Nieuwe wet ten behoeve van de digitalisering van de zorg

Met de wet op de bescherming van elektronische patiëntengegevens in de telematica-infrastructuur (PDSG) en de Wet op het digitaal aanbod (DVG) heeft het Bondsministerie van Volksgezondheid (BMG) weliswaar al veel bereikt, maar het potentieel van digitalisering op medisch terrein kan naar eigen zeggen nog beter worden benut. Daarom ligt er nu een ontwerp voor een derde digitaliseringswet voor commentaar bij betrokken partijen. Centraal staan toegankelijkheid en interoperabiliteit van gegevens, barrièrevrije communicatie tussen zorgdienstverleners onderling en met patiënten, en een uitbreiding van de bestaande regelingen van de geneeskunde naar de zorg.

De wet voorziet daarom in:

  • Vergoeding van digitale zorgapps (DiPA’s) en telezorgconsults. Momenteel bestaat zo’n regeling wel voor digitale gezondheidsapps (DiGA’s), maar dit zal worden uitgebreid naar bijvoorbeeld apps die bijdragen aan valpreventie, continentiemanagement of die het welbevinden van de patiënt monitoren en documenteren.
  • De integratie van digitale gezondheidsapplicaties in het aanbod van medische hulpmiddelen. De privacy- en informatiebeveiliging van digitale gezondheidstoepassingen zal worden versterkt, ontwikkelaars vallen voortaan ook onder de zwijgplicht.
  • Uitbouw van de telegeneeskunde door video- en teleconsults voor behandelaars aantrekkelijker te maken en ook telediensten van therapeuten en verloskundigen te vergoeden, en het mogelijk maken van digitale verklaringen van arbeidsongeschiktheid op basis van teleconsults.
  • Gebruiksvriendelijker vormgeven van de telematica-infrastructuur en meer dienstverleners toegang geven. De gematik, de organisatie die verantwoordelijk is voor de elektronische zorgverzekeringskaart, heeft IBM Duitsland de opdracht gegeven om de telematica-infrastructuur verder uit te bouwen en meer dienstverleners (o.a. tandheelkundige laboratoria, (socio)therapeuten) aan deze infrastructuur te verbinden. Ook zal er een messagingdienst en een videodienst op de telematica-infrastructuur worden ingericht, waarmee artsen, patiënten en zorgverzekeraars eenvoudiger met elkaar kunnen communiceren.
  • Het opzetten van een digitale identiteit van verzekerden per 2023, die het pasje van de zorgverzekeraar en bijv. het orgaandonatiebewijs vervangt. Daarnaast wordt een digitaal gezondheidsportaal dat door het BMG met gezondheidsrelevante informatie wordt gevuld ingericht, waarop verzekerden met de digitale identiteit kunnen inloggen en hun elektronische patiëntendossier kunnen inzien,
  • Uitbreiden van de mogelijkheden van het elektronische patiëntendossier en e-recepten. Digitale recepten zouden ook bij apotheken in andere EU-landen moeten kunnen worden ingeleverd,
  • Het opzetten van een coördinatiepunt ten behoeve van de interoperabiliteit tussen verschillende partijen in het medisch domein,
  • Het eenduidig coderen van zeldzame ziektes t.b.v. de correcte verrekening in ziekenhuizen.

Ten slotte: door de effectbeoordeling inzake gegevensbescherming in de wet te verankeren, worden artsen en andere zorgdienstverleners vrijgesteld van de verplichting om hun eigen gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (Art. 35 EU-AVG) op te stellen wanneer zij gebruik maken van de telematica-infrastructuur. De medische sector zal hierdoor naar verwachting jaarlijks € 815 miljoen besparen.

Voor de ziektekostenverzekeraars komen er met de nieuwe regelingen echter meer kosten bij: zo’n €126 miljoen per jaar, plus een eenmalige investering van €100 miljoen.

Overigens loopt er momenteel nog een hevige discussie tussen de zorgverzekeraars en de autoriteit bescherming persoonsgegevens over het elektronisch patiëntendossier, dat per 1 januari 2021 actief zou moeten worden. Volgens de huidige status zal de verzekerde pas vanaf 2022 de toegang van artsen en andere dienstverleners tot zijn gezondheidsgegevens per stuk kunnen controleren. De commissaris voor gegevensbescherming ziet dit als een schending van het recht op zelfbeschikking over persoonlijke informatie. De verzekeraars en ook het BMG benadrukken echter dat het gebruik van het elektronische patiëntendossier vrijwillig is en de gebruikers instemmen met de voorwaarden (zie ook Ärztezeitung)

Het wetsontwerp is hier in te zien: Bundesgesundheitsministerium.

Zie ook een vorig artikel op onze blog, dat het kernpuntenpapier samenvat op basis waarvan het huidige wetsvoorstel is opgesteld.