Energieopslag – IRES conferentie in Berlijn

Energieopslag speelt een centrale rol bij de Duitse Energiewende. Het belang van het onderwerp werd zelfs expliciet benadrukt in het regeerakkoord tussen CDU/CSU en SPD dat op 27 november 2013 werd overeengekomen. Een week eerder (18-20 november) vond de internationale energieopslag conferentie en exhibitie (IRES) plaats in Berlijn.

Op de conferentie werden de noodzaak van opslag, state-of-the-art opslagmethoden en succesvolle voorbeelden besproken. Technieken als grootschalige warmteopslag, power-to-gas, power-to-chemistry, maar ook kleinschalige elektrochemische opslag kwamen langs. Opvallend in vergelijking met eerdere edities was het grote aantal praktijkvoorbeelden en bedrijven met concrete business-cases dat gepresenteerd werd. Dat toont aan dat energieopslag steeds dichter bij de markt komt, vooral in situaties waar vraag en aanbod van energie beter op elkaar afgestemd moet worden, zoals in Duitsland.

Twee sleutelspelers uit het Duitse onderzoeksveld vatten de conferentie op de slotdag samen. Dirk Uwe Sauer van de Universiteit RWTH Aachen (elektrische opslag) en Peter Schossig van Fraunhoder ISE, Freiburg (thermische opslag) concluderen dat er weliswaar twee grote energieopslag pijlers zijn, maar legio unieke oplossingen. Het heeft daarom over het algemeen weinig zin om diverse opslagtechnieken te vergelijken. Iedere soort opslag heeft unieke kenmerken (opslagtijd, capaciteit, kosten). Al naar gelang van de vraag voor een bepaalde tijdschaal, prestatieniveau en gebruik kan de beste techniek voor een toepassing worden gekozen.

Het programma van de conferentie is hier te downloaden