Category Archives: Life science

Duits onderzoek naar de risico’s van nanomaterialen gebundeld in database

Het Duitse onderzoeksministerie BMBF hecht bij het thema nanotechnologie veel waarde aan de maatschappelijke dialoog over het gebruik van nanomaterialen en stimuleert deze al jaren. Trots melden beleidsmakers dat nu 65 procent van de Duitsers het begrip nanomateriaal kent, en dat een meerderheid overtuigd is van de kansen die de technologie biedt. Continue reading

Comments Off on Duits onderzoek naar de risico’s van nanomaterialen gebundeld in database

Filed under Chemie, Duitsland, High Tech, Innovatie algemeen, Life science, Zwitserland

Medische technologie in Zwitserland

IA Bern heeft een studie uitgevoerd naar de Zwitserse medische technologiesector. Het doel van de studie is voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en publieke partijen het Zwitserse medische technologie landschap te schetsen en hen te wijzen op kansen voor R&D samenwerkingsverbanden en toelevering van kennis en hightech producten. Het resultaat van vier maanden stageonderzoek is gepubliceerd in dit rapport. Het bevat achtereenvolgend een korte introductie over Zwitserland, daarna een beschrijving van de stand van zaken en trends binnen de medische technologie in Zwitserland en sluit af met een hoofdstuk over kansen voor de Nederlandse topsectoren LSH en HTSM. Continue reading

Comments Off on Medische technologie in Zwitserland

Filed under High Tech, Life science, Uncategorized, Zwitserland

Nederlander (Van der Smagt) wint Schrödinger prijs

Prof. Dr. Patrick van der Smagt van het  DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) en  Prof. Dr. John P. Donoghue van de  Brown University, USA, hebben een  nieuw type armprothese ontwikkeld waarmee dwarslaesie-patienten met behulp van hun gedachten een beweging kunnen sturen.

Continue reading

Comments Off on Nederlander (Van der Smagt) wint Schrödinger prijs

Filed under High Tech, Life science

Zwitsers presenteren plannen grote onderzoeksfaciliteiten

De Zwitserse overheid heeft vastgesteld aan welke onderzoeksinfrastructuren men in de komende jaren gaat deelnemen. Het gaat om projecten die binnen de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) vallen of samenhangen met lidmaatschappen van internationale onderzoeksorganisaties. Het Alpenland beoogt daarnaast binnen de eigen grenzen in het Blue Brain project voor hersensimulatie te investeren.

Continue reading

Comments Off on Zwitsers presenteren plannen grote onderzoeksfaciliteiten

Filed under Chemie, Energie, High Tech, Innovatie algemeen, Life science, Zwitserland

Het kleine Saarland: groot in ICT en hightech

IA Berlijn – David Redeker

Saarland is de kleinste deelstaat van Duitsland en ligt hemelsbreed op 340 kilometer ten zuidoosten van Utrecht. Er wonen 1,1 miljoen inwoners op 2.600 vierkante kilometer; net zo groot als Drenthe, maar dat heeft de helft van het aantal inwoners. De afgelopen tweehonderd jaar wisselden de Saarlanders acht keer van nationaliteit. Nu eens was het gebied Frans, dan weer Duits. Sinds 1957 is de deelstaat Duits. De economie van het relatief arme Saarland is sindsdien drastisch veranderd. De speerpunten van Saarland zijn ICT en hightech materialen. Zware industrie maakt plaats voor hightech, staal voor slimme legeringen. Waar kolen de dienst uitmaakten zijn dat nu zonnecellen. Informatisering en automatisering verdringen brute kracht. De campus van de Universiteit van Saarland groeit elk jaar met één gebouw. Onderzoekers werken er onder andere samen met Audi, Intel en Google.

De universiteit is in 1948 opgericht. De eerste colleges werden gehouden in de barakken van Franse militairen. Het grootste deel van de universiteit van Saarland bevindt zich op de campus in de hoofdstad Saarbrücken; alleen de geneeskundefaculteit en het academisch ziekenhuis bevinden zich in Homburg. Inmiddels staan op de campus tientallen moderne gebouwen, waarin onder andere instituten en andere kennisinstellingen gevestigd zijn. In de afgelopen twintig jaar zijn er tweehonderd start-ups ontsproten aan de campus.

In 2007 kreeg deze een impuls toen de Duitse regering veertig miljoen euro verdeeld over vijf jaar investeerde in het kader van het ‘Exzellenzinitiative’. Gemiddeld komt er op de campus elk jaar een gebouw bij en wordt er één gerenoveerd. Inmiddels is hier de grootste computercampus van Europa ontstaan. Op software-gebied kan deze de concurrentie aan met MIT in de Verenigde Staten en met ETH in Zwitserland. Bij het Max Planck Institut für Informatik krijgt maandelijks wel één van de tweehonderd onderzoekers een aanbod om ergens hoogleraar te worden.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Chemie, Duitsland, High Tech, Life science, Logistiek

Vijf nieuwe topclusters voor Duitsland

Op 19 januari 2012 maakte staatssecretaris Thomas Rachel van het bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) bekend welke vijf topclusters de derde en afsluitende ronde hebben gewonnen van het ‘Spitzencluster-Wettbewerb’ (Topclustercompetitie).

De geselecteerde clusters ontvangen de komende vijf jaar elk veertig miljoen euro voor de uitvoering van hun strategie. Een onafhankelijke jury koos voor de volgende topclusters:

  • Bio-economie;
  • Cluster voor individuele immuuninterventie (CI 3);
  • Elektromobiliteit Zuid-West;
  • It’s OWL – Intelligente Technische Systemen OstWestfalenLippe;
  • MAI Carbon.

De Topclustercompetitie is in 2007 door het BMBF in het leven geroepen. In de clusters bundelen leidende ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties hun krachten op het gebied van technologie en innovatie in een bepaalde regio. Zo dragen ze bij aan het innovatievermogen en de economische groei in Duitsland. De competitie telt drie rondes, resulterend in een selectie van vijftien topclusters. Voor deze vijftien topclusters is in totaal zeshonderd miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie over de topclusters vindt u op de NOST-Netwerk website.

Leave a Comment

Filed under Chemie, Duitsland, High Tech, Innovatie algemeen, Life science, Logistiek

Duitse Hogeschool leidt mensen op tot Gerontologie experts

De hogeschool Mannheim speelt in op de vergrijzingstrend door het aanbieden van een opleiding voor “Senioren en applicatiegeoriënteerde technologie” ( Alter und anwendungsorientierte Technik). Hierin worden mensen opgeleid tot Geronto-Ingenieur en worden ze expert op het gebied van technische systemen en apparaten specifiek gericht op senioren.

De Duitse bevolking wordt steeds ouder en het aantal senioren neemt toe. De prognose is dat in het jaar 2060 34% van de bevolking 65 jaar of ouder is. Op dit moment is dit al 20,7% van de bevolking. Door de demografische veranderingen wordt de ondersteuning van senioren in het zelfstandig wonen ook steeds meer een technische vraag. De parttime Geronto-Ingenieurs opleiding speelt hier op in door het aanbieden van een theoretische basis aan ingenieurs, wetenschappers en informatici met minimaal 5 jaar beroepservaring. Hierdoor worden ook oudere academici aangesproken.

De opleiding richt zich op de volgende kwesties: hoe technische systemen en apparaten ontworpen worden, hoe ze gemakkelijker bediend kunnen worden, door welke technologieën het dagelijkse leven van senioren ondersteund worden en hoe gerontologische-technische innovaties ontwikkeld, gepland, geëvalueerd en geïmplementeerd worden. De tweejarige opleiding wordt sinds een jaar aangeboden en is een samenwerkingsverband tussen de hogeschool Mannheim en het VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik).

Kijk voor het gehele artikel hier.

Comments Off on Duitse Hogeschool leidt mensen op tot Gerontologie experts

Filed under Duitsland, High Tech, Life science