Kernpunten Duitse Digitale Agenda 2014 – 2017

Op 20 augustus presenteerden drie Duitse ministers de Digitale Agenda 2014 – 2017. Minister Gabriel (Economie en Energie) onderstreepte het belang van digitalisering voor de Duitse economie. Hij merkte op dat de opening van de IT – beurs CebIT 2014 door de president van Volkswagen reeds veel opzien baarde, en niet kon uitsluiten dat de president van Google ooit de Hannover Messe zou kunnen openen. Kortom, de wereld van IT, internet en industrie kruipen naar elkaar toe en dat bevestigt het belang van het project Industrie 4.0. De aanwezigheid van Minister Dobrindt (Verkeer en Infrastructuur) en De Maizière (Binnenlandse Zaken) onderstreepten het interdepartementale karakter van de Agenda.

De Digitale Agenda schetst zeven programmavelden op het terrein van digitalisering, zonder overigens veel concrete maatregelen en budgetten te noemen (Gabriel: “het is geen subsidieprogramma”). Deze “uitnodiging aan de samenleving” om mee te denken, leverde in de pers de voorspelbare kritiek op dat de Digitale Agenda vaag en onduidelijk is. Tijdens de Nationale IT – Gipfel op 21 oktober gaan de relevant spelers uit de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven met elkaar om de tafel zitten. Een stuurgroep vanuit de drie departementen stuurt de agenda.

Hieronder de zeven programmavelden en een greep uit de vele maatregelen:

 1. Digitale Infrastructuur
 • In 2018 landsdekkende breedbandinfra van min. 50Mbit/s. De uitdaging ligt vooral op het omvangrijke Duitse platteland. De Netzallianz Digitales Deutschland zal in de herfst hierover een routekaart voorleggen.

 1. Digitale economie en digitaal werken
 • De projecten Industrie 4.0 en Smart Services verder uitbouwen tot integrale innovatiestrategie.
 • Een Strategie Intelligente Vernetzung voor basissectoren als Onderwijs, energie, volksgezondheid, verkeer en de overheid
 • Er komt een adviesgroep Junge Digitale Wirtschaft, o.a. om het aantal IT – startups te laten stijgen.
 • Strikte naleving van nationale en Europese kartelwetgeving en ondersteuning van de EU – verordening over gegevensbescherming.

 1. Een innovatieve staat
 • Verdere uitbouw van het project Digitale overheid 2020.
 • Bond en deelstaten gaan burgerrekeningen ontwerpen voor publieke dienstverlening.

 1. Digitale Lebenswelten in de samenleving ontwikkelen
 • Ondersteuning van gezinnen in het onafhankelijk en kritisch gebruiken van internet

 1. Onderwijs, onderzoek, wetenschap, cultuur en media
 • Er komt een integrale open access strategie, binnen de grenzen van het auteursrecht
 • Samen met de deelstaten wordt een strategie voor het digitale leren ontwikkeld.
 • Een strategie en actieplan voor het digitaliseren en bewaren van cultureel erfgoed
 • Bond en deelstaten starten een commissie om het media beleid aan te passen aan het digitale tijdperk.

 1. Veiligheid, bescherming en vertrouwen van de samenleving en het bedrijfsleven
 • Stimulering van simpele veiligheids- en encryptietechnieken.
 • Betere consumentenbescherming in de digitale wereld, onder meer door een digitale toezichthouder (Marktwächter “Digitale Welt”) en gegevensbescherming.
 • Er komt een platform “Vertrauenswürdige IT

 1. Europese en internationale dimensie van de Digitale Agenda
 • Europese inbedding van de Digitale Agenda
 • Internationale inbedding door een bredere betrokkenheid van stakeholders bij de transatlantische cyber-dialoog en VN-gremia.

Voor meer informatie: http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/digitale-agenda.html

Eelco van der Eijk

Innovatieraad Berlijn