Duitse overheid institutionaliseert innovatiegericht inkopen

De Duitse overheid heeft afgelopen week een ‘Kompetenzzentrum für innovationsorientierte öffentliche Beschaffung’ gestart. Dit centrum heeft de opdracht aanbestedingsinstanties van de Duitse overheid te adviseren en ondersteunen bij het inkopen van nieuwe producten, diensten en systeemoplossingen.

De Duitse overheid besteedt jaarlijks naar schatting 300 miljard Euro aan aanbestedingen. Innovaties krijgen een grotere kans van slagen als de Duitse overheid als eerste klant optreedt. Tot op heden stimuleerde de overheid de inzet van nieuwe producten bij overheden  nauwelijks actief. Wel geeft de Duitse wetgeving sinds april 2009 de mogelijkheid hiertoe (aanpassing naar aanleiding van de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG).

Het centrum zal de verschillende Duitse overheden en dan vooral de aanbestedingsafdelingen stimuleren innovatiegericht in te kopen. Dit zullen ze doen via een internetplatform waar veranderingen en vooral vernieuwingen binnen de publieke instantie bekend gemaakt worden om zo van elkaar te leren. Via een gemeenschappelijke virtuele marktplaats (in ontwikkeling) voor de nationale overheid, de bondslanden en de gemeentes kunnen inkopers en aanbieders van nieuwe producten en diensten met elkaar communiceren.  Op verschillende regionale bijeenkomsten zullen de medewerkers van het centrum de voordelen van het innovatiegericht inkopen aan inkopers uitleggen. Verder zal de stimulering van Pre Commercial Procurement (PCP) tot de kerntaken van het nieuwe centrum behoren. Via de virtuele marktplaats kunnen verschillende aanbieders samen met de inkoper aan nieuwe ontwikkelingen werken en tot nieuwe producten komen. Hiervoor moet wel nog een goede regeling voor het intellectuele eigendom gevonden worden.

Het Kompetenzzentrum is opgericht door het Duitse ministerie van economische zaken en technologie (BMWi) en de uitvoerende instantie is de Bundesverband Materialwirtschaft, Logistik en Einkauf (BME).

Duitsland betreedt hiermee een voor haar nieuw terrein. Het zal interessant zijn te zien of en hoe het innovatiegericht inkopen opgepakt wordt door de overheidsinstanties. Zal het als een vliegwiel voor innovaties fungeren?  Duitsland zet vooral in op de structuren van E-government die de afgelopen decennia met veel geld en inzet zijn opgezet. Het E-government is nog wel niet in alle instanties van de overheid te vinden, maar lijkt wel een grote rol te spelen bij aanbesteden en de communicaties tussen de verschillenden overheden in Duitsland.  De vraag voor Nederland is, of er van het Duitse model op den duur iets te leren valt om de eigen inspanningen onder de loep te nemen.  Nederland heeft met precommercieel inkopen via het SBIR programma al bijna tien jaar ervaring  en succes. Daarnaast beoogt Nederland met het programma Inkoop Innovatie Urgent hetzelfde te bereiken voor inkoop van innovaties, o.a. via de virtuele marktplaats www.innovatiemarkt.nl.

Bronnen: