Innovations for Global Water Challenges

V.l.n.r. Martien van der Burg, stagiair op de innovatieafdeling Berlijn, Eelco van der Eijk, Innovatieraad Berlijn, Prof. Dr. Krebs, Dr. Udert.

V.l.n.r. Martien van der Burg (stagiair op de innovatieafdeling Berlijn), Eelco van der Eijk (Innovatieraad Berlijn), Prof. Dr. Krebs, Dr. Udert.

Tijdens het Innovatie Attaché-congres ‘Innovations for Global Water Challenges’ op 14 mei bij UNESCO-IHE (Delft) presenteerden waterexperts uit de 14 landen waar Innovatie Attachés (IAs) zijn gedetacheerd innovaties en wetenschappelijke ontwikkelingen in hun land. Vanuit Duitsland en Zwitserland spraken Prof. Dr. Peter Krebs en Dr. Kai Udert. Een uitgebreid verslag van het congres is binnenkort hier te lezen. In deze blog vindt u een korte impressie van de bijdrages uit Duitsland en Zwitserland.

Prof. Dr. Krebs presenteert zijn werk tijdens een key note speech.

Prof. Dr. Krebs presenteert zijn werk tijdens een key note speech.

Prof. Dr. Krebs is professor aan de TU Dresden en staat daar aan het hoofd van het Institute for Urban Water Management. Sinds 2006 is hij woordvoerder van de KOWA, de commissie voor wateronderzoek van de DFG, een instituut vergelijkbaar met de Nederlandse NWO. Sinds 2013 is hij bovendien voorzitter van de Water Science Alliance, een nieuw initiatief dat alle wateronderzoekers in Duitsland probeert te verenigen.

Als eerste internationale spreker beet Prof. Dr. Krebs het spits af en introduceerde de Water Science Alliance. Vervolgens zoomde hij in op een aantal interessante waterprojecten van de TU Dresden. Zo gebruiken onderzoekers gegevens van Google Flu Trends om de hoeveelheid antibiotica-restanten in afvalwater te voorspellen. Ook wordt er in Dresden gewerkt aan verfijnde modellen voor grond- en regenwaterstromen. Zulke stromen zijn hierdoor steeds beter te voorspellen en te sturen. Deze modellen kunnen bijdragen om bij hevige regenval overtollig water op speciaal uitgekozen plekken in een stedelijke omgeving op te slaan. Nu komt het volgens Prof. Dr. Krebs nog geregeld voor dat excessief regenwater ongecontroleerd door de stad gaat ‘rondzwerven’ en zo onnodige schade aanricht.

Dr. Kai Udert doceert aan de ETH Zürich en is daarnaast onderzoeker bij Eawag, het grootste wateronderzoeksinstituut van Zwitserland. Daar leidt hij sinds 2006 de onderzoeksgroep ‘gedecentraliseerde afvalwaterbehandeling en scheiding aan de bron’.

Dr. Udert was de eerste spreker in de sessie ‘water en duurzaamheid’. Hij opende zijn presentatie met een korte geschiedenis van de ontwikkeling van rioleringen en gecentraliseerde afvalwatercentrales. In geïndustrialiseerde landen zijn tegenwoordig vrijwel alle huishoudens aangesloten op een rioleringssysteem. Gecentraliseerde afvalwaterzuivering heeft de hoeveelheid via het water overdraagbare aandoeningen weliswaar enorm teruggebracht, maar ook hoge kosten met zich meegebracht. In ontwikkelingslanden zijn de benodigde financiële middelen voor riolering vaak niet beschikbaar, en is het aantal sterfgevallen  veroorzaakt door via het water verspreidbare ziektes dan ook veel hoger. Eawag doet daarom mee aan het door de Bill & Melinda Gates Foundation gesponsorde VUNA-project. Dit project ontwikkelt decentrale afvalwateroplossingen die grondstoffen uit urine terugwinnen. Het Blue Diversion Toilet uit het VUNA-project is een betaalbaar, hygiënisch toilet dat grondstoffen en water terugwint. Het Blue Diversion Toilet hoeft daardoor niet te worden aangesloten op een rioleringssysteem. Het VUNA-project kan zo tot doorbraken leiden in het terugdringen van het aantal water gerelateerde sterfgevallen, voornamelijk in Afrika en Zuid-Oost Azië. Tot slot liet Dr. Udert zien dat de uitkomsten van het VUNA-project ook in een ontwikkeld land als Zwitserland inzetbaar zijn. Zo kan het toilet worden ingezet op hooggelegen skipistes of in ver buiten een stedelijke omgeving liggende woningen (alwaar een aansluiting op het rioleringsnetwerk erg kostbaar is).

De dag na het seminar bracht een deel van de sprekers een bezoek aan het Holland Flood Proof terrein in Delft. Hier testen studenten en wetenschappers van de TU Delft in een zestal bassins nieuwe nooddijken. Na afloop werd ook een bedrijfsbezoek gebracht aan Deltares.

2014-05-15 13.38.16

Testopstelling bij Deltares.

2014-05-15 10.51.36

Holland Flood Proof bassin.

2014-05-15 10.11.33

Op de voorgrond de ‘Box Barrier’.