Nederlandse microfluïdica-cluster sterk aanwezig tijdens Basel Life Science Week

Van 21 – 23 september 2016 brachten tien Nederlandse bedrijven onder leiding van Minacned (Association for Microsystems and Nanotechnology / FHI) een bezoek aan Basel. Minacned organiseerde samen met de regionale ontwikkelingsorganisatie BaselArea een Microfluidics & Life Science Workshop, met zo’n 80 internationale bezoekers.  Ook de in samenwerking met de European Enterprise Network (EEN) georganiseerde Matchmaking & Networking – dag bood veel mogelijkheden om hoogwaardige Zwitserse en Duitse bedrijven en instituten (o.a. EPFL, ETH, CSEM, Roche, BASF) te ontmoeten. Daarnaast presenteerde Arnold Meijer (RVO) een Swiss-Dutch Promotional EUROSTARS – Call. Na afloop van deze missie gaven Minacned en BaselArea aan volgend jaar de samenwerking te willen uitbouwen.

Microfluïdica omvat het multi-disciplinaire veld van micro-systemen om micro-volumes vloeistoffen te geleiden en te beheersen. Er zijn inmiddels toepassingen in de inkt-jet printing – technologie, meet- en regelsystemen, med-tech (bijvoorbeeld inhalers en point-of–care diagnose-systemen), lab-on–a-chip en organ-on-a-chip technieken. Overigens gaf een van de grondleggers van de microfluïdica, Prof. dr. Andreas Manz (Korea Institute of Science and Technology Europe, Saarbrücken) aan dat ‘maar’ zo’n 25% van de ontwikkelde prototypes in dit gebied uiteindelijk op de markt gebracht wordt. Tegelijkertijd ziet men nog veel kansen, onder meer door de behoefte aan snellere en goedkopere analyse en diagnose methoden en nieuwe toepassingen op het gebied van personalized medicine.

De aanwezige Nederlandse bedrijven toonden aan voldoende commerciële kansen te zien. Kees Groeneveld (directeur Minacned) gaf aan dat Nederland over sterke universiteiten, bedrijven en starters op dit gebied beschikt, met duidelijke zwaartepunten in Twente en Eindhoven. De internationalisatiestrategie van Minacned is vooralsnog gericht om het versterken van de contacten met hoogwaardige partijen in Duitsland en Zwitserland.

Tijdens de workshop presenteerde Monica Brivio (Micronit) de platformtechnologieën van dit bedrijf om verschillende micro-functionaliteiten op een chip (pompen, meten, sensing) te integreren. Samen met RIKILT Wageningen UR en andere partners werkt Micronit bijvoorbeeld aan een maag-op-een-chip, om sneller nieuwe medicijnen te kunnen testen met minder gebruik van dierproeven. Joost Lötters (Bronkhorst High Tech) presenteerde technologieën om simultaan verschillende medicijnen en nutriënten zeer nauwkeurig aan vroeggeborenen toe te dienen. Wim van Hoeve van het startende bedrijf Tide Microfluidics presenteerde een techniek om druppeltjes van exact dezelfde grootte te produceren, bijvoorbeeld om medicijnen te kunnen transporteren en via ultra-geluidsgolven beeldverwerkingstechnieken te verbeteren. Ook Lionix, Axxion/Helvoet, Emultech, Future Diagnostics, IBIS Technologies en Magna Medics waren actief tijdens de matchmaking en de workshop.

Basel herbergt het hoofdkantoor van de twee mondiale Farmacie – reuzen Roche en Novartis. Dr. Jürgen Spinke (Roche Diagnostics, Mannheim) ging in op de wereldwijde behoefte om laboratoria te consolideren en om ter plaatse over geïntegreerde diagnose-systemen te kunnen beschikken. Stijgende kosten van de gezondheidszorg en personalized medicine vormen de motoren achter deze ontwikkeling. Hij ging uitgebreid in op nieuwe ink-jet achtige technieken voor bloed en tissue-onderzoek, waarbij er geen contact tussen het apparaat en vloeistof nodig is en het (dure) gebruik van pipetten niet meer nodig is. Dr. Emmanuel Delamarche (IBM – Zürich) ging  in op open en gesloten micro-fluïdische systemen en de uitdagingen die dit stelt aan het gecontroleerd vloeien van een vloeistof (zoals bloed) door een chip. Open micro-fluïdische systemen kunnen voor orgaanbiopsieën worden gebruikt.

Eelco van der Eijk, Innovatieraad Berlijn

Berlijn, 27 september 2016

Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl