E-World in Essen

 

In februari vindt ieder jaar in Essen de E-World plaats, een vakbeurs voor energie- en waterwetenschap. De E-World beurs groeit en wordt ook politiek steeds belangrijker. Dit jaar waren er 620 beursstands en meer dan 23.000 bezoekers. De bezoekers zijn voornamelijk actief in de elektriciteits- en gassector, energietechniek  en smart energy. Ook enkele Nederlandse bedrijven waren aanwezig.

In een congres parallel aan de beurs spraken experts uit de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap over de toekomst van het Duitse en Europese energiesysteem. In Duitsland is men het er over eens dat voor het slagen van de “Energiewende” de elektriciteitsvoorziening en de warmtevoorziening beter op elkaar moeten worden aangesloten. Oneens is men het over de manier waarop de markt vorm moet worden gegeven om dit te bereiken.

Wetenschappers van instituten zoals IZES en Max Planck kijken niet zozeer naar vragen over het juiste marktdesign, maar denken juist na over een efficiënt systeemdesign. Voor de koppeling van warmte en elektriciteit is een techniek als WKK (Warmte-Krachtkoppeling) geschikt, en kunnen tijdelijke warmte- en elektriciteitsopslag helpen. Ook technologie waarbij elektriciteit via elektrolyse wordt omgezet in gas of andere producten kan in de toekomst een rol gaan spelen. Om deze laatste optie verder te ontwikkelen hebben twee instituten uit Keulen en Essen nu een nieuw Power-to-Gas-Institute (P2G-I) opgericht.