High Tech Agenda Bayern

Afgelopen maandag was de High Tech Summit Bayern waar Minister-President Söder van Beieren de High Tech Agenda presenteerde. De High Tech Agenda is een nieuw programma waar 2 miljard euro wordt geïnvesteerd. De investeringen bestaan uit 4 pijlers:

  1. Een artificial intelligence & supertech programma (600 miljoen); door het aanstellen van 22 nieuwe KI vakgroepen bij de TU München en Ludwig-Maximilians Universiteit, het oprichten van een ELLIS-Institut en een Beierse AI-Factory hopen ze van München het Beierse AI centrum te maken met specifieke aandacht voor AI in life sciences en health en smart industry. Daarnaast extra investeringen voor quantum technologie middels hun super computer in Garching, lucht- en ruimtevaart middels het DLR zentrum in Obberpfaffenhofen.
  2. Een zogenaamd sanering- en versnellingsprogramma (600 miljoen); bedoeld om de bestaande onderzoeksinfrastructuur een ‘upgrade’ te geven waaronder veel nieuwbouw van bijvoorbeeld een chemiecampus in Würzburg en een rekencentrum in Augsburg.
  3. Modernisering van hogescholen en universiteiten (400 miljoen); bedoeld om een programma op te stellen om meer wetenschappers naar Beieren te halen en meer vrijheid voor universiteiten om zich te specialiseren
  4. Ondersteunen van MKB (400 miljoen); met drie fondsen ondersteunen ze het MKB (1) Digitaliseringsfonds (230 miljoen), (2) start-up fonds ( 50 miljoen) en (3) automobielfonds (120 miljoen).

 

Ze financieren deze High Tech Agenda door hun staatsschuld aflossingen te reduceren. Beieren heeft op dit moment een staatsschuld van 27 miljard Euro en had zichzelf in vorige kabinetten tot doel gesteld deze schuld in 2030 compleet te hebben afgelost. Met de lage rente ziet Söder dit als zinloos en verlaagt nu de jaarlijkse terugbetaling in 2020 van 750 miljoen naar 50 miljoen en in de jaren 2021 & 2022 van 1 miljard per jaar naar 50 miljoen.

 

Tot zover de aankondigingen. Vergelijkbare plannen zijn in het verleden ook groots gepresenteerd, zo werd het in 2015 gepresenteerde Bayern Digital I programma (2,5 miljard) in 2017 alweer opgevolgd door Bayern Digital II (3 miljard) en zijn die plannen vorig jaar samengevoegd in 1 grote Strategie Bayern Digital (6 miljard). Desalniettemin zijn de intenties er wel en geeft de High Tech Agenda ons een opening om het gesprek over samenwerking met Nederland en Beieren te blijven aangaan.

 

Hierbij de links

Naar de High Tech Agenda: https://www.bayern.de/hightech-agenda-bayern/

Naar de High Tech Summit: https://www.bayern.de/hightech-summit-bayern/