Food-missie naar Basel

AgentschapNL organiseert in nauwe samenwerking met o.a. het Innovatieprogramma Food & Nutrition Delta, de Nederlandse Ambassade in Bern, Enterprise Europe Network, BIONET  en zwitserse partners een netwerk evenement tussen Nederland en Zwitserland van 25-27 juni in Basel.

Kijk voor meer informatie ‘tekst voor uitnodiging Basel 2012

Leave a Comment

Filed under AgroFood, Zwitserland

Comments are closed.