Category Archives: Water

NEST – een nest voor innovatie

In het tweede kwartaal van 2016 staat de opening van NEST – Next Evolution in Sustainable Building Technologies – op de agenda. NEST is een modulair onderzoeksgebouw gelegen in het Zwitserse Dübendorf in de buurt van Zürich. Het doel van NEST is om de ontwikkeling van innovatieve bouwmaterialen, isolatie, woonvoorzieningen en energiemanagementsystemen signi cant te versnellen.

Continue reading

Comments Off on NEST – een nest voor innovatie

Filed under Energie, Innovatie algemeen, Smart, Water, Zwitserland

Het Duitse waterinnovatielandschap in vogelvlucht

Van volksgezondheid en biodiversiteit tot aan de binnenvaart en kustbescherming: water is een belangrijk thema in Duitsland. Overheid en bedrijfsleven spelen in Duitsland een grote rol in het waterinnovatielandschap. Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor innovatie. Duitse universiteiten en hoge scholen bieden in dat kader ruim 200 verschillende opleidingen en programma’s aan. Naast overheid, bedrijfsleven en universiteiten spelen ook buiten-universitaire kennisinstellingen een belangrijke rol in het wateronderzoek. Het grote aantal spelers op het Duitse waterinnovatielandschap maakt dit landschap op het eerste gezicht echter behoorlijk ondoorzichtig. Dit artikel biedt een overzicht.

Continue reading

Comments Off on Het Duitse waterinnovatielandschap in vogelvlucht

Filed under Duitsland, Economy, Innovatie algemeen, Water

Van de Rijn tot de Spree: een overzicht van de Duitse watersector

Hoewel slechts 2,3 procent van het Duitse grondgebied uit water bestaat (ter vergelijking NL: 18,4 procent) maken de aanwezigheid van grote rivieren als de Oder, Donau, Elbe, Weser en Rijn, de haven van Hamburg en bijna 2400 km kustlijn Duitsland tot een waterrijk land. Voor de topsector water liggen er volop kansen. Duitsland is momenteel wereldleider in de export van watertechnologie en leverde in 2011 maar liefst 33 procent van de totale waterexport van de EU. Continue reading

Comments Off on Van de Rijn tot de Spree: een overzicht van de Duitse watersector

Filed under Duitsland, Economy, Water

Innovations for Global Water Challenges

V.l.n.r. Martien van der Burg, stagiair op de innovatieafdeling Berlijn, Eelco van der Eijk, Innovatieraad Berlijn, Prof. Dr. Krebs, Dr. Udert.

V.l.n.r. Martien van der Burg (stagiair op de innovatieafdeling Berlijn), Eelco van der Eijk (Innovatieraad Berlijn), Prof. Dr. Krebs, Dr. Udert.

Tijdens het Innovatie Attaché-congres ‘Innovations for Global Water Challenges’ op 14 mei bij UNESCO-IHE (Delft) presenteerden waterexperts uit de 14 landen waar Innovatie Attachés (IAs) zijn gedetacheerd innovaties en wetenschappelijke ontwikkelingen in hun land. Vanuit Duitsland en Zwitserland spraken Prof. Dr. Peter Krebs en Dr. Kai Udert. Een uitgebreid verslag van het congres is binnenkort hier te lezen. In deze blog vindt u een korte impressie van de bijdrages uit Duitsland en Zwitserland.

Continue reading

Comments Off on Innovations for Global Water Challenges

Filed under Duitsland, Nederland, Water, Zwitserland

Swiss-Dutch Water Technology Event

Hoewel Zwitserland geografisch weinig overeenkomsten vertoont met Nederland valt er voor de topsector water veel te halen en te brengen. Daarom vond op 30 en 31 januari 2014 het Swiss-Dutch Water Technology Event plaats bij wateronderzoeksinstituut Eawag in Zürich. Het onderzoek bij Eawag richt zich op een drietal hoofdthema’s:

  • Water voor menselijk welzijn
  • Bescherming van ecosystemen
  • Oplossingen voor waterconflicten tussen mens en milieu

Het Swiss-Dutch Water Technology Event bouwde voort op steeds intensiever wordende innovatiesamenwerking tussen Zwitserland en Nederland. De bijeenkomst bestond uit een seminar, matchmaking en bedrijfsbezoeken. De focus lag specifiek op:

Continue reading

Comments Off on Swiss-Dutch Water Technology Event

Filed under Water, Zwitserland

Nederland Partnerland op de Hannover Messe 2014 krijgt vorm

De Hannover Messe is de grootste technologiebeurs ter wereld. Het afgelopen jaar trok deze beurs 6.550 exposanten uit 62 landen met 220.000 bezoekers uit 93 landen. De Messe zal in 2014 plaatsvinden van 7 – 11 april met Nederland als Partnerland. De Messe biedt daarmee een uniek podium om Nederlandse innovaties en technologieën aan de wereld te tonen, Nederland te branden als technologieland en om verbindingen te leggen met partners in Duitsland en de rest van de wereld.

Gaandeweg begint de Nederlandse bijdrage structuur te krijgen. De FME coördineert de Nederlandse bijdragen in Hal 2 (Kennis en innovatie) en het Energie Paviljoen. De Continue reading

Comments Off on Nederland Partnerland op de Hannover Messe 2014 krijgt vorm

Filed under Chemie, Duitsland, Energie, High Tech, Innovatie algemeen, Nederland, Water

Zwitserland, the water castle of Europe

Onderzoek naar de Zwitserse watersector gepubliceerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar het innovatielandschap en de kansen voor Nederland in Zwitserland op het gebied van water. Kansen voor Nederland zijn er volop. De volgende thema’s bieden mogelijkheden: watermanagement, revitalisering van rivieren, microverontreiniging, R&D samenwerking en klimaat onderzoek.

zwitsers water

Het rapport biedt inzichten op het gebied van R&D en belicht achtereenvolgens watermanagent-, afvalwater- en drinkwatersector. In het rapport wordt aan de hand van internetsites verwezen naar relevante organisaties en regelgeving binnen de watersector.

Het document is te downloaden in de sectie ‘Publicaties’ van innovatie.de

Comments Off on Zwitserland, the water castle of Europe

Filed under Water, Zwitserland

Microverontreiniging in Zwitsers afvalwater

De kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Zwitserland is de afgelopen vijftig jaar flink toegenomen. Dit is te danken aan de bouw van afvalwaterzuiveringen en een doelgericht beleid van de Zwitsers genaamd “Gewässerschutz” (bescherming van het water). In de komende jaren zullen nieuwe uitdagingen worden aangepakt, zoals problemen met de microverontreiniging, water, energie, naturalisatie van rivieren en overstromingsgevaar. Dit artikel gaat in op de eerste uitdaging: microverontreiniging. Continue reading

Comments Off on Microverontreiniging in Zwitsers afvalwater

Filed under Innovatie algemeen, Water, Zwitserland

Zwitsers onderzoek naar eco-innovatie parken

Het BAFU (Zwitserse Ministerie van Milieu) heeft in het kader van ECO INNOVERA (ondersteund door EU 7e kader programma) een internationaal onderzoek over eco-innovatie parken gedaan. Deze studie beschrijft de Europese en niet Europese industrieparken, welke eco-innovatie en industriële samenwerking in de praktijk omzetten.

Continue reading

Comments Off on Zwitsers onderzoek naar eco-innovatie parken

Filed under Duitsland, Energie, Nederland, Water, Zwitserland

Innovatieve slibverwerking pilot in Zwitserland

Sustec is een commercieel bedrijf dat installaties bouwt om afvalstromen en afvalwater op een duurzame manier te verwerken. Hierbij spelen kleine decentrale technologieën een belangrijke rol. Momenteel heeft Sustec een pilot staan bij het Zwitserse waterzuiveringsbedrijf Limeco (locatie Dietikon).

De installatie bewerkt het slib afkomstig uit de afvalwaterzuivering. Dit slib gaat normaal gesproken in grote vergisting tanks. Daar wordt het omgezet in biogas, water wordt er zoveel mogelijkheid uitgehaald om het zo droog mogelijk bij de afvalverwerking aan te kunnen leveren. Andere belangrijke parameters zijn viscositeit (dichtheid van het slib) en de verblijftijd in de tank. Continue reading

Comments Off on Innovatieve slibverwerking pilot in Zwitserland

Filed under Energie, Nederland, Water, Zwitserland

Mobiilvippi