Duits “Wissenschaftsjahr” staat in het teken van Duurzaamheid

Al vanaf 2000 organiseert het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) ieder jaar een “Wissenschaftsjahr” met een speciaal thema. Afgelopen jaren zijn onder andere Chemie, Energie en Gezondheid aan de beurt geweest. Dit jaar, twintig jaar na de duurzaamheidtop van de verenigde naties in Rio de Janeiro in 1992, is het wetenschapsjaar van de duurzaamheid.

Het wetenschapsjaar wordt vooral georganiseerd om een breed publiek aan te spreken: door erop te wijzen dat duurzamer handelen vaak heel eenvoudig is en waardering te kweken voor de bijdrage die onderzoekers aan de samenleving kunnen leveren. Dat past in de strategie van het onderzoeksministerie, dat veel aandacht besteed aan publiekscommunicatie en acceptatie. Het ministerie doet erg zijn best om de voordelen van veelbelovende, maar omstreden technologieën, zoals nanotechnologie en CCS naar voren te brengen en de dialoog aan te gaan.

Het thema van het wetenschapsjaar 2012, duurzaamheid, staat al jaren hoog op de Duitse onderzoeksagenda. Het BMBF geeft er jaarlijks ongeveer 800 miljoen euro aan uit. Een voorbeeld is het onderzoek naar oceanen met onderzoeksschepen – interessant is te vermelden dat de vloot op dit moment wordt vernieuwd. Dit onderzoek kan informatie opleveren over klimaatveranderingen, net als onderzoek op poolstation Neumayer III van het Alfred-Wegener-Institut. De tweede grote peiler naast klimaatonderzoek is het onderzoek naar grondstoffen en recycling.

Afvalscheiding bij consumenten heeft in Duitland al een lange traditie en is vanzelfsprekend geworden. BMBF grijpt het wetenschapsjaar aan om weer extra aandacht te vragen voor recycling en start samen met enkele aanbieders van mobiele telefoons een actie om ongebruikte “Handy’s” in te zamelen. Er zijn in Duitsland naar schatting ongeveer 80 miljoen ongebruikte mobiele telefoons, die relatief veel waardevolle grondstoffen als goud en andere metalen bevatten.

Meer informatie

Leave a Comment

Filed under Duitsland, Innovatie algemeen

Comments are closed.