Data Driven Innovation Bijeenkomst Berlijn

DataDe Technologie Stiftung Berlin organiseerde op 24 september 2014 een bijeenkomst omtrent Data Driven Innovation. De locatie, thuisbasis van Wikimedia, paste bij een event waar Data Innovation het uitgangspunt is. Zo was er een heuse Data(benzine)-tank en deed het gestep door de gangen denken aan Silicon Valley-achtige taferelen.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van verschillende ambassades wereldwijd. Centraal stond de rol van de overheid ten opzichte van de snelle veranderingen op het gebied van Open Data (het publiek beschikbaar stellen van overheidsdata). Nicolas Zimmer (entrepreneur en voormalig staatssecretaris van technologie en economie van de stad Berlijn) leidde de bijeenkomst. In zijn introductie kwamen verschillende termen zoals Big Data en Open Data aan bod.

Berlijn is op dit moment in de introductory phase van Open Data. Volgens een kosten-batenanalyse van de Technologie Stiftung Berlin komt de waarde van Open Data voor de stad Berlijn uit op een geschatte €32 miljoen per jaar. Door enkele initiatieven zoals het toegankelijk maken van databases, het openen van een data-portal en wellicht het starten van een Open Data Incubator, wordt getracht om deze nieuwe mogelijkheden te benutten.

In het Verenigd Koninkrijk bestaan er verschillende instellingen die het fenomeen Open Data gebruiken. Hiervan is het Open Data Insitute het beste voorbeeld. Dit instituut kan als incubator worden gezien en heeft als doel de Open Data cultuur te bevorderden. In Canada is een grootschalige Hackaton opgezet, een event waar ‘hackers’ werden gestimuleerd om een applicatie te ontwikkelen op basis van Open Data. Ook Nederland is hier sinds enige tijd mee aan de slag gegaan. Zo staat een deel van de datasets die de overheid beheert, publiek toegankelijk op het speciaal daarvoor ingerichte Opendataportaal van de Nederlandse overheid.

Berlijn, 25 september 2014

Jochem Delsen

Innovatie Afdeling
Nederlandse Ambassade Berlijn