Nederlandse kennismissie gasturbinetechnologie naar Berlijn

Van 24 tot 26 oktober organiseerde de Nederlandse ambassade in samenwerking met de Dutch Gasturbine Association (DGTA) en de TechnologieStiftung Berlin (TSB) een kennismissie voor bedrijven en kennisinstituten actief op het gebied van de gasturbine technologie. Het startschot van het bezoek werd gegeven door Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dankzij de gezamenlijke interesse in gasturbines ontstond er tijdens het informele diner al snel een goede sfeer waarbinnen veel visitekaartjes werden uitgewisseld en ideeën voor samenwerking geboren werden.

De tweede dag bood de verschillende deelnemers de kans hun organisatie te presenteren. Na de opening door plaatsvervangend ambassadeur Frank Mollen vergeleek Bertholt Leeftink de sterktes en zwaktes van het innovatielandschap van Nederland en Duitsland en gaf aan dat men elkaar kan versterken. Na de toespraak van Leeftink benadrukte Mario Bianchi, voorzitter van de DGTA, de kracht van de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven binnen de Nederlandse turbine industrie.

De key-note presentatie van professor Wim Sloof van de TU Delft onderzoek met als titel ‘Self-healing thermal barrier coating system for turbo engines’ kwam goed aan bij het publiek. Dit onderzoek is een mooi voorbeeld van de ongelofelijke mogelijkheden van de hedendaagse (Nederlandse) technologie en bewijst dat gasturbines de voortzetting zijn van de ‘space age’. Na dit betoog werd het woord gegeven aan de Berlijnse ‘big five’; Siemens, Rolls Royce, MAN, Alstom en MTU. De bedrijven lichtten ieder in 20 minuten hun kern competenties en sterke kanten toe. Hierbinnen werden vooral de precieze verschillen tussen de bedrijven goed zichtbaar.

’s Middags was er ruimte voor ‘elevator pitches’. Hier hielden KLM, OPRA, NLR, FME-CWM, Sloe Centrale, Aeronamic, Dutch Aero, Gasunie, Smurfit Kappa, Ansaldo Thomassen en TU Delft elk een pitch om zich voor te stellen aan de Duitse deelnemers. Tot slot  lichtten vier Duitse onderzoeksinstituten, Fraunhofer IPK en IZM, TUB en BTU hun momenteel lopende onderzoeksactiviteiten toe. Nadat alle deelnemers zichzelf hadden gepresenteerd werden de onderlinge snijvlakken verkend in een viertal korte workshops met als thema’s ‘flexibilisation’, ‘smart product Technologies’, ‘new materials for gas turbines’ en ‘small gas turbines’. Hierbij kwam een vruchtbare discussie op gang die kan gaan leiden tot een nauwere samenwerking, wellicht ook in Europees verband.

Op dag drie bracht het gezelschap een bezoek aan de onderhoudstak van vliegtuigturbineproducent MTU. Het werkbezoek werd afgesloten met een bezichtiging van het Fraunhofer IPK. Tijdens de rondleiding door het laboratorium toonde prof. dr. ir. Eckart Uhlmann recente ontwikkelingen in de productietechnologie. De door IPK ontwikkelde rapid prototyping methode voor metalen en het waterstraal draaien zijn hiervan goede voorbeelden.

Hieronder vindt u links naar de presentaties van de deelnemers:

1. Welkom
2. EL&I – Bertholt Leeftink
3. DGTA – Mario Bianchi
4. TU Delft – Wim Sloof
5. TSB – Martin Schipper
6. CEBra – Mathias Klatt

7. Siemens – Ralf Obertacke
8. Rolls Royce – Dirk Hilberg
9. MAN – Harald Stricker
10. ALSTOM – Stephan Fiedler
11. MTU – Hinrich Becker

Pitches
12. Aeronamic – Renze Kuiken
13. Ansaldo Thomassen – Mario Bianchi
14. Dutch Aero – Ad Verbeek
15. FME-CWM – Jos van Erp
16. Gasunie – Wil Keesom
17. KLM – Peter Post
18. NLR – Henk Jan ten Hoeve
19. OPRA – Regine Mowill
20. Sloe Centrale – Kees van Driel
21. Smurfit Kappa – Theo Peulen
22. TU Delft – Jos van Buijtenen

Onderzoekspresentaties
23. Fraunhofer IPK – Markus Röhner
24. Fraunhofer IZM – Andreas Middendorf
25. BTU – Heinz-Peter Berg
26. TU Berlin – Christian Paschereit

Verzameling van alle presentaties