Groot potentieel voor Bio-based industries: PPS demonstratieprojecten, doet u mee?

Op een informatiebijeenkomst in Berlijn over Europese publiek-private samenwerking (PPS) in Bio-based industries spreekt iedereen van enorme kansen voor landen binnen de EU. De informatiebijeenkomst vond 3 november plaats op het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) en is georganiseerd door het Biobased Industries Consortium (BIC) in samenwerking met IBB Netzwerk GmbH en CLIB2021 (Cluster industrielle biotechnologie). Eveline Lecoq van de Europese commissie, Anita Westenbroek coördinator van BIC, Henk van Liempt van BMBF, Clemens Neumann van het Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Consumentenbescherming (BMELV) en een keur aan andere sprekers spraken over de kansen voor de bio-based industrie van Duitsland. Deze kansen liggen volgens alle sprekers vooral in internationale samenwerking langs de hele keten in EU verband. Zo zijn er veel traditionele biobased industrieën die willen vernieuwen in de EU, speelt agricultuur nu al een belangrijke rol (veel afval om te benutten), is er een globale markt van 200 miljoen euro in 2020, en kunnen biobased industries veel werkgelegenheid met zich meebrengen. Een PPS is volgens alle sprekers essentieel om de doelstelling van de Europese Commissie te behalen dat de industrie 20% aan het BBP van de EU in 2020 zal bijdragen.

In het kader van de gezamenlijke technologie initiatieven (JTI) worden door de private sector en de EU-lidstaten grote bedragen geïnvesteerd in de Biobased sector. Binnen de JTI, wordt 1 miljard in Biobased Industries geïnvesteerd door EU (Horizon2020) en de EU lidstaten. Daarnaast draagt het Europese bedrijfsleven nog eens 2,8 miljard bij in de vorm van het Biobased Industries Consortium. Dit totale budget van 3,8 miljard staat vast voor de komende 7 jaar waardoor een lange termijn visie van PPS mogelijk wordt. Volgens de experts is deze lange termijn visie zeer belangrijk. Daarnaast benadrukken de sprekers ze dat het essentieel is dat de focus op demonstratieprojecten komt te liggen. Met betrekking tot fundamenteel en toegepast onderzoek valt er relatief niet veel winst meer te halen.  Het is de moeite waard voor Nederlandse partners om met Duitse partners samen te werken binnen deze PPS constructie. Immers, we hebben net gezien dat in internationale samenwerking de kansen voor de bio-based industrie liggen. Alle bedrijven worden dan ook hartelijk uitgenodigd lid te worden van het Biobased Industries Consortium. Lid worden van het BIC is namelijk de eerste stap om een goede inventarisatie van deze nieuwe sector te krijgen en waardevolle contacten op te doen. Kortom het grote potentieel ligt in PPS demonstratieprojecten, doet u ook mee?