DINALOG en IML onderzoeken samenwerking

 

Tijdens een workshop op 6 maart in het Fraunhoferinstitut für Materialfluss und Logistik (IML) onderzochten onderzoekers van IML en DINALOG (Dutch Institute for Advanced Logistics) naar kansen om hun onderlinge samenwerking te versterken. Uit Nederland waren onder meer Prof. Henk Zijm (Wetenschappelijk directeur DINALOG), Prof. Jos Hillegersberg (Universiteit Twente), Prof. Iris Vis (RU Groningen) en dr. Marco Schutten (Universiteit Twente) aanwezig. De Nederlandse delegatie werd begroet door Prof. dr. Michael Henke en Thorsten Huelsmann van het EffizienzCluster LogistikRuhr. Tijdens de workshop  kwamen drie centrale thema’s aan bod.

 1. ICT en smart devices

De grootschalige lab- en testfaciliteiten van IML lenen zich uitstekend voor visualisaties en scenariostudies van autonome, multi-agentsystemen. Beide instituten onderzoeken de robuustheid, veiligheid en effectiviteit van “intelligente logistieke systemen”. Dit zijn logistieke systemen waarvan de verschillende onderdelen (zelfsturende voertuigen, intelligente containers, opberg- en distributiesystemen) via netwerken met elkaar kunnen communiceren en beslissingen kunnen nemen. Een centrale uitdaging bij deze niet-deterministische systemen is de acceptatie en implementatie in de logistieke keten. De centrale regie over de keten moet namelijk worden vervangen door decentrale beslissingen binnen de keten. Om de acceptatie en meerwaarde van deze autonome systemen te kunnen communiceren kunnen praktijkvoorbeelden en visualisaties met de proefopstellingen van IML behulpzaam zijn.

 2. Synchromodaliteit

Synchromodaliteit  is het flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk door logistiek dienstverleners. Om de groeiende stroom containers af te kunnen voeren liggen in Nederland de meeste groeikansen in de binnenvaart. Synchromodaliteit veronderstelt excellente IT-systemen, die verladers, vervoerders of exploitanten van bijvoorbeeld binnenhavens in staat stellen om te beslissen op basis van real time – informatie. Om synchromodaliteit te kunnen stimuleren liggen er kansen op het gebied van extended gates, waarbij goederen bijvoorbeeld in het achterland al kunnen worden ingeklaard. De RUG onderzoekt distributiesystemen voor LNG-terminals. Tenslotte blijven business models, serious gaming en de mogelijkheden om logistieke stromen te bundelen belangrijke onderzoeksthema’s.  

 3. Logistiek en Smart Cities

Stedelijke distributiesystemen vormen een enorme uitdaging qua duurzaamheid, effectiviteit en business modellen. Voor bedrijfseconomisch levensvatbare urban hubs zijn grote hoeveelheden goederen nodig, terwijl de grootste logistieke uitdagingen nu juist liggen bij de last en first mile. Nederland en Duitsland kunnen samenwerken door samen demonstratieregio’s te benoemen en grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen. Daarnaast kunnen de mogelijkheden van Horizon 2020 en bilaterale financiering worden onderzocht.

 

Eelco van der Eijk

Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *