Eerste monitorbericht Energiewende, niet op peil, wel op koers

De commissie voor het monitoren van de Energiewende presenteerde  op 20 December in Berlijn het eerste voortgangsrapport van de ‘Energiewende’ genaamd: ‘Energie der Zukunft’. Voorzitter van de commissie, Professor Dokter Andreas Löschel vertelde tijdens zijn presentatie dat de ‘Wende’ aanzienlijk achter loopt maar dat de gestelde doelen zeker nog bereikt kunnen worden. Löschel benadrukte echter wel dat de maatregelen, om de doelen van de ‘Wende’ te bereiken, moeten worden herzien. De kosten van de Wende, die begin 2013 de 64 miljard euro grens passeren, zullen ook beter in de gaten moeten worden gehouden. Volgens Löschel is het geen probleem dat de Energiewende, die hij beschreef als het Duitse equivalent van de Amerikaanse ‘space race’, gepaard gaat met hogere energiekosten. Hij vond echter wel dat de kosten draagbaar moeten blijven voor de bevolking.

energiewende

Vooral de energiebesparing in gebouwen en het energiegebruik in het verkeer (oa elektromobiliteit) dient te worden herzien. Bovendien zal de ontwikkeling van de Duitse energie-efficiëntie moeten worden versneld, deze steeg de afgelopen jaren slechts 1,6% per jaar. Om het doel van 2020 te bereiken moet deze naar 2,6% per jaar worden vergroot. Het Duitse offshore windproject loopt daarnaast ook achter. Hoewel er momenteel genoeg windprojecten zijn gepland om het doel van 2020 te behalen, zal vooral de constructie en aansluiting op het energienetwerk van de windmolens moeten worden versneld. Bovendien is er volgens Löschel veel te bereiken als er meer aandacht wordt besteed aan minder populaire duurzame energiewinning. Löschel benadrukte hierbij onder andere het potentiaal van geothermie als duurzame warmtebron in plaats van biobrandstoffen.

Toch is dit eerste monitorbericht niet geheel slecht nieuws. De installatie van het aantal GigaWatt uit zonnecellen ligt bijvoorbeeld meer dan twintig procent boven de gestelde tussenstand. Bovendien was het monitorbericht van afgelopen woensdag ook pas de eerste jaarlijkse tussenstand, het zou een wonder zijn als een project als de Energiewende meteen soepel zou verlopen. Het monitorbericht zal hoofdzakelijk kunnen leiden tot aanpassingen in de methodes die worden gebruikt om de Energiewende te halen. Toen ter afsluiting van het monitorbericht dan ook aan Löschel werd gevraagd: ‘Schaffen wir die wende?’, keek Löschel streng maar rechtvaardig in het publiek, en antwoordde ‘Ja!’.

Website ‘Monitoring Energie der Zukunft’