Over ons

Het Nederlands Innovatie Netwerk (voorheen TWA) is een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder het ministerie van Economische Zaken. Het stimuleert internationale samenwerking voor bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden op het gebied van innovatie, technologie en wetenschap. De activiteiten van het netwerk geven uitvoering aan de internationale kennis- en innovatieagenda van de Nederlandse overheid. We streven naar het aanpakken van nationale en mondiale uitdagingen en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën door middel van internationale samenwerking. Hieronder vindt u een overzicht van de kantoren van het netwerk wereldwijd: Nederland Innovatie Netwerk.

Duitsland

Het Nederlandse Innovatie Netwerk in Duitsland verbindt bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden uit Nederland met relevante innovatie-, technologie- en wetenschapsspelers in Duitsland. Wetenschap en Techniek genieten een hoog aanzien in Duitsland, zowel bij het algemene publiek als bij beleidsmakers en ondernemers. De interesse van het algemene publiek blijkt bijvoorbeeld uit de grote belangstelling voor initiatieven van grote wetenschappelijke organisaties. Ook de regering besteedt aandacht en geld aan wetenschap en innovatie.

Ook de hoogtechnologische industrie, met als belangrijkste sectoren de automotive, de machinebouw en de elektrotechniek, draagt in belangrijke mate bij aan de innovatiekracht van Duitsland. De totale investeringen voor onderzoek en ontwikkeling van overheid en industrie samen, bedroegen in 2019 3,2 procent van het bruto nationaal product.

In het Berlijnse IA-kantoor werken Bart Sattler, Meret Smeitink, Joop Gilijamse en Laurien Moelijker. Franklin Walvius en Vera Nijveld werken op het consulaat-generaal in München. Rik Boddëus ondersteunt het netwerk vanuit Wenen. 

De Innovatie Attachés in Duitsland houden technologische ontwikkelingen, innovaties en de beleidsontwikkeling in Duitsland bij en letten daarbij sterk op de voor Nederland belangrijke topsectoren: High-Tech Systemen & Materialen, Duurzame energie, Life Science & Health,  Micro- & Nanotechnologie, Agri & Food, Water, Chemie en Logistiek. Zij vervullen ook een antennefunctie voor andere, nieuw opkomende ontwikkelingen.

Zwitserland

De Zwitserse innovatiesuccessen gaan niet ongemerkt aan Nederland voorbij. Zwitserland scoort consequent zeer hoog op tal van innovatierangschikkingen. Daarom houdt het Innovatie Attaché Netwerk vanuit Duitsland en Wenen ook een oog op de relevante ontwikkelingen in dit land.


Bart Sattler
, Innovatieraad

Meret Smeitink, Innovatieadviseur 

Joop Gilijamse, Innovatieadviseur

Franklin Walvius, Innovatieadviseur

Vera Nijveld, Innovatieadviseur

Rik Boddëus, Innovatieadviseur

Laurien Moelijker, Managementondersteuner