Duitse uitgaven aan energieonderzoek stijgen met 9%

In juni 2020 publiceerde de Duitse regering haar Bundesbericht Energieforschung 2019, een jaarlijkse voortgangsrapportage over het energieonderzoek in Duitsland. Uit het rapport blijkt dat de totale overheidsuitgaven aan energieonderzoek in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor met 9% zijn gestegen tot €1,15 miljard.

Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de overheidsuitgaven opgesplitst naar onderwerp en maakt zo inzichtelijk waar de prioriteiten liggen binnen het Duitse energiebeleid. Het grootste deel van de projectmiddelen in 2019 is geïnvesteerd in onderzoek naar duurzame energie opwekking (36%) en energie-efficiëntie binnen de gebouwde omgeving (16%) en industrie (14%). Steeds belangrijker wordt het onderzoek naar systeemintegratie, netten en opslag (18%). Binnen dat laatste onderwerp ligt de nadruk op het versnellen van technologie- en innovatieoverdracht door het inrichten van Reallabore, oftewel grootschalige proeftuinen. Met een nieuw subsidie instrument worden sinds 2019 projecten gefinancierd op het gebied van power-to-x en warmteverzorging.

Het ligt trouwens in de lijn der verwachting dat de overheidsuitgaven aan energieonderzoek de komende jaren nog hoger zullen liggen. Begin juni 2020 bereikte de Duitse coalitie overeenstemming over een economisch stimuleringspakket van €130 miljard, waarvan €9 miljard voor het ontwikkelen van een waterstof economie. Daarmee wil de regering vooral de industrie en zwaar transport helpen te verduurzamen en daarnaast de Duitse industrie een koppositie als exporteur van waterstoftechnologie geven. Het bestaande innovatieprogramma voor waterstof en brandstofcellen wordt uitgebreid en opgehoogd met €310 miljoen tot 2023.