Duitsland versterkt innovatie en kennis- en technologieoverdracht met ‘Clusters4Future’-programma

Het Bondsministerie voor Onderzoek en Onderwijs (BMBF) gaat regionale innovatienetwerken onder de noemer ‘Clusters4Future’ verder versterken.

Het zogenaamde Zukunftscluster-initiatief maakt onderdeel uit van de Hightech-Strategie 2025 van de bondsregering. De Duitse universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn uitstekend gepositioneerd op het gebied van fundamenteel onderzoek. Maar met betrekking tot de kennis- en technologieoverdracht naar de praktijk kan zich Duitsland naar eigen zeggen nog verbeteren. Dit initiatief zal daarbij helpen.

Onder Zukunftscluster verstaat de regering regionale ecosystemen met een open innovatie- en risicocultuur waarin relevante partijen in opkomende technologie- en kennisgebieden hun expertise en creativiteit bundelen. Op deze manier ontstaat er een sectoroverschrijdende, interdisciplinaire samenwerking die nieuwe impulsen geeft en ertoe bijdraagt dat Duitsland zijn sterke positie op het gebied van innovatie behoudt en toekomstige uitdagingen aan kan gaan.

Vanaf 16 november 2020 tot 16 februari 2021 kunnen topspelers in het fundamentele onderzoeksdomein voor de tweede keer hun ideeën indienen. Daarbij zijn hen geen specifieke thema’s opgelegd: of het nu over nieuwe mobiliteitsoplossingen, ideeën m.b.t. een circulaire economie, gepersonaliseerde benaderingen in de geneeskunde of smart industry gaat: de hoofdzaak is dat de innovaties bijdragen aan de sociale uitdagingen. Vanaf februari bepaalt het BMBF welke ca. 15 clusters de conceptfase in kunnen: samen met hun partners moeten de inzenders een haalbaar, strategisch georiënteerd concept en daaruit vloeiende projectideeën ontwikkelen. Daarvoor staat hen tot 250.000 euro van de regering ter beschikking.

De eerste ronde van het Zukunftscluster-initiatief is in de zomer van 2019 van start gegaan. Het BMBF heeft uit 137 inzendingen 16 finalisten voor de conceptfase geselecteerd. Het BMBF beraadt zich nu welke vijf tot zeven van deze clusters zich daadwerkelijk als Zukunftscluster mag gaan betitelen en verdere financiering gaat ontvangen. De verwachting is dat dit begin 2021 bekend zal worden.

De regering is van plan om de komende tien jaar tot 450 miljoen euro (tot 5 miljoen per cluster per jaar) beschikbaar te stellen voor Zukunftscluster. Als men daar de te verwachten private financiering bij optelt, kan er meer dan een miljard euro worden ingezet voor regionale innovatienetwerken in Duitsland.

Bronnen:
https://www.bmbf.de/de/zukunftscluster-initiative-9195.html
https://www.bmbf.de/de/karliczek-mit-regionalen-innovationsnetzwerken-den-transfer-von-der-forschung-in-die-13094.html


Bijlage: De 16 finalisten uit de eerste financieringsronde. Begin 2021 zullen hiervan vijf tot zeven clusters tot Zukunftscluster worden benoemd.

 1. 6G-Zukunftscluster: onderzoek, innovatie en samenwerkingsplatform voor de zesde generatie draadloze informatietechnologie in de regio Dresden
  Coördinatie: Technische Universiteit Dresden
 2. AMBER: Additive Manufacturing Cluster Berlijn-Brandenburg
  Coördinatie: TU Berlijn. Partners: Federaal Instituut voor Materiaalonderzoek en Tests, Fraunhofer Instituut voor Toegepast Polymeeronderzoek IAP, IZT – Instituut voor Toekomstige Studies en Technologische Beoordeling.
 3. CAPT: Clean Autonomous Public Transport
  Coördinatie: Christian-Albrechts-Universität Kiel. Partner: Fachhochschule Kiel
 4. CCAA: Cologne Cluster for Healthy & Active Ageing
  Coördinatie: Universiteit Keulen
 5. M Cube: Toekomst van de mobiliteit in metropoolregio München
  Coördinatie: Technische TU voor autonome systemen
 6. NeuroSys: Neuromorphe hardware voor autonome systemen
  Coördinatie: RWTH Aachen. Partner: AMO GmbH
 7. OTC_Rostock: Ocean Technology Campus Rostock
  Coördinatie: Universiteit van Rostock. Partners: Fraunhofer-instituut voor computergrafisch onderzoek IGD; Leibniz-instituut voor Oostzee-onderzoek Warnemünde; Onderzoeksvereniging Mecklenburg-Vorpommern
 8. PERCELLUM: Personalized Cellular Therapies Munich
  Coördinatie: LMU-kliniek München. Partners: TU München, Helmholtz Zentrum für Gesundheit und Umwelt.
 9. PROXIDRUGS: Innovatieve therapieën op basis van “proximity-induced drugs”, die de doelgerichte afbraak van ziekterelevante eiwitten mogelijk maken om betere therapieën te ontwikkelen voor oncologische, ontstekingsverwekkende, infectieuze en hart- en vaatziekten als ook neurodegeneratieve aandoeningen.
  Coördinatie: Universiteit Frankfurt am Main. Partners: Fraunhofer Instituut voor Moleculaire Biologie en Toegepaste Ecologie IME, Fraunhofer Instituut voor Translationele Geneeskunde en Farmacologie TMP, TU  Darmstadt.
 10. QSens: Quantumsensortechnologie
  Coördinatie: Universiteit Stuttgart. Partner: Universiteit Ulm.
 11. SaxoCell: Precisietherapie voor “living drugs” Kennis uit de genomische geneeskunde via innovatieve cel- en genbewerkingstechnieken gebruiken t.b.v. gepersonaliseerde therapie.
  Coördinatie: TU Dresden. Partners: Universiteit van Leipzig; Fraunhofer Instituut voor Celtherapie en Immunologie IZI; Universitair Ziekenhuis Dresden, Universitair Ziekenhuis Leipzig.
 12. Smart4life: Smart Materials and Electronics for Life (bio-interactieve elektronica bruikbaar maken als een sleuteltechnologie voor disruptieve benaderingen in de medische diagnostiek en therapie)
  Coördinatie: TU Dresden.
 13. Tech2Med: Disruptieve röntgentechnologie voor nieuwe geneesmiddelen
  Coördinatie: Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg
 14. Tools4life: Hulpmiddelen en methoden voor de (bio)farmaceutische industrie, diagnostiek en onderzoek
  Coördinatie: Laser-Laboratorium Göttingen. Partner: Max Planck Instituut voor Biofysische Chemie.
 15. Wasserstoff: Onderzoek en innovatieve oplossingen voor de productie, de opslag en het gebruik van waterstof
  Coördinatie: RWTH Aachen. Partner: Forschungszentrum Jülich.
 16. WISDOM4E: Kennisgebaseerd ontwerp van complexe materialen en systemen voor duurzame elektrochemische energieopslag en -omzetting
  Coördinatie: Universiteit van Duisburg-Essen. Partners: Universiteit Bochum, Centrum voor Brandstofcellen Duisburg.