Category Archives: Water

Zwitserse onderzoekers vinden nieuw toilet uit

Wereldwijd hebben 2.6 miljard mensen geen toegang tot het gebruik van een toilet. Op basis hiervan werd een ‘Re-invent the Toilet’ competitie georganiseerd, gesponsord door de Bill en Melinda Gates Foundation. Een interdisciplinair team van Zwitserse wateronderzoekers en Oostenrijkse ontwerpers was een van de winnaars van deze competitie met een nieuw sanitatie model – het nieuw toilet model is een hygiënische, milieuvriendelijke en economisch betaalbare oplossing. Dit alles voor minder dan 5 dollar cent per persoon, per dag.

Continue reading

Comments Off on Zwitserse onderzoekers vinden nieuw toilet uit

Filed under Water, Zwitserland

TU Berlijn start met nieuw water R&D project

Water is een van de belangrijkste hulpbronnen voor de mens. Maar tegelijkertijd laten we er sporen in achter: bijvoorbeeld resten van geneesmiddelen of ziektekiemen. In het nieuwe R&D project ASKURIS van de TU Berlijn, onder andere gesponsord door het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, zullen moderne analyse en evaluatie methoden verder ontwikkeld worden.

Het project heet “Antropogene spoorelementen en ziektekiemen in stedelijke waterkringlopen: beoordeling, barrières en risicocommunicatie” (Ofwel de Duitse afkorting: ASKURIS). Het wordt geleid door Prof. Martin Jekel van het vakgebied “Waterverontreiniging Bestrijding” aan de TU Berlijn.

Het Duitse drinkwater uit de kraan heeft een zeer hoge kwaliteit. Echter op middellange termijn is de trend dat de kwaliteit daalt, dit kan in de toekomst een negatieve invloed hebben op de grondwaterkwaliteit. Dit geldt in het bijzonder voor stedelijke gebieden, zoals in Berlijn. Zo wordt er in de klimaatvoorspellingen van de komende jaren uitgegaan van minder neerslag in de zomer, wat de waterstand in de Spree en de Havel kan verlagen. Tegelijkertijd stijgt in onze samenleving de consumptie van geneesmiddelen. Beide trends kunnen op de lange termijn de concentratie van spoorelementen, zoals residuen van geneesmiddelen en micro-organismen in het oppervlaktewater verhogen, welke vervolgens het grondwater kunnen bereiken. Het onderzoeksproject richt zich op de vraag: hoe kan de hoge drinkwaterkwaliteit in Berlijn behouden blijven onder veranderende omstandigheden?

Het totale projectbudget bedraagt 4,4 miljoen euro over een periode van drie jaar. De samenwerkingspartners van de TU Berlijn zijn: die Berliner Wasserbetriebe (Berlijnse waterbedrijf), Das Umweltsbundesamt (federale milieuagentschap), der Zweckverband Landeswasserversorgung Stuttgart (Doelcorporatie voor regionale watervoorziening in Stuttgart), das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung Leipzig Helmholtz centrum voor milieu onderzoek in Leipzig) en das Kompetenzzentrum Wasser Berlin ( competentiecentrum voor water in Berlijn).

Kijk voor meer informatie op de website van de TU Berlijn.

Comments Off on TU Berlijn start met nieuw water R&D project

Filed under Duitsland, Water