Duitse regering publiceert overzicht bijdrage onderzoeksfinanciering aan “Energiewende”

Onlangs heeft minister Altmaier van het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) de Duitse regering geïnformeerd over de manier waarop onderzoeksfinanciering vanuit BMWi bijdraagt aan de energietransitie (“Energiewende”). In het zogeheten “Bundesbericht Energieforschung 2018” wordt het huidige stimuleringsbeleid van de (nationale) Duitse regering op het gebied van energieonderzoek beschreven en wordt een overzicht gegeven van de innovatiemiddelen van de verschillende Duitse deelstaten en het Europese stimuleringsbeleid op het gebied van energie. 

Door het stimuleren van energieonderzoek levert de Duitse regering een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. In 2017 heeft de Duitse regering meer dan 1 miljard euro besteed aan onderzoek, ontwikkeling en de demonstratie van moderne technologieën ten behoeve van de energietransitie. Daarmee is de bijdrage opnieuw gestegen in vergelijking tot het jaar daarvoor (876 miljoen euro in 2016). Het grootste deel van de middelen van 2017 (ruim 80%) is geïnvesteerd in onderzoek naar duurzame energie en energie-efficiëntie.

Het Bundesbericht Energieforschung 2018 geeft door middel van tekst en grafische weergaven een gedetailleerd overzicht van de stimulering van energieonderzoek door de Duitse regering en beschrijft de bijdragen vanuit de verschillende Duitse deelstaten en de EU. Ook wordt inzichtelijk in welke themagebieden en specifieke technologieën geïnvesteerd is en wordt de voortgang op deze terreinen beschreven.

Uit het Bundesbericht blijkt dat op het gebied van energieconversie in 2017 met name veel geïnvesteerd is in fotovoltaïek (€84 miljoen) en windenergie (€75 miljoen). Daarnaast is geïnvesteerd in bio-energie (€33 miljoen), technologieën gericht op CCS en elektriciteitscentrales (€32 miljoen), brandstofcellen en waterstof (€25 miljoen), geothermie (€16 miljoen), thermodynamische zonnecentrales (€8 miljoen) en energie uit zee (€2 miljoen). Gelet op energiegebruik is in 2017 veel geïnvesteerd in energie-efficiëntie van gebouwen en steden (€62 miljoen) en is ook een aanzienlijk deel van de beschikbare middelen gevloeid naar energie-efficiëntie in de industrie, handel en dienstverlening (€44 miljoen).

In september 2018 zal de Duitse regering haar nieuwe energieonderzoeksprogramma voor de komende periode publiceren. Hiertoe is in 2017 een uitgebreid consultatietraject uitgevoerd.

Klik hier om het Bundesbericht Energieforschung 2018 te downloaden.