Over ons

Het Innovatie Attaché Netwerk (voorheen TWA) is een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder het ministerie van Economische Zaken. Het netwerk werkt proactief aan het verbeteren van het innovatievermogen in Nederland. Het koppelt kennis over technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en in het buitenland. Bezoek de site van het Innovatie Attaché Netwerk hier.

Duitsland

Wetenschap en Techniek genieten een hoog aanzien in Duitsland, zowel bij het algemene publiek als bij beleidsmakers en ondernemers. De interesse van het algemene publiek blijkt bijvoorbeeld uit de grote belangstelling voor initiatieven van grote wetenschappelijke organisaties, zoals de toekomsttrein van Max-Planck en Fraunhofer, de nanotruck en het wetenschapsschip de MS Wissenschaft. Ook de regering, met voormalig wetenschapster Angela Merkel aan het hoofd, besteedt aandacht en geld aan wetenschap en innovatie. De budgetten voor onderzoek en innovatiebeleid hebben niet geleden onder de bezuinigingsmaatregelen van de afgelopen jaren.

Ook de hoogtechnologische industrie, met als belangrijkste sectoren de automotive, de machinebouw en de elektrotechniek, draagt in belangrijke mate bij aan de innovatiekracht van Duitsland. De totale investeringen voor onderzoek en ontwikkeling van overheid en industrie samen, bedroegen in 2010 2,8 procent van het bruto nationaal product.

In het Berlijnse IA-kantoor werken Bart Sattler, Joop Gilijamse en Laurien Moelijker. Lars Kramer en Vera Nijveld werken op het consulaat-generaal in München.

De Innovatie Attachés in Berlijn houden technologische ontwikkelingen, innovaties en de beleidsontwikkeling in Duitsland bij en letten daarbij sterk op de voor Nederland belangrijke technologiegebieden: Life Science & Health, High-Tech Systemen en Materialen, Nanotechnologie, Voedsel, Water, Duurzame Energie, Chemie, Maritieme technologie. Zij vervullen ook een antennefunctie voor andere, nieuw opkomende ontwikkelingen zoals elektromobiliteit of de kwestie van grondstoffenzekerheid.

Zwitserland

De Zwitserse innovatiesuccessen gaan niet ongemerkt aan Nederland voorbij. Zwitserland scoort consequent zeer hoog op tal van innovatie-rangschikkingen. Daarom houdt het Innovatie Attaché Netwerk vanuit Berlijn ook een oog op de relevante ontwikkelingen in dat land.

Contact:

Bart Sattler, Innovatieraad

Joop Gilijamse, Innovatieadviseur

Lars Kramer, Innovatieadviseur

Vera Nijveld, Innovatieadviseur

Laurien Moelijker, Managementondersteuner

 

Telefoon:    +49 30 20956 219
Mail:             bln-ia@minbuza.nl
Twitter:      @IABerlijn, @NLInnovativ

De website waarop u meer over de dienstverlening van het wereldwijde Innovatie Attaché Netwerk kunt vernemen is http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Berlijn, Klosterstraße 50, 10179 Berlin, Duitsland