Duitsland start vijf Kompetenz- centra voor digitalisering van het MKB

Dit kondigde Staatsecretaris Machnig van Economische Zaken en Energie op 24 juni 2015 aan. In het kader van het programma Industrie 4.0 en de Digitale Agenda zullen deze centra MKB-bedrijven ondersteunen en informeren bij de “digitale transformatie en uitdagingen van Industrie 4.0”. Naast bewustwording kunnen de centra ook demonstratie en toepassingsactiviteiten ontwikkelen. Voor deze centra komt 28 mln euro beschikbaar. Naar verwachting kunnen de centra aan het einde van dit jaar starten.

Deze centra werrden besproken tijdens een bezoek van een ambtelijke delegatie van het Duitse Bondsministerie van Economische Zaken en Energie aan Eindhoven om zicht te krijgen op het Nederlandse Smart Industry-programma. Net als het Duitse Industrie 4.0 beoogt dit programma de toepassing van nieuwe digitale technieken verschillende economische sectoren te stimuleren. De Field Labs kregen veel aandacht, zoals de Field Lab “De digitale fabriek”. Tijdens een bezoek aan de high tech toeleverancier KMWE bleek dat het vinden van gemeenschappelijke standaarden voor digitale produktie-technieken binnen de produktieketen – tussen bedrijven en branches – nog een hele uitdaging gaat vormen. Tegelijkertijd zorgt verdergaande digitalisering voor nieuwe produktietechnieken, zoals bleek tijdens een bezoek aan de start up Smart Robotics. Voor de Duitse delegatie was ook het bezoek aan het Holst centrum, waarin wordt gewerkt aan toepassingen van extreem energie-zuinige electronica in de kleding- en de gezondheids-industrie. Bezoeken aan TNO, het High Tech Systems Centre van de TUe en de High Tech Campus completeerden het beeld. Tijdens het bezoek bleek dat de orientatie van Smart Industry en Industrie 4.0 veel overeenkomsten vertoont, hoewel er op taktisch niveau verschillen zijn. Zo werkt de Duitse overheid met specifieke tenders, terwijl de Nederlandse Field Labs hun financiering uit generieke middelen betrekken. In Brussel werken de beide landen inmiddels intensief samen.

Eelco van der Eijk
Eelco-van der.Eijk@minbuza.nl

Comments Off on Duitsland start vijf Kompetenz- centra voor digitalisering van het MKB

Filed under Digitisation, Duitsland, High Tech, Industrie 4.0, Nederland, Uncategorized

Comments are closed.