Hamburg Aviation Forum

Op branchedag van Hamburg Aviation, het zogenaamde Hamburg Aviation Forum (HAF), komen wetenschappers en expert uit de luchtvaart-hotspot-regio Hamburg bijeen om presentaties bij te wonen en te discusseren over belangrijke wetenschappelijke en technische thema’s in de luchtvaart. Verbonden door Hamburg Aviation zijn reuzen als Airbus en Lufthansa Technik maar ook kennisinstituut DLR en de Technische Universiteit van Hamburg-Harburg. Belangrijk thema in het Hamburg Aviation cluster is ‘maintenance, repair & overhaul services (MRO)’ in de luchtvaart.

HAF

Hamburg Aviation is het luchtvaartcluster van de regio Hamburg. Deze metropoolregio staat wereldwijd bekend als een hotspot van de civiele luchtvaart. In totaal werken er meer dan 40.000 mensen in de luchtvaartindustrie.

De ‘final assembly’ van de Airbus A320 serie vindt in de regio Hamburg plaats, waar Airbus met meer dan 11.000 Airbus werknemers actief is. Naast de final assembly houdt Airbus zich in Hamburg bezig met ontwikkeling, product management en klantenservice. Het eveneens in Hamburg gezetelde Lufthansa Technik is het grootste bedrijf ter wereld als het gaat om de thema’s ‘maintenance, repair & overhaul services (MRO)’.

Naast de branchereuzen Airbus, Lufthansa Technik en de luchthaven van Hamburg dragen meer dan 300 MKBs en ook meerdere kennisinstellingen aan de luchtvaartexpertise bij. Om de luchtvaart-hotspot-regio Hamburg te verbeteren zijn ondernemingen, hoge scholen, netwerken, wetenschappers en andere partners in het cluster Hamburg Aviation samengekomen.

Het Hamburg Aviation cluster organiseert driemaal per jaar een bijeenkomst voor haar leden, het zogenaamde Hamburg Aviation Forum (HAF). Op het HAF worden door leden presentaties gegeven en daarnaast biedt de HAF een platform om te discussiëren over belangrijke wetenschappelijke en technische thema’s in de luchtvaart.

Op het HAF van 08/10/2015 zijn vijf presentaties gegeven. In de volgende paragrafen staat kort beschreven wat er door wie besproken werd.

Prof. Dr. Martin Wiedemann – DLR – Institute of Composite Structures and Adaptive Systems

DLR werkt met partners uit de regio Hamburg aan het thema MRO & Cabinupgrade. Binnen dit thema besteedde Wiedemann aandacht aan de volgende projecten:

  • Onderzoek naar een manier van Non Destructive Testing (NDT) waarbij met behulp van geluidsgolven vliegtuigstructuren van binnen bekeken kunnen worden.
  • Structure Health Monitoring (SHM), waarbij tijdens de vlucht de status van de vliegtuigstructuur gemeten wordt en bijvoorbeeld wordt doorgegeven aan de piloot. Dit wordt gedaan met akoestische sensoren aan de binnenkant van de vliegtuighuid, een voorbeeld van zogeheten ‘Smart Linings’.
  • Reductie van de geluidsoverlast in de cabine. Het concept is dat in de vliegtuigromp ingebouwde piëzo-elektrische platen de romp laten trillen in dezelfde frequentie als die van de motoren maar in tegengestelde fase. Zo vermengen de pieken en dalen en helpt de vliegtuigromp dus de geluidsoverlast van de motoren te verminderen. Ook dit is een voorbeeld van een Smart Lining.

Meer informatie?! DLR presentatie

Dr. Thomas M. Gartner – Lufthansa Technik

Lufthansa Technik onderzoekt nieuwe materiaal-, reparatie- en productietoepassingen voor fan-, compressor- en turbineschoepen binnen het BLISK concept (Bladed Disk). Hierbij worden de schoepen en de omsluitende ring gemaakt uit één stuk materiaal, dit resulteert in een gewichtreductie maar reduceert ook de ‘damage tolerance’ en verhoogt reparatiekosten. Er is daarom vooral behoefte aan een manier om reparaties uit te kunnen voeren zonder de volledige BLISK te vervangen. Lufthansa Technik onderzoekt de mogelijkheden van de Laser Metal Deposition technologie (LMD).

Daarnaast is er door de onderzoeksleider uitgesproken wat er verwacht wordt voor de toekomst:

  • Introductie van open rotor systemen.
  • Ingewikkeldere 3D vormen voor schoepen, inclusief ingewikkeldere geometrie voor temperatuurbeheersing binnen de turbine.
  • 3D printen van schoepen met behulp van de SLM techniek.

Meer informatie?! LMD techniek

Dr. Henrik Schmutzler – Lufthansa Technik & Matthias Höfener – IPFT

In dit samenwerkingsverband tussen enerzijds Lufthans Technik en anderzijds Flugzeugproduktionstechnik van de universiteit van Hamburg-Harburg (IPFT) wordt onderzoek gedaan naar mobiele en reproduceerbare verlijmde reparaties op CFRP structuren. De zogeheten ‘bonded repairs’ zijn in opkomst in de luchtvaart als vervanging van de gebruikelijke ‘bolted repairs’.
Bonded repairs worden tegenwoordig alleen toegestaan in ‘non critical parts’, dit heeft te maken omdat dit type reparatie afhankelijk is van de vakmanschap van de monteur. Dit kan dus voor wisselende kwaliteit zorgen. Daarom doet men onderzoek om met behulp van robotarmen dit type reparatie uit te gaan voeren om een consistente kwaliteit te waarborgen, en zo voor certificering voor ‘critical parts’ te zorgen. Dit project heeft potentie omdat er bij Lufthansa alleen al 1.647 keer per jaar schade aan de vliegtuigen optreedt, wat de luchtvaartmaatschappij meer dan 33mn per jaar kost.

Meer informatie?! CFRP reparatie techniek

Dr. Matthias Nolte – Lufthansa Technik

In het zogenaamde FAMOS project probeert men de huid van een haai na te bootsen op de vliegtuigromp. Door zogeheten ‘riblets’ op de vliegtuighuid aan te brengen heeft deze techniek potentie om 0.5-1% brandstofreductie te realiseren. Dit door zowel de EU (Cleansky) als door de BMWi gesponsorde (LuFo V) project zit in de laatste fase en wordt momenteel op een Lufthansa A380 getest.

Meer informatie?! FAMOS project

Oliver Weiss – Airbus Operations

Airbus Operations probeert met dit project onderhoudsprogramma’s te optimaliseren. Het zoeken is daarbij naar een balans tussen ‘scheduled & unscheduled maintenance’. Als direct gevolg van dit project heeft Airbus het OPTIMA onderhoudsprogramma ontworpen.
Verwachting is dat in de toekomst onderhoudsprogramma’s grondig veranderen door de toepassingen van nieuwe materialen, lees CFRPs. Deze materialen hebben minder corrosie en minder/geen vermoeiing, maar zijn wel kritieker bij schade.