Haus der Zukunft, het Duitse antwoord om de jeugd te interesseren in techniek

Techniek wordt vaak gezien als ‘moeilijk’. Vaak blijkt echter het moeilijkste, dat het vraagstuk moeilijk ‘lijkt’. Dit probleem is ontstaan door een gebrek aan contact tussen de industrie en jongeren. Als een kind vroeg leert dat techniek niet ‘moeilijk’ is maar juist ‘interessant’, dan zal dit op latere leeftijd weerspiegelen in een andere perceptie. Techniek blijkt niet ‘moeilijk’, maar ‘interessant’!

Met dit in gedachte heeft het BMBF, het Duitse Bondsministerie van opleiding en onderzoek, in 2010 het project ‘Haus der Zukunft’ (huis van de toekomst) gestart. Dit huis wordt een medium om wetenschap en innovatie te presenteren, en de communicatie hierover te bevorderen met het publiek. Met een jaarlijks budget van ongeveer 12 miljoen euro wordt het huis ingericht om zijn publiek een inzicht in de Duitse wetenschap te geven en een blik in de toekomst te scheppen. Verschillende tentoonstellingen leggen de nadruk op de culturele en sociale verbinding tussen mens en techniek om zo de overkoepelende technische thema’s spelenderwijs te presenteren. Jongeren krijgen hier inzicht in de mogelijkheden met een toekomst in techniek. Uiteraard met als doeleinde het aantal mensen dat voor technische opleidingen kiest te vergroten.

Het architectenbureau Petri & Tiemann GmbH, dat onder andere verantwoordelijk is voor het Universum van Bremen en de BMW junior wereldcampus in München, heeft de opdracht gekregen een ‘state of the art’ concept te creëren dat uitblinkt in milieuvriendelijkheid en flexibiliteit. Op een centraal gelegen locatie, vlak naast het centraal treinstation van Berlijn, zal in een ruimte van in totaal 11.400 m2 een tentoonstellingsruimte worden gebouwd. Hier is zowel plaats voor tijdelijke als permanente exposities. Daarnaast zal deze locatie ook een onderdak zijn voor bijvoorbeeld conferenties en prijsuitreikingen.

De tentoonstelling is opgedeeld in een aantal verschillende thema’s. Een van deze thema’s is ‘energie’. In dit compartiment leren de jonge wetenschappers verschillende manieren om duurzaam om te gaan met energie. Het thema is opgedeeld in twee delen, de deelnemer ziet enerzijds verschillende manieren van duurzame energiewinning, anderzijds ziet hij dat besparen een andere manier is om duurzaam om te gaan met energie. Dit past in de strategie rond de Duitse Energiewende, waar net zo veel aandacht aan besparing als aan duurzame opwekking wordt besteed. Als de bezoekers vervolgens doorlopen komt zij in de tweede ruimte van het  desbetreffende thema. Dit ‘thema eiland’ wordt jaarlijks samengesteld uit een winnend concept dat is voortgekomen uit wedstrijden tussen hogescholen, ondernemingen en onderzoeksinstituten. Door potentiële bezoekers te betrekken bij het ontwerpen van deze eilanden ontstaat er bovendien een frisse wind van creativiteit en een natuurlijke doorstroming van publiek.

Het ‘Haus der Zukunft’ is een manier om het stijgende tekort aan wetenschappers en ingenieurs te verhelpen. Dat mag wat kosten van deze Duitse regering, die veel aandacht en geld besteed aan publiekscommunicatie. Het is afwachten of dit project daadwerkelijk een effect heeft op studiekeuzes van de jeugd. Desalniettemin is het huis een interessant portaal om het publiek in contact te brengen met het Duitse techniekwezen. Verwacht wordt dat het ‘Haus der Zukunft’ in 2016 zijn deuren zal openen.

Voor meer informatie: http://www.hausderzukunft-deutschland.de/