Discussiestuk van acatech over behoud veerkracht in gezondheidssysteem

Een team rondom Thomas Lenarz van de Medizinische Hochschule Hannover en Karl-Heinz Streibich, voorzitter van Academie voor Technische Wetenschappen acatech, heeft op 25 februari een discussiestuk gepubliceerd t.a.v. welke veranderingen er nodig zijn om het gezondheidsysteem in tijden van crisis veerkrachtig te houden. De deskundigen pleiten o.a. voor een digitaal Europees meldsysteem voor gezondheidsgegevens en een Europees innovatie-ecosysteem. Het discussiestuk maakt deel uit van het acatech-project “Veerkracht en prestatievermogen van het gezondheidszorgsysteem in crisistijden”, dat in juli 2020 van start is gegaan. Een centraal aandachtspunt van de groep deskundigen  is lessen trekken uit de Coronapandemie en aanbevelingen doen voor een veerkrachtiger gezondheidszorgsysteem. Het project wordt gefinancierd door het Duitse Federale Ministerie van Volksgezondheid, BMG.

Een aantal van de belangrijkste aanbevelingen:

  • Het gericht verzamelen van gegevens en het gezamenlijk gebruik ervan zijn van cruciaal belang om de infectiegebeurtenissen inzichtelijk te maken en op basis daarvan beslissingen te nemen. De mogelijkheden van de digitalisering moeten daarom consequent worden toegepast en uitgebreid.
  • Zo zou er een Europees elektronisch patiëntendossier moeten komen en moeten onderzoeksgegevens in gemeenschappelijke data spaces worden gedeeld.
  • In dit kader wordt ook het verbinden van medisch personeel en apparatuur genoemd, waarbij kunstmatige intelligentie een belangrijke rol kan spelen.
  • Vroege waarschuwingssystemen moeten wereldwijd beter met elkaar worden verbonden, waarbij het ECDC de WHO een belangrijke rol spelen.
  • De coördinatie en samenwerking van de betrokken actoren (autoriteiten en instellingen) op alle niveaus (lokaal, deelstaat, federaal en EU) een essentiële voorwaarde voor een succesvol crisisbeheer. Hierbij wordt in het bijzonder ook de federale structuur in Duitsland genoemd.
  • Er moet voldoende voorraad van medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes, vaccinspuiten, of beademingsapparatuur komen. Europa als productielocatie moet worden versterkt.
  • De federale regering moet een crisisteam benoemen waarvan ook vertegenwoordigers van ziekenhuizen deel uitmaken. Dit crisisteam moet een pandemieplan ontwikkelen dat het mogelijk maakt de capaciteit voor acute en intensieve zorg snel opnieuw uit te rusten. Dit zou ertoe moeten zorgen dat reguliere zorg niet hoeft te worden uitgesteld, zoals nu wel is gebeurd. Ook hier kan kunstmatige intelligentie worden ingezet, die op grond van de capaciteiten in ziekenhuizen beslissingen kan voorstellen.
  • De ontwikkeling en verspreiding van vaccins is een prioritaire doelstelling. Een Europees innovatie-ecosysteem zou niet alleen de randvoorwaarden scheppen voor een snellere ontwikkeling van vaccins, maar zou ook de kwaliteit van de vaccins in het algemeen ten goede komen.
  • Gerichte communicatie naar de bevolking is cruciaal. Want alleen als mensen begrijpen waarom en hoe ze en hoe zij zichzelf en anderen kunnen beschermen, zullen preventieve maatregelen succesvol zijn.

Het stuk is op de website van Acatech te downloaden: Resilienz und Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens in Krisenzeiten – acatech