Corona-enquête bij innovatief MKB

Gisterenmiddag is het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) een online-enquête begonnen onder met name innovatieve MKB’s. De focus van deze enquête ligt op de effecten van de corona-pandemie op de huidige en geplande ondernemersactiviteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Ieder innovatief bedrijf is uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Met de studie wil het BMWi een beeld krijgen welke moeilijkheden vooral kleine en middelgrote bedrijven momenteel ondervinden bij hun onderzoeks-, ontwikkeling- en innovatieactiviteiten, bijvoorbeeld doordat fysieke ontmoetingen niet meer plaats kunnen vinden, processen niet voldoende gedigitaliseerd zijn, of door directe financiële schade. Bedrijven wordt ook gevraagd wat voor directe gevolgen de coronacrisis heeft op hun lopende projecten: moeten deze bijvoorbeeld worden afgebroken, gepauzeerd of inhoudelijk worden aangepast?

Daarnaast vraagt het BMWi welke lessen bedrijven uit de coronacrisis trekken (bijvoorbeeld: aanwezige know-how systematischer inzetten of het versterkt inzetten op digitalisering van R&D&I-activiteiten) en welke financieringsmogelijkheden door de staat hen zouden kunnen helpen. Met de resultaten uit de enquête wil het ministerie niet alleen de huidige steunprogramma’s voor het MKB optimaliseren, maar ook input verzamelen voor een programma dat helpt bij het weer laten opleven de economie, dat direct op de acute crisis moet volgen.

De online enquête is open tot donderdag 30 april.