Nieuw Zwitsers innovatieplan draagt sporen van revaluatie Zwitserse Frank

De Zwitserse Bondsregering heeft haar vierjarenplan (Botschaft zur  Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 2017 – 2020) aan het Parlement voorgelegd. Dit plan regelt het budget en het beleid voor deze periode. Het Parlement zal eind 2016 beslissen.

Vanwege de verslechterende economische vooruitzichten door de sterke Zwitserse Frank stijgt het budget voor wetenschap en onderzoek ‘slechts’ met 2% per jaar in plaats van de gebruikelijke 3%. Men sluit niet uit dat de groei uiteindelijk nog bescheidener zal uitvallen. Maar ondanks deze temporisering blijft innovatie en wetenschap “in vergelijking met andere beleidsterreinen prioritair”. Overigens vallen de internationale verplichtingen van Zwitserland – in het bijzonder de EU – programma’s  voor onderwijs (Erasmus) en onderzoek (Horizon 2020) buiten dit plan. Aansluitend aan de onderhandelingen met de EU over deze onderwerpen, komen hiervoor aanvullende maatregelen.

Prioriteiten van de Bond

In het federale Zwitserland heeft de Bond hoofdzakelijk bevoegdheden in de financiering van technische universitair onderwijs en aanverwante onderzoeksinstituten (het “ETH – Bereich”). Desalniettemin brengt de Bond de volgende prioriteiten naar voren:

  • Door de demografische veranderingen en de schaarste van bijvoorbeeld artsen en technici krijgt het uitbreiden van opleidingsplaatsen, het aktiveren van onbenut potentieel en stimuleren van zij – instroom in deze gebieden prioriteit.
  • De federale bijdragen aan HBO’s gaan omhoog om een beter level playing field met voor studenten relatief goedkope universitaire opleidingen te bereiken.
  • Qua innovatie zal de rol van nationale Technologiekompetenzzentren worden versterkt. Deze centra voor toegepast onderzoek werken nauw met universiteiten en de industrie samen en lijken daarmee enigszins op TNO – en Fraunhofer-instituten. Er zijn er nu drie: CSEM (micro- en nano-electronica, Neuchatel) , Inspire AG (Machinebouw – Electronica-Metaal,  Zürich) en Campus Biotech (life sciences, Genève). Twee nieuwe centra hebben een aanvraag voor ondersteuning ingediend: Sitem-Insel AG (klinisch medisch onderzoek, Bern) en Balgrist Campus AG (muscoloskeletaal onderzoek, Zürich).
  • Met kredieten en borgstellingen stimuleert de Bond de verdere ontwikkeling van Zwitserse Innovationsparks, vergelijkbaar met Science Parken in Nederland.
  • Hervorming en versterking van het KTI – instrument, onder meer door de uitvoering ervan te verplaatsen naar een onafhankelijke publiek-rechterlijke uitvoeringsorganisatie (Innosuisse). Hoofddoel van de KTI blijft het stimuleren van publiek-private R&D-samenwerking, waarbij de Bond circa 50% van de projectkosten financiert, mits bedrijven minimaal 10% van de cash-uitgaven voor hun rekening nemen.  Er komt een nieuw instrument (”Bridge”) om academici te ondersteunen die na hun promotie een “proof of concept” willen ontwikkelen en om middelen voor innovatie – gedreven onderzoek binnen universiteiten vrij te maken. Het KTI kent overigens ook een startersluik.

Voor bilaterale samenwerking met EU – lidstaten, zet Zwitserland voluit in op EU – instrumenten. Voor Nederlandse en Zwitserse MKB’ ers en kennisinstituten blijft EUROSTARS bijvoorbeeld een interessant programma. Tijdens de Basel Life Science Week vindt op donderdag 22 september een Zwitsers – Nederlandse Microfluidics Workshop (http://www.basellife.org/2016-alt/scientific-programme/scientific-forums/basel-microfluidics-workshop-2016.html) en op vrijdag 23 september een matchmakingbijeenkomst (https://www.b2match.eu/microfluidics-matchmaking) plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal Zwitsers-Nederlandse EUROSTARS-call worden gelanceerd. De workshop en matchmakingsbijeenkomst is een initiatief van MINACNED (http://www.minacned.nl/microfluidics/historie-microfluidics/452-minacnedfhi-networking-event-basel-and-basel-life-science-week).