Duitse overheid steunt bedrijven bij niet-technologische innovaties – met succes

Het ‘Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP)’ van het Duitse ministerie voor Economische Zaken (BMWi) steunt sinds 2019 niet-technologische innovaties. Uit een evaluatie  blijkt nu hoe succesvol dit programma is.

Sinds 2019 hebben 1780 bedrijven zich aangemeld voor het Innovatieprogramma, waarvan 280 daadwerkelijk subsidie hebben gekregen Enkele succesvolle voorbeelden hiervan zijn ‘Concular’ uit Stuttgart, dat herbruikbare bouwmaterialen identificeert en contacten legt met potentiele afnemers, ‘Quatropus’ uit Dresden, dat een digitaal systeem heeft ontwikkeld om rechtstreeks vertalingsdiensten te verlenen tussen twee partijen, of ‘Vila Health’ uit Berlijn, een app die professionele psychologische ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen met chronische ziekten.

Voorheen vielen dergelijke “niet-technologische innovaties” bij de meeste financieringsprogramma’s buiten de boot. Om deze bedrijven tegemoet te komen, heeft het BMWi in 2019 een programma gelanceerd dat innovaties voor bedrijfsmodellen en baanbrekende oplossingen financiert. Het budget voor dit programma werd gedurende de pandemie verhoogd van 25 naar 35 miljoen euro.

Een eerste evaluatie van het programma door het BMWi is positief. Volgens het rapport kan het economische effect nog niet worden gemeten, maar het programma “dicht een gat in het Duitse financieringslandschap” en moet daarom worden voortgezet. Andere landen, zoals Oostenrijk of Frankrijk, zijn op dit gebied echter al veel verder.

Het merendeel van de bedrijven die subsidie hebben ontvangen, had minder dan tien werknemers en kwam uit de moderne dienstensectoren, zoals ICT, de creatieve industrie of digitaal onderwijs. Uit de grote hoeveelheid aanvragen blijkt dat er bij de doelgroep behoefte aan financiering van niet-technologische innovaties is. Volgens het rapport hadden veel van de deelnemende bedrijven zonder het programma geen of slechts geringe financiële ondersteuning gekregen op de vrije markt. Nu verwacht de overgrote meerderheid een blijvende omzet, en in sommige gevallen zijn er positieve effecten die verder reiken dan alleen de individuele onderneming.

Er werd al eerder aangedrongen op interdepartementale coördinatie van de verschillende financieringsprogramma’s op dit gebied, met name door het ‘Hightech-Forum’, die de Duitse regering bij de opzet van de Hightech-strategie 2025 heeft geadviseerd, en door de deskundigencommissie voor onderzoek en innovatie (EFI). Laatstgenoemde heeft in hun jaarlijkse rapport van 2016 aanbevolen meer aandacht te besteden aan sociale innovaties. In 2020 heeft ook de Bondsdag de Bondsregering opgeroepen om een interdepartementaal concept voor de bevordering van sociale innovaties te ontwikkelen.