IT in de gezondheidszorg

In Duitsland is geen gebrek aan kennis op het gebied van telematica, het snijvlak van informatica en telecommunicatietechnologie. Verschillende Fraunhofer-instituten en bedrijven zoals Deutsche Telekom, Siemens en andere hebben een goede naam op dit gebied. Veel meer moeite hebben de Duitsers met het omzetten van beschikbare technologie in praktische oplossingen, vooral binnen de gezondheidszorg zijn nog enorme stappen te zetten.

Van 6 tot en met 8 mei 2014 presenteerden Duitse partijen hun kennis op de conhIT, een beurs in Berlijn over IT in de gezondheidszorg. Ook werd er tijdens een congres door de branche gesproken over de toekomst. De Duitse gezondheidszorg is door haar versnippering en haar conservatieve houding relatief duur. Kostenbesparingen zijn daarom een belangrijke drijfveer voor innovatie. Het overheersende thema in Duitsland is de invoering van een elektronisch patiëntendossier, te beginnen met een elektronische verzekeringspas. Technisch lijkt de invoering op schema te liggen en de (kosten)voordelen voor patiënten, artsen en verzekeraars liggen voor het oprapen. De veiligheid van gegevens is in Duitsland echter al jaren een zeer gevoelig thema, en sinds de NSA-affaire in 2013 zijn alle vormen van digitalisering zelfs een open zenuw geworden. De Duitse regering werkt daarom hard aan een “digitale agenda”, een van de onderwerpen is de gezondheidszorg. De branche zelf zoekt succesvolle voorbeelden en kijkt daarom ook over de grens, vooral naar buurlanden zoals Denemarken en Nederland.