Communicatiesystemen als oplossing voor een duurzamere toekomst

7 november 2013 vond de IT4Energy Workshop over de gebouwde omgeving en energienetten in het Fraunhofer Instituut voor open communicatiesystemen (FOKUS) in Berlijn plaats. Sprekers vanuit vastgoed, energievoorziening, netbeheerders, gemeentelijke nutsbedrijven en industrie spraken over de kansen en uitdagingen bij de inzet van IT in de energiesector. Het doel was om gezamenlijk met toonaangevende ondernemers duurzame energieoplossingen voor de Energiewende te ontwikkelen.

In 2022 krijgt Duitsland het dubbele aan duurzame energie te verwerken. De uitdaging is dat het net deze fluctuerende energie aan kan in de toekomst. Tot 2020 wordt er naar verwachting 10 miljard euro geïnvesteerd in 3600 km net en ook nog ongeveer 13 miljard euro in 200.000 km deelnetten legt Prof. Dr. Dr. H.c. Radu Popescu-Zeletin, instituutleider van Fraunhofer instituut FOKUS, uit.

 

De AC (wisselstroom) /DC (gelijkstroom) discussie laait in het kader van efficiënte elektriciteitsvoorziening zo nu en dan op. Dit houdt in dat het elektriciteitsnet op dit moment gebruik maakt van de wisselstroom, die vaak bij gebruik wordt geconverteerd naar gelijkstroom en vice versa. Bij het gebruik van gelijkstroom als standaard in het net, leidt dit bijvoorbeeld bij energieslurpende datacenters tot minder conversiestappen en daarom tot significant minder energieverlies. Het invoeren van gelijkstroom als standaard voor het elektriciteitsnet sluit daarom mogelijk goed aan bij de energietransitie naar het gebruik van meer duurzame bronnen.

 

Prof. Dr. Dr. H.c. Radu Popescu-Zeletin vertelt dat er onder meer wordt gewerkt aan de thema’s smart cities en smart energy.  Naast het koppelen van netwerken liggen volgens Jan Frederik Harksen van FOKUS de uitdagingen in de gebieden energiemanagement, de gebouwde omgeving, feedbacksystemen en veilige en betrouwbare data. De oplossing voor deze uitdagingen zijn communicatieoplossingen concludeert Mario Schuster van Fraunhofer instituut FOKUS aan het einde van de dag. Volgens dr. Thomas Luckenbach van Fraunhofer instituut FOKUS moeten we allemaal aan de smartmeter en staan we hierin voor een enorme uitdaging. De consumentenacceptatie heeft namelijk nog een lange weg te gaan. Standaardisering van een platform die apps verbind, centrale sturing en een businessmodel en nut voor de gebruiker zijn essentieel om smartmeters tot een succes te maken. Volgens de bezoekers van de workshop willen energieleveranciers echter niets met smart meters te maken en hebben en zijn ze te laat om de transitie naar diensten te maken in Duitsland om hun bedrijf te continueren wanneer minder fossiele brandstoffen worden benut. Dit is opmerkelijk aangezien energieleveranciers in Nederland beter op de toekomst in lijken te spelen. Zo zet Essent al vol op smart meters in en gaan ze steeds meer diensten aanbieden. Nederland loopt voorop wanneer het gaat om de verbinding tussen energie en IT volgens Duitse workshopbezoekers. IT en energie zijn in Duitsland nog niet zo verbonden.

 

Enkele voorbeelden die tijdens de workshop langskwamen zijn de projecten BaaS (Building-as-a-Service), Smart metering en de demo Enyport van Fraunhofer instituut FOKUS. Ook Jürgen Maaß van Kieback & Peter GmbH werkt met hun productfamilie en:key, een zelflerende geautomatiseerde warmtesysteemregeling, aan de toekomst. Dr. Michael Koch van Devolo AG presenteert een oplossing voor Building/Home control en Smart Grid in de vorm van Power Line Communication (PLC). IP Access Powerline wordt momenteel binnen een smart grid pilotproject door Develo en Vattenval uitgetest. Christoph Ostermann van Prosol Invest GmbH draagt zijn steentje bij met een zonnebatterij die een deel van potentiële pieken kan opvangen voordat zonneenergie het energienet ook maar kan penetreren met behulp van centrale sturing en een app. In de gebouwde omgeving ligt een enorme kans door het enorme gebruik aan energie. Volgens de sprekers is R&D, financiële ondersteuning, functionerende concurrentie en transparante kosten op de energiemarkten, een businessmodel en samenwerking essentieel om de toekomst goed vorm te geven.

 

Dr. Armin Wolf van Fokus legt uit dat de IT4 Energy workshop van 7 november vooral ging over de lokale verbruikers, terwijl men in de workshop IT4Energy met het thema ‘Virtuelle Kraftwerken’ op de globale voorziening focust. Deel twee van deze IT4Energy workshop heet ‘Virtuelle Kraftwerken’ en verzorgt Fraunhofer instituut FOKUS op 3 april 2014.

Comments Off on Communicatiesystemen als oplossing voor een duurzamere toekomst

Filed under Energie, Energiewende, High Tech, Innovatie algemeen

Comments are closed.