Duitsland: onderzoek en innovatie op thema’s Big Data en Kunstmatige Intelligentie

Duitsland kent talrijke wetenschappelijke- en innovatie-netwerken rond de thema’s informatica, big data en kunstmatige intelligentie. Deze inzet sluit aan bij het grote belang dat overheid, industrie en ICT – dienstverleners aan deze thema’s hechten. In de Duitse regering heeft in augustus 2014 een overkoepelende strategie voor digitale vraagstukken gepresenteerd: de “digitale agenda”. Zonder volledig te willen zijn, biedt het onderstaande overzicht aangrijpingspunten voor contacten in Duitsland.

Dit Max Planck instituut voert fundamenteel onderzoek uit naar machine learning, beeldherkenning, robotica en biologische systemen in Tübingen, terwijl lerende materialen, micro- and nanorobotica en zelf-organisatie worden onderzocht op de locatie in Stuttgart.

Voor ICT – onderzoek zijn ook de de Max Planck Instituten voor Software Systemen (Saarbrücken en Kaiserslautern) en Informatica (Saarbrücken) relevant.

Een link naar het Computor Science onderzoek binnen de verschillende instituten van het Max Planck Gesellschaft

Verschillende Fraunhofer Instituten voeren toegepast onderzoek uit op het gebied van big data en lerende systemen. Een nuttige ingang biedt de “Alliantie” op dit gebied. Relevant zijn in ieder geval het Fraunhofer Instituut voor Intelligente Analyse en Informatiesystemen (IAIS) en het Fraunhofer Instituut voor Toegepaste Informatica. Fraunhofer IAIS voert toegepast onderzoek uit naar Data Science, Deep Learning, Kunstmatige Intelligentie, Cognitive Robotica en Multimedia Pattern Recognition. Fraunhofer FIT heeft een afdeling voor Block Chain Technologie.

De Technische Universität Berlin coördineert dit project sinds 2014. Verder zijn onder andere het Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik (ZIB) en het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) betrokken. Speerpunten zijn materiaalonderzoek, geneeskunde en informatieplatforms.

Het tweede grote BMBF-project op het gebied van Big Data richt zich op een breed scala aan toepassingen, waaronder life sciences. De TU Dresden coördineert het project, onderzoekspartners zijn een groot aantal regionale kennisinstellingen en enkele bedrijven. Dit project startte in oktober 2014.

Het „Smart Data Innovation Lab“ is een initiatief van het instituut KIT in Karlsruhe en is gestart in januari 2014. Het project is een resultaat van een van de werkgroepen van de jaarlijkse IT top van de Duitse bondskanselier, de “IT-Gipfel”. Naast het KIT, dat haar kennis en infrastructuur beschikbaar stelt, zijn ook onder andere grote bedrijven als Bayer, Bosch, Microsoft, SAP en Siemens bij het project betrokken. De betrokken wetenschappers krijgen binnen gesloten projecten toegang tot gegevens van de industriële partners. De gegevens blijven vertrouwelijk, de ontwikkelde analysemethodes zijn voor alle projectpartners vrij beschikbaar. Het Smart Data Innovation Lab voert projecten uit binnen de onderwerpen Industrie 4.0, Energie, Smart Cities, en de Life Sciences. Onderzoekers in het onderdeel Geneeskunde richten zich op de betekenis van data voor “personalized medicine”, bijvoorbeeld in de verpleging, IT gestuurde medische technologie of bij de begeleiding van patiënten via internet.

De onderzoeksorganisatie Helmholtz is in Duitsland verantwoordelijk voor grootschalige onderzoeksprojecten met maatschappelijke relevantie, big science. Omdat bij dergelijke projecten vaak grote hoeveelheden data ontstaan heeft Helmholtz het project “Large Scale Data Management and Analysis” opgezet. Trekkers van het project zijn vooral de grote onderzoekscentra met bijvoorbeeld deeltjesversnellers voor materiaalonderzoekers, maar ook voor het speerpunt “gezondheid” zijn data van belang. Het “Data Life Cycle Lab Health” ondersteunt in het kader van het Human Brain project bijvoorbeeld onderzoekers van het INM instituut (Jülich) die een model ontwikkelen van het menselijk brein gebaseerd op state-of-the-art imaging technieken.

Dit netwerk voor toegepast onderzoek op gebied kunstmatige intelligentie, biedt een goede ingang in onderzoeksnetwerken op dit terrein. Vaak ligt er een relatie met een kennistransfer, dicht bij toepassingen en markten. Een voorbeeld is het Bremer Robotics Centre, met een dependance in Osnabrück, waar ook onderzoek naar autonome landbouwmachines plaatsvindt.

 

Berlijn, 27 januari 2017

Eelco van der Eijk en Joop Gilijamse, Innovatie Attaché Netwerk Duitsland

 

Comments Off on Duitsland: onderzoek en innovatie op thema’s Big Data en Kunstmatige Intelligentie

Filed under Digitisation, Duitsland

Comments are closed.