Kunstmatige intelligentie cruciaal voor groei Duitse maakindustrie

Kunstmatige Intelligentie (KI) biedt grote kansen voor industrieland Duitsland, aldus een op 19 juli 2018 gepubliceerde studie die in opdracht van het  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) is uitgevoerd. In het rapport wordt gesteld dat KI de potentie heeft om de bruto toegevoegde waarde van de maakindustrie in Duitsland de komende vijf jaar met bijna €32 miljard te laten stijgen. KI zou daarmee verantwoordelijk zijn voor een derde van de in totaal voor deze periode voorspelde groei van de maakindustrie.

Minister Altmaier (BMWi) heeft benadrukt KI als de sleutel voor innovaties te zien die de productie in Duitsland als industrieland fundamenteel kunnen veranderen. Het doel is om wereldwijd leidend te worden in KI – zowel voor wetenschappers als voor aanbieders en gebruikers van KI. Hiertoe is het met name belangrijk de wetenschappelijke inzichten op het gebied van KI om te zetten in producten en bedrijfsmodellen en zodoende de transfer van kennis naar de praktijk te stimuleren. In de nationale strategie voor KI, die in november 2018 gepubliceerd wordt, zal worden beschreven welke stappen de Duitse regering neemt om KI tot een succesverhaal (“KI made in Germany”) voor Duitsland te maken.

In de studie “Potenziale der Künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe” wordt de potentie van KI voor de maakindustrie, een van de belangrijkste pijlers van de Duitse economie, beschreven. Daarbij wordt ook gekeken naar de invloed van KI op verschillende stadia in de keten van waarde creatie van de maakindustrie en wordt op een landkaart inzichtelijk gemaakt op welke locatie  actoren die zich bezighouden met fundamenteel onderzoek en technologietransfers gericht op KI zich bevinden.

Uit de studie blijkt dat in de maakindustrie momenteel circa 25 procent van de grotere bedrijven KI-technologieën inzet. Bij het MKB is dit percentage slechts 15 procent. Internationaal gezien blijkt verder uit de studie dat Duitsland met name een leidende rol kan spelen op het gebied van kwaliteitscontrole, intelligente automatisering en sensorsystemen, de herkenning en verwerking van spraak en de modellering van cognitieve eigenschappen.

Mogelijke knelpunten voor de inzet van KI in de maakindustrie worden met name gezien op het gebied van tekort aan gespecialiseerd personeel, de trage omzetting van onderzoeksresultaten naar de praktijk en het ontstaan van te weinig spin-off bedrijven vanuit het wetenschapssysteem.

Klik hier voor het rapport “Potenziale der Künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe” dat door VDI/VDE Innovation en Technik GmbH in opdracht van BMWi opgesteld is.