Intelligente dozen in de logistiek

Het Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund voert onderzoek uit naar het gebruik van intelligente Behälter, oftewel “intelligente dozen”, in de logistiek. Men kan daarbij denken aan luchtvrachtcontainers, maar ook aan de voorraadbakken in de voorraadhallen van bedrijven.

Fraunhofer IML gaat daarbij steeds uit van dezelfde visie, die naadloos aansluit bij het beeld van het Internet of Things. De doos van de toekomst zit vol met sensoren, chips en GPS–systemen, waarmee dozen actief kunnen aangeven waar zij zijn, omgevingsinformatie kunnen signaleren (temperatuur, schokken, beladingsgraad, vochtigheid enz) en op basis daarvan ook beslissingen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan een opbergdoos voor schroeven, met een ingebouwd camerasysteem, waarmee de doos zelf kan signaleren of de doos bijna leeg is. Is deze leeg, dan gaat er automatisch een signaal naar een logistieke operator binnen of buiten de onderneming, die nieuwe schroeven bestelt. Het IML experimenteert in haar lab al met logistieke systemen, die nagenoeg autonoom kunnen werken. Ofwel, de intelligente doos stuurt een opdracht naar een autonoom voertuig, die vervolgens schroeven afhaalt en de doos komt bijvullen. Continue reading

Luchtvaartindustrie in Duitsland

Tijdens een stage heeft Ruben Wit onderzoek gedaan naar de luchtvaartindustrie in Duitsland. Hieruit zijn interessante conclusies naar boven gekomen:

  • In totaal is de Duitse luchtvaartsector ongeveer even groot als de Nederlandse, dat wil zeggen, in Duitsland is de werkgelegenheid in de sector 5.3 keer zo groot als in Nederland, terwijl in Duitsland ongeveer 5 keer zoveel mensen wonen.
  • In Nederland werkt het grootste gedeelte (80%) bij de luchthavens, met name Schiphol, terwijl in Duitsland het grootste gedeelte in de luchtvaartindustrie werkt (63%).
  • Naar verhouding is in Nederland de luchthaven Schiphol relatief groot, terwijk in Duitsland er 21 keer zoveel mensen in de luchtvaartindustrie werken als in Nederland.

Daarnaast zijn ook de belangrijkste bedrijven, kennisinstellingen en netwerken in beeld gebracht, en heeft Ruben ook de (Duitse) financieringsmogelijkheden voor luchtvaart R&D projecten bekeken.

Snel en veilig internet in een Duitse “Industrial Data Space”

Een vlaggenschip van het Duitse Industrie 4.0 – programma is ongetwijfeld de ontwikkeling van een Duitse Cloud, ofwel de “Industrial Data Space”. Onder de operationele leiding van de Fraunhofer Gesellschaft (FHG) ontwikkelt een consortium van circa 20 grote Duitse bedrijven en vier Ministeries een veilig netwerk voor industriële data en diensten. Doel is niets minder dan “digitale soevereiniteit” voor data en diensten van Duitse origine, waarbij op termijn overigens ruimte voor andere Europese en niet-Europese partners moet ontstaan. Publieke en private partijen in Duitsland achten veilig internet niet alleen realiseerbaar, maar ook als een mogelijke industriële troef in de toekomst. Continue reading

DINALOG en IML onderzoeken samenwerking

 

Tijdens een workshop op 6 maart in het Fraunhoferinstitut für Materialfluss und Logistik (IML) onderzochten onderzoekers van IML en DINALOG (Dutch Institute for Advanced Logistics) naar kansen om hun onderlinge samenwerking te versterken. Uit Nederland waren onder meer Prof. Henk Zijm (Wetenschappelijk directeur DINALOG), Prof. Jos Hillegersberg (Universiteit Twente), Prof. Iris Vis (RU Groningen) en dr. Marco Schutten (Universiteit Twente) aanwezig. De Nederlandse delegatie werd begroet door Prof. dr. Michael Henke en Thorsten Huelsmann van Continue reading

Innovatie 4.0: Duitsland bereidt zich voor op 4de Industriële Revolutie

Terwijl Nederland het topsectorenbeleid als kader voor het innovatiebeleid hanteert, werken onze oosterburen met de High Tech Strategie. Het Duitse Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) regisseert hiermee de inzet van publieke en private onderzoeksmiddelen voor vijf maatschappelijke uitdagingen die volgens de Duitse overheid de markten van de toekomst zullen worden. In het verlengde hiervan zijn 10 grote projecten gedefinieerd, waarin onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken. Eén van deze grote projecten is het project Industrie 4.0.

Continue reading

Fraunhofer IML en Oost NV werken samen

Op 23 januari openden Minister Schwall-Düren (NRW) en Gedeputeerde Biezen (Gelderland) het Agrologistics Support Center / ASC. Deze opening bezegelt de samenwerking tussen het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund en Oost NV, met ondersteuning van de Provincie Gelderland. De beide bewindslieden stonden stil bij de bijdrage van het postennet Duitsland aan het ASC en de stimulerende rol van Eric Samson in het bijzonder. Het ASC biedt dienstverlening voor grensoverschrijdende samenwerking in alle stadia van de voedselketen en adviseert bedrijven bij de toepassing van innovatieve technologie. Het initiatief beoogt uiteindelijk om kennis aan beide zijden van de grens beschikbaar te maken voor het MKB. Voor meer info kunt u terecht bij Netzwerkmanager Ute-Bärbel Rangnick (+31(0)263844020 en +49 (0) 23665009439). Eelco van der Eijk (Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl)

Leren en internationaal netwerken a.s. 13 november op het ‘Smart Logistics’ congres in Utrecht

Wilt u weten waar internationaal kansen liggen voor (gezamenlijke) ontwikkeling van innovatie en innovatieve concepten in de logistieke keten? Of wilt u in contact komen met de internationale koplopers en het Nederlandse veld? Kom naar het congres ‘Global Challenges in Smart Logistics; innovation driving supply chain control’. Dit internationale congres is tot stand gekomen in samenwerking met het Netwerk van Innovatie Attachés en DINALOG. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zijn van harte uitgenodigd om aan het congres deel te nemen a.s. 13 november in het Beatrixtheater in Utrecht.

Continue reading

Bussen worden gekoeld met CO2, auto’s in de toekomst ook?

CO2 koelsystemen worden bij bussen al langere tijd met succes ingezet. Sinds 2008 gebruiken zeven stadsbussen van het Berlijnse vervoersbedrijf (BVG) dagelijks CO2 koelsystemen. Het gebruik verloopt zonder noemenswaardige problemen. De hoge koelingdynamiek, het lage onderhoud en snellere bijvulling in vergelijking met het koelmiddel R134a zorgen voor meer comfort, tijd- en kostenbesparingen.

Continue reading

Plaatsbepalingsysteem met behulp van RFID zorgt voor efficiëntere opslag

Binnen grote opslagruimten verliest menigeen gemakkelijk overzicht. Het management van Enercon zocht een manier van voorraadbeheer die minder tijdrovend is en lagere kosten heeft. Het team van projectleider Tobias Kutzler van het Fraunhofer instituut voor fabrieksbedrijf en –automatisering IFF kwam met een oplossing. Windturbinefabrikant Enercon in Maagdenburg gebruikt voor hun rotorbladen sinds 2009 een plaatsbepalingsysteem met digitale opslag. Het opslaan en terugvinden van onderdelen in opslagplaatsen gaat hierdoor makkelijker. Tevens levert het een vermindering aan werk op doordat het minder moeite kost de voorraad te registreren. Het gebruik van het plaatsbepalingsysteem zorgt voor meer transparantie in logistieke processen en kan ook goed voor andere toepassingen worden gebruikt.

Continue reading

Het kleine Saarland: groot in ICT en hightech

IA Berlijn – David Redeker

Saarland is de kleinste deelstaat van Duitsland en ligt hemelsbreed op 340 kilometer ten zuidoosten van Utrecht. Er wonen 1,1 miljoen inwoners op 2.600 vierkante kilometer; net zo groot als Drenthe, maar dat heeft de helft van het aantal inwoners. De afgelopen tweehonderd jaar wisselden de Saarlanders acht keer van nationaliteit. Nu eens was het gebied Frans, dan weer Duits. Sinds 1957 is de deelstaat Duits. De economie van het relatief arme Saarland is sindsdien drastisch veranderd. De speerpunten van Saarland zijn ICT en hightech materialen. Zware industrie maakt plaats voor hightech, staal voor slimme legeringen. Waar kolen de dienst uitmaakten zijn dat nu zonnecellen. Informatisering en automatisering verdringen brute kracht. De campus van de Universiteit van Saarland groeit elk jaar met één gebouw. Onderzoekers werken er onder andere samen met Audi, Intel en Google.

De universiteit is in 1948 opgericht. De eerste colleges werden gehouden in de barakken van Franse militairen. Het grootste deel van de universiteit van Saarland bevindt zich op de campus in de hoofdstad Saarbrücken; alleen de geneeskundefaculteit en het academisch ziekenhuis bevinden zich in Homburg. Inmiddels staan op de campus tientallen moderne gebouwen, waarin onder andere instituten en andere kennisinstellingen gevestigd zijn. In de afgelopen twintig jaar zijn er tweehonderd start-ups ontsproten aan de campus.

In 2007 kreeg deze een impuls toen de Duitse regering veertig miljoen euro verdeeld over vijf jaar investeerde in het kader van het ‘Exzellenzinitiative’. Gemiddeld komt er op de campus elk jaar een gebouw bij en wordt er één gerenoveerd. Inmiddels is hier de grootste computercampus van Europa ontstaan. Op software-gebied kan deze de concurrentie aan met MIT in de Verenigde Staten en met ETH in Zwitserland. Bij het Max Planck Institut für Informatik krijgt maandelijks wel één van de tweehonderd onderzoekers een aanbod om ergens hoogleraar te worden.

Continue reading