Duitse regering stelt begroting vast: extra middelen voor innovatie, digitalisering en het MKB

De Duitse regering presenteerde op vrijdag 6 juli 2018 de begroting voor het jaar 2019, die in totaal €356,8 miljard bedraagt. Dit is €13 miljard meer dan het lopende jaar. Tot 2022 wordt een stijging voorzien tot €376 miljard. Het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) heeft in 2019 in totaal 8 miljard euro tot haar beschikking. Wat met name opvalt zijn de extra middelen die door BMWi beschikbaar gesteld worden voor onderzoek en ontwikkeling (+ €132 miljoen), digitalisering (+ €30 miljoen) en het MKB (+ €10 miljoen).

 Het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie trekt veel geld uit voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O), waarbij de focus ligt op het stimuleren van het innovatieve MKB en de digitale transitie. Ook is er extra aandacht voor ruimtevaartonderzoek en de ontwikkeling van maritieme technologieën. De middelen voor digitaliseringsmaatregelen stijgen in 2019 met een verdere €30 miljoen naar €430 miljoen en de middelen voor onderzoek en ontwikkeling stijgen met €132 miljoen. Ook worden extra middelen beschikbaar gesteld voor startups, onder andere door de ophoging van uitgaven aan stimuleringsprogramma’s die de oprichting van innovatieve ondernemingen bevorderen.

Wat daarnaast opvalt in de begroting van BMWi voor 2019 is de sterke focus die gelegd wordt op het MKB, onder andere door het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het zogeheten ‘Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand’ (ZIM). Het budget hiervoor wordt opgehoogd met €10 miljoen in 2019 en bedraagt in totaal €559 miljoen. De ZIM blijft daarmee financieel gezien het belangrijkste (op innovatie gerichte) stimuleringsprogramma van BMWi.

Een ander zwaartepunt in de begroting is de ophoging van de middelen voor de digitale transitie met €30 miljoen naar €430 miljoen in 2019. Ook komt er tot aan 2022 ruim €210 miljoen beschikbaar voor  ‘Mittelstand Digital’, een nieuw investeringsprogramma voor het MKB dat zich richt op digitalisering. Ook de energietransitie (‘Energiewende’), met daarbij de focus op energieonderzoek, energie-efficiëntie en onderzoek naar duurzame energie is een zwaartepunt in de begroting.

Klik hier voor meer informatie over de onlangs vastgestelde begroting van BMWi.