Swiss-Dutch precision technology study

Innovation intern Frederik Deunk and Science & Technology Counsellor Eelco van der Eijk

Innovation intern Frederik Deunk and Science & Technology Counselor Eelco van der Eijk

At the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bern a study started to investigate the Swiss and Dutch precision technology climate in both public and private sectors. This study, conducted for the Dutch High-Tech Systems and Materials (HTSM) sector, focuses on possible opportunities for further cooperation in precision technology between Switzerland and the Netherlands.

Continue reading

Swiss-Dutch Water Technology Event

Hoewel Zwitserland geografisch weinig overeenkomsten vertoont met Nederland valt er voor de topsector water veel te halen en te brengen. Daarom vond op 30 en 31 januari 2014 het Swiss-Dutch Water Technology Event plaats bij wateronderzoeksinstituut Eawag in Zürich. Het onderzoek bij Eawag richt zich op een drietal hoofdthema’s:

  • Water voor menselijk welzijn
  • Bescherming van ecosystemen
  • Oplossingen voor waterconflicten tussen mens en milieu

Het Swiss-Dutch Water Technology Event bouwde voort op steeds intensiever wordende innovatiesamenwerking tussen Zwitserland en Nederland. De bijeenkomst bestond uit een seminar, matchmaking en bedrijfsbezoeken. De focus lag specifiek op:

Continue reading

Vergelijking Duitse en Zwitserse biotechnologie sector

Het bedrijf BIOCOM heeft een onderzoek uitgevoerd naar de biotechnologiesector in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Tijdens een workshop “Status and Prospects of the Biotechnology Sector in Central Europe” op 3 december 2013 in Berlijn presenteerde de BIOCOM de resultaten in drie rapporten en vergeleek de resultaten uit verschillende landen. Opvallend verschil: in Duitsland werken per miljoen inwoners 437 mensen in de biotech industrie, in Zwitserland zijn dit 2239 personen. Continue reading

Duits onderzoek naar de risico’s van nanomaterialen gebundeld in database

Het Duitse onderzoeksministerie BMBF hecht bij het thema nanotechnologie veel waarde aan de maatschappelijke dialoog over het gebruik van nanomaterialen en stimuleert deze al jaren. Trots melden beleidsmakers dat nu 65 procent van de Duitsers het begrip nanomateriaal kent, en dat een meerderheid overtuigd is van de kansen die de technologie biedt. Continue reading

Medische technologie in Zwitserland

IA Bern heeft een studie uitgevoerd naar de Zwitserse medische technologiesector. Het doel van de studie is voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en publieke partijen het Zwitserse medische technologie landschap te schetsen en hen te wijzen op kansen voor R&D samenwerkingsverbanden en toelevering van kennis en hightech producten. Het resultaat van vier maanden stageonderzoek is gepubliceerd in dit rapport. Het bevat achtereenvolgend een korte introductie over Zwitserland, daarna een beschrijving van de stand van zaken en trends binnen de medische technologie in Zwitserland en sluit af met een hoofdstuk over kansen voor de Nederlandse topsectoren LSH en HTSM. Continue reading

Van lignine naar bioplastics – van onderzoek naar toepassing – een D/CH samenwerking.

De Biobased Economy staat hoog op de agenda van overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Zo ook in Duitsland en Zwitserland. Er wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om alternatieven te vinden voor aardolie als grondstof voor de kunststofindustrie. Nieuwe kennis uit de technische wetenschappen hebben voor verschillende doorbraken geleid. Sinds 1998 bijvoorbeeld is het mogelijk om het belangrijkste afvalproduct van de papierindustrie (namelijk lignine) zo te bewerken dat het als een kunststof gebruikt kan worden. Daarvoor wordt het lignine gemengd met bijvoorbeeld fijne vezels uit hout, vlas of hennep, aangevuld met was en omgevormd tot een granulaat. Dit granulaat (in korrelvorm) kan vervolgens met behulp van de gebruikelijke kunststofverwerkende machines gesmolten worden en via een spuitgietproces verwerkt worden tot onderdelen voor de auto-industrie, behuizing van computers, mobiele telefoons enzovoort.

Biobased producten van Semadeni

Biokunststoffen van Semadeni, gebaseerd op hout (Bron: Semadeni)

Al met al een niet onbelangrijke stap als bedacht wordt dat lignine alleen al in de Duitse papierindustrie met 300.000 ton per jaar vrijkomt. Bovendien komt het product ook vrij bij het maken van biobrandstoffen uit stro. Tot nu toe wordt lignine vooral verbrand voor de opwekking van elektriciteit. Continue reading

Clariant opent nieuw R&D lab in Frankfurt

Het Zwitserse Chemiebedrijf Clariant wil haar wereldwijde R&D activiteiten binnenkort gaan coördineren vanuit een nieuw R&D centrum in het industriepark Höchst bij Frankfurt in Duitsland. Het Clariant Innovation Center moet eind 2013 in gebruik worden genomen.

Clariant investeert 100 miljoen euro in 30 000 vierkante meter kantoren en laboratoria die plaats bieden aan 500 werknemers. Voor het bedrijf is vooral de fijnchemie van strategisch belang, het onderzoek in Höchst gaat zich daarom richten op analytische chemie, materialen, biotechnologie, katalyse en procestechnologie. Wereldwijd heeft Clariant twaalf R&D centra en bouwt op dit moment naast het centrum in Frankfurt ook labs in India en China. In Frankfurt moeten deze activiteiten worden gecoördineerd, daarnaast komen ook de afdelingen voor intellectueel eigendom en patenten. Zo hoopt het bedrijf haar innovatie keten beter te stroomlijnen. Het bedrijf let uiteraard goed op zijn IP, maar opent ook de deuren voor samenwerking, bijvoorbeeld door wetenschappers uit te nodigen voor de serie “Science-Talks@Clariant”.

Na de recente overname van Süd-Chemie zet Clariant ook in op de industriële biotechnologie, bijvoorbeeld de productie van tweede generatie biobrandstoffen. Via het gepatenteerde sunliquid proces wordt uit afvalstromen uit de agrarische sector (vooral stro) ethanol geproduceerd. Daarnaast ontwikkelt men nu processen om bij deze conversie de cellulosesuiker ook te gebruiken voor enkele tussenproducten.

Zwitserland, the water castle of Europe

Onderzoek naar de Zwitserse watersector gepubliceerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar het innovatielandschap en de kansen voor Nederland in Zwitserland op het gebied van water. Kansen voor Nederland zijn er volop. De volgende thema’s bieden mogelijkheden: watermanagement, revitalisering van rivieren, microverontreiniging, R&D samenwerking en klimaat onderzoek.

zwitsers water

Het rapport biedt inzichten op het gebied van R&D en belicht achtereenvolgens watermanagent-, afvalwater- en drinkwatersector. In het rapport wordt aan de hand van internetsites verwezen naar relevante organisaties en regelgeving binnen de watersector.

Het document is te downloaden in de sectie ‘Publicaties’ van innovatie.de

Swissnexday opent de wereld van innovatie

Zwitserland  organiseerde in November Swissnexday 2012 met het thema ‘brain circulation’. Deze dag richtte zich op ondernemers, kennisinstellingen, wetenschap en innovatie geïnteresseerde mensen en partijen. Netwerken staat centraal op de Swissnexday om kennis en ervaringen uit te wisselen over globale en lokale uitdagingen op het thema internationale mobiliteit van talent. Swissnex is een initiatief van de Zwitserse overheid en tracht Zwitserse wetenschap, educatie, kunst en innovatie in het buitenland te verbinden. Continue reading