Die Neue Hightech – Strategie van Duitsland

In september 2014 presenteerde Johanna Wanka, Minister van Onderwijs en Onderzoek, haar “Nieuwe  Hightech- Strategie”. Zoals verwacht mag worden van een land dat bekend staat om zijn stabiliteit, blijven de hoofdlijnen van het Duitse beleid onveranderd. Centraal staan nog steeds zes (redactioneel licht gewijzigde) maatschappelijke uitdagingen en tien daarmee verbonden grote programma’s.

Er zijn wel accentverschillen: er komt meer aandacht voor valorisatie en ondernemerschap (”betere transfer en hogere dynamiek”) en er komen initiatieven om burgers meer bij innovatie en wetenschap te betrekken (“een sterkere dialoog”). De Forschungsunion (de adviesraad van wetenschappers en ondernemers) wordt vervangen door een nieuw adviesorgaan, waarvoor nu ook wetenschappers en ondernemers ook vertegenwoordigers “uit de samenleving” worden uitgenodigd. Reimund Neugebauer (president Fraunhofer) en Andreas Barner (CEO Boehringer Ingelheim) worden de voorzitters van dit nieuwe gremium.

Lees hier het hele artikel: Neue High Tech Strategie

Eelco van der Eijk

Innovatieraad
Ambassade Berlijn