CCU onderzoeksproject Carbon2Chem gaat tweede fase in

Binnen het door het Duitse Ministerie voor Onderzoek gefinancierde onderzoeksproject Carbon2Chem wordt sinds 2016 onderzocht hoe uit de uitstoot van de staalindustrie grondstoffen voor bijvoorbeeld brandstoffen, kunststoffen of kunstmest kunnen worden gewonnen. In oktober 2020 is de tweede fase van het project gestart waarin private partijen (100 miljoen euro) en de Duitse overheid (75 miljoen euro) vooral investeren in opschaling van Carbon Capture and Utilization (CCU) technologie. Zowel minister Karliczek als minister Altmaier benadrukken het belang van het project voor de verduurzaming en toekomstige concurrentiekracht van de Duitse staalindustrie (90 duizend werknemers en 10 procent van de Duitse industriële CO2-uitstoot).


In de eerste fase van het project is naast een hoogoven van ThyssenKrupp in Duisburg een laboratorium opgezet waarin wordt onderzocht met welke processen effectief gebruik maken van de reststoffen in de uitstoot van de staalfabriek. Ook is door het Fraunhofer instituut UMSICHT in Oberhausen een lab opgebouwd waarin verschillende technologieën voor gaszuivering en de productie van methanol en andere grondstoffen worden getest. Volgens de onderzoekers is bij het maken van een keuze voor een technologie vooral van belang om niet naar de CO2 balans van ieder proces op zich te kijken, maar het systeem als geheel te betrachten. De productie van methanol uit de uitstoot van een staalfabriek kost bijvoorbeeld veel energie, maar kan uit systeemoogpunt toch een efficiëntere oplossing zijn dan het direct verbranden van de uitstoot en het apart produceren van methanol.

In de tweede fase van het project willen de projectpartners van onder andere ThyssenKrupp, Max-Planck, Fraunhofer, Covestro en Nouryon zich richten op het opschalen van katalyse technologie en methanol-synthese. Daarnaast wordt onderzocht hoe de resultaten ook in andere energie-intensieve industrieën zoals cement en afvalverbranding kunnen worden gebruikt. Voor de commerciële implementatie hebben de deelnemende private partijen ruim 1 miljard euro gereserveerd. Ook is het volgens de projectpartners voor het slagen van het project cruciaal dat “groene waterstof” op grote schaal beschikbaar komt.