Innovatieve slibverwerking pilot in Zwitserland

Sustec is een commercieel bedrijf dat installaties bouwt om afvalstromen en afvalwater op een duurzame manier te verwerken. Hierbij spelen kleine decentrale technologieën een belangrijke rol. Momenteel heeft Sustec een pilot staan bij het Zwitserse waterzuiveringsbedrijf Limeco (locatie Dietikon).

De installatie bewerkt het slib afkomstig uit de afvalwaterzuivering. Dit slib gaat normaal gesproken in grote vergisting tanks. Daar wordt het omgezet in biogas, water wordt er zoveel mogelijkheid uitgehaald om het zo droog mogelijk bij de afvalverwerking aan te kunnen leveren. Andere belangrijke parameters zijn viscositeit (dichtheid van het slib) en de verblijftijd in de tank.De pilot bij Limeco bestaat uit twee delen. In het eerste deel (zie afbeelding) wordt het slib, onder invloed van hoge druk en stoom, ‘gekraakt’. Te vergelijken met het koken van aardappelen, op het moment dat je de vork er goed in kan prikken gaat het pas door naar de vergistingstank. In het tweede deel zijn twee kleine vergistingstanks aanwezig waarbij het huidige slib wordt vergeleken met het bewerkte slib. De structuur van het slib wordt zodanig veranderd dat er na de behandeling 30% minder water in het slib zit waardoor de kosten ook afnemen. De verblijftijd in de vergistingstank vermindert van 21 naar ongeveer 14 dagen tevens wordt er meer biogas geproduceerd.

Het proces

Het is een continu proces (wat in de sliblijn kan worden ingebouwd) dat eenmalig moet worden opgestart met behulp van thermische olie. Gedurende de opstart blijft de temperatuur op 140°C, zodat de stoom in de tank kan worden geblazen. Eenmaal opgestart blijft het systeem continue draaien op 140°C onder een (hoge) druk van 5 bar.

 

In het tweede gedeelte wordt het ‘gekraakte’ slib vergeleken met het slib van de afvalwaterreinigingsinstallatie ter plaatse. Aan de hand daarvan kan de besparing worden vastgesteld en vergeleken worden met de gewenste besparing van de klant. Over het algemeen gaat het om besparingen van 30% op alle bovengenoemde gebieden en uiteindelijk dus ook een besparing van ongeveer 30% in de kosten.

Ontwikkeling

Limeco is een enthousiaste partij en het ziet ernaar uit dat Sustec innovatie onderdeel zal gaan worden van de afvalwaterverwerkingsinstallatie. In Venlo is de eerste installatie al in aanbouw. In Amersfoort en Leeuwarden heeft de pilot installatie ook al gestaan. Tot nog toe was de concurrentie heel beperkt, deze neemt echter langzaam toe door het succes van deze technologie. Tot nu toe zijn er geen problemen met regelgevingen in Zwitserland en Limeco ziet erop toe dat de installatie aan de Zwitserse eisen voldoet. Na vaststelling van ontwatering, verblijftijd, biogas productie en viscositeit van het slib kan de engineering fase beginnen. Sustec kan dit ook aanbieden en houdt daarom alles in eigen beheer. Sustec ontwikkelt nieuwe technologieën in eigen beheer en in samenwerking met de Wageningen Universiteit.

Voor informatie: BEN-IA@minbuza.nl

 

Comments Off on Innovatieve slibverwerking pilot in Zwitserland

Filed under Energie, Nederland, Water, Zwitserland

Comments are closed.