Sektorkopplung in Duitsland

Het aandeel hernieuwbare elektriciteitsproductie neemt in Duitsland de laatste jaren fors toe. Op het moment wordt in Duitsland meer dan 33% van de elektriciteitsproductie opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. In de mobiliteits- en warmtesector wordt echter nog veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en is het percentage duurzame energie aanzienlijk lager dan in de elektriciteitssector. Het totale percentage aan duurzame energieproductie in Duitsland ligt hierdoor slechts rond de 13%. Om de Duitse energietransitie te bevorderen, is het noodzakelijk dat ook deze sectoren minder afhankelijk worden van conventionele energiebronnen. De inzet van elektriciteit in deze sectoren kan hierbij een rol spelen, dit wordt ook wel ‘Sektorkopplung’ genoemd.

Met Sektorkopplung wordt de integratie van de mobiliteitssector, de warmtesector en de elektriciteitssector bedoeld. Om deze drie sectoren aan elkaar te koppelen is conversie van elektriciteit nodig. Elektriciteit kan omgezet worden in verschillende producten, hiervoor wordt ook wel de term Power-to-X gebruikt. Elektriciteit wordt hierbij omgezet in andere energiedragers, zoals gas en warmte, of kan worden opgeslagen in batterijen. Zo kan er door het gebruik van elektrische auto’s, elektriciteitsoverschotten worden ingezet in de verkeerssector. Om deze sectoren met elkaar te integreren is elektrificatie van processen noodzakelijk. Dit heeft als gevolg dat de totale vraag naar elektriciteit in Duitsland toe zal nemen.

De omzetting van elektriciteit in andere energiedragers heeft een aantal technologische en economische voordelen. Ten eerste kan het product opgeslagen worden, zo kan gas worden opgeslagen in het gasnet en dienen voor seizoensopslag. Daarnaast biedt het een potentieel om fluctuaties in het elektriciteitsaanbod op te vangen. Door de omzetting van elektriciteit zal congestie verminderd worden en wordt het elektriciteitsnetwerk minder belast. Ook kan de conversie als oplossing dienen voor het verbeteren van de verbinding van het elektriciteitsnetwerk tussen Noord- en Zuid-Duitsland en is import en export van energie makkelijker te organiseren.

Tegelijkertijd hebben deze technologische oplossingen een aantal beperkingen. De omzetting van elektriciteit gaat gepaard met hoge rendementsverliezen en ook de reconversie naar elektriciteit is niet erg efficiënt. De installaties die nodig zijn voor de omzetting van elektriciteit zijn op het moment nog erg duur. Op het moment is het aantal uren in Duitsland met overproductie nog erg klein. Hierdoor zijn deze installaties maar weinig inzetbaar en economisch nog niet rendabel. Daarnaast moeten er grote aanpassingen worden gedaan aan de infrastructuur. Het gebruik maken van deze overschotten van duurzame elektriciteit in de warmte- en mobiliteitssector is dus niet kosteloos.

Leoni Vogelsang, 22 februari 2017

Comments Off on Sektorkopplung in Duitsland

Filed under Chemie, Duitsland, Energie, Energiewende, windenergie

Comments are closed.