drive-through-stations al met succes gebruikt. Mensen die ervan verdacht worden besmet te zijn met het coronavirus rijden naar een teststation, laten een uitstrijkje uit de keel nemen, en rijden dan verder. Zo bestaat er alleen contact tussen de persoon die het uitstrijkje neemt, en wordt besmettingsgevaar in wachtruimtes in ziekenhuizen of dokterspraktijken ingeperkt.

De analysecapaciteit kan worden uitgebreid door ook andere laboratoria in te zetten, zoals die van dierenartspraktijken. De momenteel gangbare detectiemethode is de zogenaamde polymerasekettingreactie, kortweg PCR, die het genetisch materiaal van de ziekteverwekkers detecteert.  Daarnaast heeft het Stuttgarter bedrijf Bosch Healtcare Solutions in samenwerking met het Noord-Ierse bedrijf Randox Technologies een volautomatische sneltest ontwikkeld, die vanaf april ingezet kan worden. Een uitstrijkje uit de neus of keel van een mogelijke patiënt wordt in een cartridge geplaatst, die al alle reagentia bevat die nodig zijn voor de test, en vervolgens voor analyse in het Vivalytic-apparaat geplaatst. Omdat het analyseproces volledig geautomatiseerd verloopt, kan de arts ondertussen andere taken uitvoeren. De sneltest geeft binnen 2,5 uur uitsluitsel, bij reguliere tests duurt dit nu nog een tot twee dagen.

De maatregelen die door de federale en de deelstaatregeringen nu zijn afgesproken, gelden voorlopig tot 19 april. Politici en economisch experts sturen erop dat er rond Pasen een duidelijk tijdsplan met betrekking tot de exitstrategie moet staan. Dit vergt een coördinerende rol van de bondsregering en een goede afstemming met de deelstaten, die in de aanloop naar de gedeeltelijke lockdown waarin Duitsland zich nu bevindt op verschillende momenten verschillende maatregelen hebben genomen. Vooralsnog lijkt het erop dat Duitsland de koers van Zuid-Korea wil gaan varen en met tests en tracking de verspreiding van het virus te lijf wil gaan.

Comments Off on Exit-strategie in Duitsland: Met tests & tracking terug naar de normaliteit

Filed under Corona, Digitisation, Duitsland, Health, Innovatie algemeen

Hackathon #WirVsVirus

In het weekend 20 tot 22 maart vond in Duitsland een grote Hackaton namens #WirVsVirus plaats. Het evenement was geïnitieerd door zeven organisaties die zich bezighouden met digitale innovaties en maatschappelijke betrokkenheid en het staat onder beschermheerschap van de bondsregering. 27.000 deelnemers ontmoetten elkaar online om gezamenlijk software te ontwikkelen voor bijna 1500 ‚challenges‘ die de coronacrisis met zich meebrengt. Het initiatief was geïnspireerd op ‚Hack the Crisis‘, dat een week eerder in Estland plaatsvond. De initiatiefnemers wilden het groeiende sociale engagement met de reikwijdte en expertise van de bondsregering combineren. Dit evenement vormt idealiter het startpunt van een breder programma van burgerparticipatie en innovatie, ook in Europees verband.

De 1500 challenges zijn gecombineerd tot 48 overkoepelende thema’s en in deze tabel verzameld. Thema’s op het gebied van wetenschap en technologie zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen infectieketens worden getraceerd, hoe kunnen coronatests worden geoptimaliseerd en hoe kunnen de vele getallen en gegevens met betrekking tot besmette en geteste personen beter worden ingezet. Ook sociale vragen speelden een grote rol in de uitdagingen. Zo werden oplossingen geformuleerd voor de vraag hoe men mentaal gezond blijft in sociale isolatie, hoe kleine lokale ondernemingen kunnen worden ondersteund en hoe voedselbanken kunnen worden bijgestaan. Ook werden creatieve oplossingen uitgewerkt voor e-learning, e-cultuuraanbod en hulpmiddelen voor home office, nu de scholen en culturele instellingen gesloten zijn en veel mensen vanuit huis werken.

Een jury zal in de komende dagen beslissen welke projecten verder gefinancierd worden. Deelnemers zijn gevraagd video’s te uploaden waarin zij hun oplossingen voorstellen, zodat ook het brede publiek kan afstemmen welk van de projecten het meest veelbelovend is. Alle video’s kunnen op deze pagina worden bekeken.

Comments Off on Hackathon #WirVsVirus

Filed under Corona, Duitsland, Innovatie algemeen

Duitsland werkt met telecomdata om coronabewegingen in kaart te brengen

In Duitsland geldt tijdens de coronacrisis het devies: blijf zoveel mogelijk thuis en beperk het aantal sociale contacten tot een absoluut minimum. Ondanks dringende oproepen van het Robert-Koch-Institut (de Duitse tegenhanger van het RVIM), lijken vooral jongeren nog steeds zeer beweeglijk te zijn. Om precies te kunnen meten in hoeverre de richtlijnen in acht worden genomen, worden telecomdata gebruikt om de beweging van mensen te tracken. De Deutsche Telekom heeft daartoe vijf gigabyte aan geanonimiseerde gegevens aan het RKI ter beschikking gesteld.

Om anonimiteit te waarborgen, worden locatiegegevens van minstens dertig smartphones samengevoegd. Achteraf herleiden naar individuele personen is niet mogelijk, de aanpak schendt daarmee niet de privacywetgeving.

In China, Zuid-Korea, Israël en Taiwan worden telefoongegevens eveneens gemonitord, waarbij privacy minder zwaar weegt. Hier wordt gericht naar de gegevens van met SARS-CoV-2 besmette personen gekeken. Door de Israëlische geheime dienst worden gegevens verzameld waaruit blijkt wie er de afgelopen 14 dagen, tot op twee meter afstand, contact heeft gehad met een coronapatiënt.

Een dergelijke controle zou in Duitsland, waar ook voor de Europese verordening ten behoeve van gegevensbescherming al zeer veel waarde werd gehecht aan ‚Datenschutz‘, ondenkbaar zijn. Volgens het RKI is dit in Duitsland ook niet noodzakelijk: “De samengevoegde, geanonimiseerde gegevens geven ons inzicht in hoe de mobiliteit daadwerkelijk is afgenomen”, aldus Lothar Wieler, voorzitter van het RKI. “Als blijkt dat de maatregelen en oproepen van de politici niet ter harte worden genomen, weten we waarom het aantal gevallen blijft stijgen”.

In Oostenrijk zijn bewegingsprofielen van gebruikers van het telecombedrijf A1, dat deels staatseigendom is, reeds geëvalueerd. Daaruit concludeert A1 dat de bewegingsradius van de Oostenrijkers sterk – met 40 tot 50% – is afgenomen. A1 benadrukte dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over individuele gebruikers. Elke mobiele telefoon krijgt een willekeurig gegenereerd nummer toegewezen voor trackingdoeleinden. Al deze nummers worden elke 24 uur opnieuw toegewezen (d.w.z. opnieuw geanonimiseerd). Dit maakt het onmogelijk om te achterhalen waar de geanonimiseerde gebruikers zich over een langere periode naartoe verplaatsen.

In China wordt gebruikgemaakt van apps op telefoons van individuen. Een Duitse correspondent in Shanghai vertelt in een podcast dat hij iedere keer als hij een openbare ruimte wil betreden, een aantal vragen in een app moet beantwoorden: Heeft hij Shanghai verlaten? Heeft hij contact gehad met besmette personen? De app vergelijkt vervolgens zijn antwoorden met GPS- of radiogegevens van zijn smartphone. De app geeft pas groen licht als duidelijk is dat de gebruiker geen Corona bedreiging is.

Gerelateerd daaraan werkt ook het Robert-Koch-Institut aan een app waarmee eenvoudiger en sneller gecheckt kan worden met wie een Covid-19-patiënt de afgelopen veertien dagen contact heeft gehad. Dit gebeurt nu middels interviews door het Gesundheitsamt (een instantie die vergelijkbaar is met de GGD). Een zeer tijdsintensief proces, zeker nu het aantal besmettingen steeds verder stijgt. Technische uitdagingen en hindernissen op het gebied van gegevensbescherming kunnen worden overwonnen, zei Wieler in een persconferentie. Een termijn waarop de app beschikbaar kan zijn is nog niet bekend.

Comments Off on Duitsland werkt met telecomdata om coronabewegingen in kaart te brengen

Filed under Corona, Digitisation, Duitsland, Health, Innovatie algemeen, Smart

Cybersecurity, China en Oost-Duitsland: Jaarlijks EFI-rapport gepubliceerd

Op 19 februari jongstleden heeft de Duitse Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) haar 13e jaarverslag aan Bondkanselier Merkel gepresenteerd. Het verslag, waarin de commissie jaarlijks haar belangrijkste aanbevelingen voor het Duitse innovatiebeleid deelt, had dit jaar drie kernthema’s: innovatie in Oost-Duitsland 30 jaar na de Duitse hereniging, cybersecurity en de kennis- en technologie-uitwisseling tussen Duitsland en China.

Wat betreft innovatie in Oost-Duitsland, stelt de commissie voorop dat de regering de taak heeft de positie van Duitsland als geheel te versterken in de wereldwijde concurrentiestrijd. Daarom moedigt zij het bevorderen van innovatieprojecten in zowel Oost- en West-Duitsland sterk aan. Hoewel de commissie nog bestaande structurele verschillen tussen Oost- en West-Duitsland erkent, ziet zij dat de innovatieactiviteit van Oost-Duitse bedrijven in de afgelopen jaren ook grotendeels overeenkomt met de innovatieactiviteit van soortgelijke West-Duitse bedrijven. Vandaar dat de commissie het toejuicht dat er een einde komt aan de speciale steun voor Oost-Duitse bedrijven. In plaats daarvan stelt zij steun voor, met name voor het MKB, in structureel zwakke regio’s die gebaseerd zijn op regionale kenmerken en niet op de grenzen van de deelstaten. Ook pleit de commissie voor een op innovatie gericht structuurbeleid, bijvoorbeeld door gerichte steun voor infrastructuurmaatregelen in structureel zwakke gebieden.

Op het gebied van cybersecurity constateert de commissie een gebrek aan kennis en pleit zij voor meer opleidingsmogelijkheden op dit gebied, zodat Duitsland aan de vraag naar cybersecurity experts kan voldoen. Het rapport benadrukt daarnaast het belang van de Europese criteria binnen de digitale infrastructuur en drukt de wens uit voor ondersteuning vanuit de regering voor initiatieven van de Europese Commissie, waaronder de ontwikkeling van 5g-netwerken. Bovendien onderschrijft de commissie dat initiatieven voor de ontwikkeling van minimumnormen en certificering op Europees niveau moeten worden ondersteund om de informatie over de kwaliteit van cybersecurity-producten en -diensten te verbeteren.

Ten derde waarschuwt de commissie voor een toenemende technologische afhankelijkheid van China. Zij spoort door middel van verschillende maatregelen de regering aan haar controle over de economische en wetenschappelijke relaties met China aan te scherpen en uit te breiden. Hierbij verwijst zij onder andere naar het belang van een level playing field bij Duitse en Chinese investeringen. Daarnaast raadt het rapport onder meer de oprichting van een competentiecentrum aan om Duitse wetenschappers en academici te adviseren en expertise te leveren over juridische kwesties die relevant zijn voor samenwerking en onderzoek met en in China.

Naast de drie kernthema’s onderstreept de commissie in haar rapport onder andere het belang van de uitvoering van de Duitse Blockchain strategie en spoort zij de regering aan om de geplande data-infrastructuur GAIA-X snel en gebruiksvriendelijk te realiseren om het tot een succes te maken.

Het volledige EFI rapport is hier te vinden.

Comments Off on Cybersecurity, China en Oost-Duitsland: Jaarlijks EFI-rapport gepubliceerd

Filed under Cybersecurity, Digitisation, Duitsland, Innovatie algemeen

High Tech Agenda Bayern

Afgelopen maandag was de High Tech Summit Bayern waar Minister-President Söder van Beieren de High Tech Agenda presenteerde. De High Tech Agenda is een nieuw programma waar 2 miljard euro wordt geïnvesteerd. De investeringen bestaan uit 4 pijlers:

 

  1. Een artificial intelligence & supertech programma (600 miljoen); door het aanstellen van 22 nieuwe KI vakgroepen bij de TU München en Ludwig-Maximilians Universiteit, het oprichten van een ELLIS-Institut en een Beierse AI-Factory hopen ze van München het Beierse AI centrum te maken met specifieke aandacht voor AI in life sciences en health en smart industry. Daarnaast extra investeringen voor quantum technologie middels hun super computer in Garching, lucht- en ruimtevaart middels het DLR zentrum in Obberpfaffenhofen.
  2. Een zogenaamd sanering- en versnellingsprogramma (600 miljoen); bedoeld om de bestaande onderzoeksinfrastructuur een ‘upgrade’ te geven waaronder veel nieuwbouw van bijvoorbeeld een chemiecampus in Würzburg en een rekencentrum in Augsburg.
  3. Modernisering van hogescholen en universiteiten (400 miljoen); bedoeld om een programma op te stellen om meer wetenschappers naar Beieren te halen en meer vrijheid voor universiteiten om zich te specialiseren
  4. Ondersteunen van MKB (400 miljoen); met drie fondsen ondersteunen ze het MKB (1) Digitaliseringsfonds (230 miljoen), (2) start-up fonds ( 50 miljoen) en (3) automobielfonds (120 miljoen).

 

Ze financieren deze High Tech Agenda door hun staatsschuld aflossingen te reduceren. Beieren heeft op dit moment een staatsschuld van 27 miljard Euro en had zichzelf in vorige kabinetten tot doel gesteld deze schuld in 2030 compleet te hebben afgelost. Met de lage rente ziet Söder dit als zinloos en verlaagt nu de jaarlijkse terugbetaling in 2020 van 750 miljoen naar 50 miljoen en in de jaren 2021 & 2022 van 1 miljard per jaar naar 50 miljoen.

 

Tot zover de aankondigingen. Vergelijkbare plannen zijn in het verleden ook groots gepresenteerd, zo werd het in 2015 gepresenteerde Bayern Digital I programma (2,5 miljard) in 2017 alweer opgevolgd door Bayern Digital II (3 miljard) en zijn die plannen vorig jaar samengevoegd in 1 grote Strategie Bayern Digital (6 miljard). Desalniettemin zijn de intenties er wel en geeft de High Tech Agenda ons een opening om het gesprek over samenwerking met Nederland en Beieren te blijven aangaan.

 

Hierbij de links

Naar de High Tech Agenda: https://www.bayern.de/hightech-agenda-bayern/

Naar de High Tech Summit: https://www.bayern.de/hightech-summit-bayern/

Comments Off on High Tech Agenda Bayern

Filed under Duitsland, High Tech, Innovatie algemeen

Europese data infrastructuur GAIA-X gepresenteerd op Digital Gipfel

Afgelopen dinsdag 29 oktober is tijdens de Digital Gipfel in Dortmund het langverwachte GAIA-X project van de Duitse minister Altmaier gelanceerd. Als tegenhanger van Amerikaanse cloud services als Amazon, Google en Microsoft, heeft GAIA-X als doel een veilige en verbonden Europese data-infrastructuur te bewerkstelligen die voldoet aan de hoogste normen van digitale soevereiniteit en die innovatie bevordert. De Duitse federale regering, industrie en wetenschap streven hiermee naar een efficiënte, concurrerende, veilige en betrouwbare gegevensinfrastructuur voor Europa. Hiervoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van data warehouses, data pooling en het ontwikkelen van data interoperability. Het project dient als de bakermat van een open en transparant Europees digitaal ecosysteem waarin data en diensten op een betrouwbare manier beschikbaar, gecombineerd en gedeeld kunnen worden.

Hiermee wil Duitsland geen nieuwe cloud aanbieder creëren, maar een Europese cloud infrastructuur ontwikkelen die kleinere en middelgrote cloud aanbieders met een gemeenschappelijke standaard verbindt. Het project steunt dus op de diversiteit van het aanbod in Europa en de sterke middelgrote en gedecentraliseerde structuren. Op deze manier zijn de talrijke investeringen in digitale technologieën die over heel Europa worden verspreid, met elkaar verbonden en hebben ze een grotere impact.

Deze infrastructuur richt zich zowel op de grotere Europese bedrijven als het MKB en wordt onder andere ontwikkeld om de Europese industrie te laten profiteren van het delen van data. Hiermee wordt beoogd ervoor te zorgen dat degenen die de drijvende kracht achter innovatie ook degenen zijn die er economisch voordeel uit halen, waardoor bedrijven en bedrijfsmodellen uit Europa in staat kunnen zijn wereldwijd te concurreren.

Samen met andere Europese partners willen vertegenwoordigers van de Duitse regering, het bedrijfsleven en de wetenschap de komende maanden aan de verdere uitwerking van de data infrastructuur gaan werken.

Meer informatie over GAIA-X is te vinden op de website van BMWi.

Daarnaast zijn onder andere hier en hier aanvullende analyses te vinden.

Comments Off on Europese data infrastructuur GAIA-X gepresenteerd op Digital Gipfel

Filed under Cybersecurity, Digitisation, Duitsland, Economy, High Tech, Industrie 4.0, Innovatie algemeen

Duits kennis- en innovatiebeleid

IA Duitsland volgt de ontwikkelingen van het Duitse innovatiebeleid op de voet. In deze update van onze factsheet leest u meer over de invoering van een nieuw Duits fiscaal innovatieinstrument gebaseerd op de Nederlandse WBSO. Ook hebben we nieuw cijfermateriaal over R&D activiteiten in Duitsland toegevoegd.

2019-10 – IA Duitsland – Overzicht Kennis en Innovatiebeleid Duitsland

 

Comments Off on Duits kennis- en innovatiebeleid

Filed under Duitsland, Economy, Innovatie algemeen

Nederland presenteert AI strategie

Gisteren is in Den Haag het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI) gepresenteerd door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. AI wordt door veel lidstaten van de EU gezien als technologie van de toekomst. De Europese Commissie wil daarom met een gecoördineerd plan meer Europese samenwerking realiseren, met als doel toonaangevend wereldleider te worden in het ontwikkelen en toepassen van verantwoorde AI.

SAPAI bevat een integrale benadering en de algemene beleidslijnen op het gebied van onderwijs en onderzoek, gebruik van data, transparantie en uitlegbaarheid van algoritmen en ethische aspecten. Duitsland wordt hierbinnen opgemerkt als focusland voor mogelijke partnerschappen.

Naast SAPAI is ook de Nederlandse AI Coalitie gelanceerd, die de samenwerking tussen publiek-private partijen probeert te versoepelen om maatschappelijke en economische kansen te benutten. De hoofddoelstelling van SAPAI is: “Nederland is in staat om de maatschappelijke en economische kansen van AI te verzilveren, en de publieke belangen bij AI te borgen en zodoende bij te dragen aan welvaart en welzijn”. Deze is uitgewerkt aan de hand van drie sporen en tien doelstellingen, om de ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) in Nederland, en in Europa, te versnellen.

Op maandag 14 oktober organiseert de Nederlandse Ambassade in Berlijn, in samenwerking met EU-Professionell, een AI-evenement waarin dit onderwerp verder uitgediept zal worden. In een paneldiscussie zullen experts vanuit het Nederlandse en Duitse veld zich buigen over de vraag: “„KI – Made in Europe“ – Auf dem richtigen Weg? Aanmelden voor dit evenement is mogelijk tot 13 oktober via het aanmeldformulier van de Europa-Union Deutschland.

Het volledige SAPAI document is hier te vinden.

Comments Off on Nederland presenteert AI strategie

Filed under Digitisation, Duitsland, Innovatie algemeen, Nederland

Duitse blockchain strategie gelanceerd

De Duitse federale regering heeft deze week haar blockchain strategie gelanceerd. Hiermee stelt de regering randvoorwaarden voor innovaties op het gebied van blockchain. De strategie is ontwikkeld door de Duitse ministeries van Economische Zaken (BMWi) en Financiën (BMF), in samenwerking met de andere departementen.

Minister Altmaier (BMWi): “De nog jonge blockchain technologie biedt veel potentie. Duitsland is één van ‘s werelds meest toonaangevende locaties. Met de blockchain strategie willen wij bijdragen aan het behouden en uitbreiden van deze voorsprong. Eén focus is de energie sector. Hier kunnen we dubbel scoren door de mogelijkheden van blockchain technologie te benutten in pilot projecten en tegelijkertijd de digitalisering van de energie transitie te bevorderen.”

Minister Scholz (BMF): “We willen vooroplopen en Duitsland sterker maken as toonaangevende technologie locatie. De blockchain technologie kan hieraan bijdragen. Het is een bouwsteen voor het internet van de toekomst. Tegelijkertijd moeten we consumenten en de staatssoevereiniteit beschermen. Een belangrijk element van soevereiniteit van de staat is de uitgifte van valuta. Dit zullen wij niet aan particuliere bedrijven overlaten.”

Volgens de strategie wil de Duitse regering hierin nauw samenwerken met haar Europese en internationale bondgenoten. Daarnaast zal de regering haar bestaande dialoog met de Bundesbank, de nationale centrale bank van Duitsland, over digitaal centrale bankgeld intensiveren om de huidige stand van zaken te onderzoeken en mogelijke risico’s aan te pakken.

Met de blockchain strategie wil de Duitse overheid de kansen van de technologie benutten en haar potentieel voor digitale transformatie mobiliseren. Om dit doel te bereiken, zijn er maatregelen gepresenteerd in vijf actiegebieden:

  1. Stabiliteit bewaren en innovaties stimuleren: blockchain in de financiële sector
  2. Innovaties bereiken: promotie van projecten en laboratoria
  3. Investeringen mogelijk maken: duidelijke, betrouwbare randvoorwaarden
  4. Technologie toepassen: digitale administratieve diensten
  5. Informatie verspreiden: kennis, netwerken en samenwerking

Uit het document blijkt onder andere dat de Duitse regering dit jaar ook wetgeving wil voorstellen die de invoering van op blockchain gebaseerde elektronische obligaties mogelijk zou maken.

De nieuwe blockchain strategie is hier te vinden.

Bronnen: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190918-bundesregierung-verabschiedet-blockchain-strategie.html // https://www.reuters.com/article/uk-germany-blockchain/germany-vows-to-fight-any-efforts-to-issue-parallel-currencies-idUKKBN1W30WS

Comments Off on Duitse blockchain strategie gelanceerd

Filed under Digitisation, Duitsland, Energie, Innovatie algemeen, Uncategorized