Plaatsbepalingsysteem met behulp van RFID zorgt voor efficiëntere opslag

Binnen grote opslagruimten verliest menigeen gemakkelijk overzicht. Het management van Enercon zocht een manier van voorraadbeheer die minder tijdrovend is en lagere kosten heeft. Het team van projectleider Tobias Kutzler van het Fraunhofer instituut voor fabrieksbedrijf en –automatisering IFF kwam met een oplossing. Windturbinefabrikant Enercon in Maagdenburg gebruikt voor hun rotorbladen sinds 2009 een plaatsbepalingsysteem met digitale opslag. Het opslaan en terugvinden van onderdelen in opslagplaatsen gaat hierdoor makkelijker. Tevens levert het een vermindering aan werk op doordat het minder moeite kost de voorraad te registreren. Het gebruik van het plaatsbepalingsysteem zorgt voor meer transparantie in logistieke processen en kan ook goed voor andere toepassingen worden gebruikt.

De techniek

Ieder rotorblad krijgt een plaatsbepalingapparaat ter grote van een klein zakboek. Hierin bevinden zich een GPS-module en bewegingssensor. De GPS-module zendt de positie van het product op de meter nauwkeurig naar de centrale. Hier wordt het product in een digitale kaart geregistreerd. De bewegingsensor registreert wanneer het product wordt bewogen en geeft vervolgens de nieuwe positie door. De productinformatie, productie- en opslaghistorie van het product kunnen makkelijk op de computer teruggevonden worden. Een tweede RFIDchip direct aan het rotorblad maakt mogelijk dat onderdelen ook op een later moment, bijvoorbeeld bij onderhoud, met een handzaam apparaat geïdentificeerd kunnen worden. Het plaatsingsapparaat heeft een accu die 6 maanden meegaat. Dit is lang genoeg om de componenten tot oplevering te kunnen monitoren.

 

Een groot verschil

Vroeger kon de inventarisatie tot wel twee dagen in beslag nemen, terwijl de nieuwe methode deze tijd reduceert tot slechts 5 minuten. Ook gebeurde voorraadbeheer via telefoon, informatieborden en handmatige documentatie. Dit bracht een groot foutenpotentieel en vergt veel moeite en tijd om overzicht op de voorraad te houden. Bij Enercon werken ze vandaag de dag met grote touchscreens en gedistribueerde werkstations waarop alle informatie kan worden geraadpleegd.

 

 

Nog efficiënter voorraden beheren in de toekomst

Het plaatsbepalingapparaat is gemakkelijk te verwijderen en aan te brengen. De software geeft de meest optimale plaatsingssuggesties voor hogere efficiëntie van de opslagruimte. Wanneer het apparaat wordt verwijdert wordt het product onmiddellijk uit de voorraad geschrapt. In de toekomst kan het apparaat bij verder transport bevestigd blijven zodat ongebruikelijk verloop van transport geregistreerd wordt. De onderzoekers van IFF proberen het systeem verder te ontwikkelen zodat de plaatsingsmodule ook binnen fabriekshallen werkt. Er worden hiervoor in de hallen actieve RFID-chips met batterijen en antennes gebruikt. Ook zullen andere componenten gevolgd kunnen worden. Op lange termijn is het doel om voorraad te verminderen of te laten verdwijnen door op het juiste tijdstip productie te leveren. Hierdoor zal ruimte efficiënter benut worden. Deze efficiënte benutting van ruimte wordt steeds belangrijker doordat de toenemende handel en de industriële productie een steeds groter beslag leggen op de huidige middelen. De techniek sluit daarom aan op de strategie van de overheid rond logistiek: veiligstellen van mobiliteit op een duurzame manier, terwijl tegelijkertijd aan de toenemende vraag naar goederenvervoer wordt voldaan.

 

Andere toepassingen buiten voorraadbeheer

Het plaatsbepalingapparaat wordt voor meer toepassingen gebruikt. Zo wordt het apparaat ingezet in de staalsector om de belasting van zware stalen onderdelen op voertuigen tijdens verplaatsing te meten. IFF past het apparaat ook toe in het onderzoeksproject Harz. EE-Mobility waarmee het gebruik van elektrische auto’s gedocumenteerd wordt. Op die manier kan de infrastructuur van oplaadpalen verbeteren en onderzocht worden of en hoe elektrische auto’s als energiebuffer voor slimme netten kunnen worden ingezet.

 

Bronnen:

Weiter.vorn 1/2013, Fraunhofer, Brend Muller,Finden statt suchen, Logistik p. 43-44

Forschung Kompact 4/2013, Fraunhofer, Thema 5 Finden statt suchen

Erwin van Donk, NBSO Leipzig / ETL, Transport & Logistiek Duitsland, Agentschap NL, 01-10-2012,  http://duitsland.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/d/duitsland/ambassade-berlijn/zaken-doen/nl-web-transport–logistiek-duitsland—toekomstvisie.pdf

 

Comments Off on Plaatsbepalingsysteem met behulp van RFID zorgt voor efficiëntere opslag

Filed under Duitsland, Energie, Logistiek

Mobiilvippi

Comments are closed.